• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tlenek molibdenu - IV

  Przeczytaj także...
  Molibden (Mo, łac. molybdenum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa w dosłownym przekładzie brzmi "podobny do ołowiu" i pochodzi od greckiego określenia ołowiu – μόλυβδος molybdos.Czterochlorek węgla – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, w pełni chlorowana pochodna metanu. Dawniej powszechnie stosowany jako tani rozpuszczalnik, szczególnie często używany przy ekstrakcji tłuszczów i innych związków organicznych z roślin, a także jako dodatek do środków czystości, rozpuszczalnik do farb i klejów (m.in. butaprenu). Do lat 80. XX wieku był stosowany jako środek gaśniczy w gaśnicach tetrowych. Stosowany także jako rozpuszczalnik w niektórych syntezach chemicznych.
  Stopień utlenienia (liczba utlenienia) – formalna wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania chemiczne w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych. Suma stopni utlenienia wszystkich atomów w cząsteczce obojętnej oraz dla wolnych pierwiastków wynosi 0, a w jonach ma wartość ładunku jonu.

  Tlenek molibdenu(IV), ditlenek molibdenu, MoO
  2
  nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym molibden występuje na IV stopniu utlenienia.

  Otrzymywanie[ | edytuj kod]

  Można go otrzymać działając na metaliczny molibden parą wodną w temperaturze 800 °C lub przez redukcję MoO
  3
  za pomocą amoniaku lub wodoru w temperaturze poniżej 470 °C. Powstaje też podczas ogrzewania MoO
  3
  w próżni lub w obecności metalicznego molibdenu.

  Dysproporcjonowanie (dysmutacja) – rodzaj przemiany chemicznej, w której jedno indywiduum chemiczne (pierwiastek, jon lub związek chemiczny) ulega jednoczesnej przemianie chemicznej do dwóch różnych produktów.Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.

  Właściwości[ | edytuj kod]

  Jest to ciało stałe, ciemnoniebieskie lub brązowofioletowe o miedzianym połysku. Jest odporny na działanie kwasów nieutleniających i zasad, natomiast roztwarza się w stężonym kwasie azotowym z utlenieniem do Mo. Pod wpływem silnego ogrzewania dysproporcjonuje:

  Chlor, Cl (łac. chlorum, od stgr. χλωρός „chloros” - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.Tlenki – nieorganiczne związki chemiczne, zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego. Powstają w wyniku reakcji pierwiastków z tlenem (utlenianie, spalanie) oraz rozkładu związków zawierających tlen. Najbardziej rozpowszechnionymi tlenkami są: woda (H2O), krzemionka, czyli główny składnik piasku kwarcowego (SiO2), dwutlenek węgla (CO2).
  3MoO
  2
  → Mo + 2MoO
  3

  Reaguje z chlorem dając dichlorek dioksomolibdenu(VI) (MoO
  2
  Cl
  2
  ) oraz z czterochlorkiem węgla dając chlorek molibdenu(IV) (MoCl
  4
  ).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Roger F. Sebenik i inni, Molybdenum and Molybdenum Compounds, [w:] Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Weinheim: Wiley‐VCH, 2005, s. 25, DOI10.1002/14356007.a16_655 (ang.).
  2. Albert F. Cotton, Geoffrey Wilkinson, Advanced Inorganic Chemistry, wyd. 4, Nowy Jork: Willey, 1980, s. 746, ISBN 0-471-02775-8 (ang.).
  3. N.N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemistry of the elements. Wyd. 2. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997, s. 1008. ISBN 978-0-7506-3365-9.
  Kwas azotowy, HNO3 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych. Resztą kwasową jest w nim grupa azotanowa zawierająza azot na V stopniu utlenienia.Tlenek molibdenu(VI) (tritlenek molibdenu), MoO3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym molibden występuje na VI stopniu utlenienia.
  Warto wiedzieć że... beta

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot, wodorek azotu(III)) – nieorganiczny związek chemiczny o wzorze NH3.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.73 sek.