• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tkanka nerwowa  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Dendryt (dendritum) - element neuronu, rozgałęziona (zazwyczaj) struktura, przenosząca sygnały otrzymywane z innych neuronów przez synapsy do ciała komórki, której jest częścią. Występuje w tkance nerwowej. Słowo wywodzi się z greckiego słowa "déndron", czyli drzewo. Dendryty otrzymały taką nazwę, ponieważ przypominają gałęzie.Procesy życiowe – czynności wspólne dla istot żywych. Dzięki nim można ustalić, że dany organizm jest istotą żywą.
  Rozwój[ | edytuj kod]
  Powstawanie cewy nerwowej – schemat

  Tkanka nerwowa u człowieka rozwija się początkowo z pierwotnej ektodermy zlokalizowanej powyżej struny grzbietowej. Struna indukuje rozwój płytki nerwowej za pomocą indukcji embrionalnej. Płytka stopniowo zawija się, tworząc rynienkę nerwową, a w 21 dniu rozwoju - cewę nerwową. Podczas jej formowania, część komórek oddziela się, tworząc grzebienie nerwowe, które następnie wędrują do różnych miejsc w organizmie tworząc wiele struktur. Z komórek odcinka czaszkowego tworzą m.in. zwoje przywspółczulne nerwów czaszkowych, zaś komórki z odcinka piersiowo-lędźwiowego przekształcają się w neurony obwodowe, komórki Schwanna, melanocyty i komórki endokrynne. Ponieważ te komórki są źródłem tak licznych struktur w odległych miejscach w organizmie, z pierwotnej tkanki nerwowej powstaje wiele złośliwych nowotworów, m.in. nerwiak płodowy, czerniak złośliwy, rak rdzeniasty tarczycy i rakowiak. Ponadto, ich niewłaściwy rozwój może powodować choroby, takie jak choroba Hirschsprunga (aganglioza końcowego odcinka jelit) lub nerwiakowłókniakowatość.
  Komórki mikrogleju jako jedyne wywodzą się z mezodermy.

  Mikroglej (ang. microglia, third element) – komórki nieneuronalne centralnego układu nerwowego, tkankowo specyficzne, rezydentne makrofagi kontrolujące homeostazę i biorące udział w odpowiedzi immunologicznej.Środowisko – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wojciech Sawicki: Histologia. Warszawa: PZWL, 2012, s. 383-384, 410. ISBN 978-83-200-4349-5.
  2. Maciej Zabel: Histologia Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Wrocław: Elsevier Urban&Partner, 2013, s. 123, 129, 132. ISBN 978-83-7609-865-4.
  3. Michael Schunke: Prometeusz Atlas anatomii człowieka Tom I. Wrocław: Med-Pharm Polska, 2017, s. 74-75, 97. ISBN 978-83-7846-041-1.

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Struna grzbietowa, chorda (chorda dorsalis) − pierwotna forma wewnętrznego szkieletu osiowego strunowców (Chordata). Ma postać walcowatego, sprężystego pręta zbudowanego z komórek tkanki łącznej. Nad struną grzbietową ciągnie się cewkowaty układ nerwowy, a pod nią przewód pokarmowy. U form wyższych ewolucyjnie funkcjonuje w okresie zarodkowym, później zastępowana jest przez kręgosłup, a jej pozostałością są jądra miażdżyste w krążkach (dyskach) międzykręgowych.Ektoderma (łac. ectodermis, z gr. ektós na zewnątrz, dérma skóra), ektoblast – zewnętrzny listek zarodkowy, warstwa komórek powstająca w rozwoju zarodkowym zwierząt w trakcie różnorodnie zachodzącej gastrulacji.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kora mózgu - struktura mózgu, w części kresomózgowia, zbudowana z istoty szarej, którą stanowią komórki neuronów. Jest największą częścią płaszcza, pokrywa obydwie półkule kresomózgowia. Tworzy ją około 10 mld komórek nerwowych ułożonych w sześciu warstwach o różnej grubości. Dominują w niej komórki piramidalne (najbardziej charakterystyczne dla kory), gwiaździste (głównie w czwartej warstwie) oraz wrzecionowate (w najgłębszej warstwie kory). Kora mózgu osiąga grubość do 4,5 mm. Jest bardzo silnie pofałdowana, dzięki czemu przy mniejszej objętości posiada większą powierzchnię czynną - 2 500 cm u człowieka , co odpowiada powierzchni kuli o średnicy 28 cm.
  Tkanka (łac. textum, l. m. textus; gr. histos – utkanie, tkanka) – zespół komórek (wraz z istotą międzykomórkową) o podobnej budowie, określonych czynnościach, podobnym pochodzeniu, przemianie materii i przystosowanych do wykonywania określonej funkcji na rzecz całego organizmu. Tkanki są elementami składowymi narządów i ich układów. Dział biologii zajmujący się tkankami to histologia.
  Neuron, komórka nerwowa – rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego. Neurony są podstawowym elementem układu nerwowego zwierząt. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy.
  Otoczka (inaczej osłonka) mielinowa, zwana także rdzenną − osłonka włókien nerwowych tworzona przez oligodendrocyty w ośrodkowym układzie nerwowym i przez komórki Schwanna w obwodowym układzie nerwowym.
  Blizna (łac. cicatrix) – w dermatologii zmiana skórna będąca najczęściej następstwem uszkodzenia skóry właściwej i zastąpieniem ubytku przez tkankę łączną włóknistą.
  Substancja szara (istota szara, łac. substantia grisea) – skupisko ciał komórek nerwowych, wspólnie z substancją białą buduje ośrodkowy układ nerwowy.
  Człowiek rozumny (Homo sapiens) – gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych (Hominidae), jedyny występujący współcześnie przedstawiciel rodzaju Homo. Występuje na wszystkich kontynentach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.