• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tkalnia

  Przeczytaj także...
  Tkanina – wyrób włókienniczy płaski powstający w wyniku przeplatania ze sobą (według założonego splotu) wzajemnie prostopadłych układów nitek osnowy i wątku.Roszarnia – oddział zakładu włókienniczego zajmujący się przetwarzaniem słomy lnianej lub konopnej na włókna. Oddział roszarni składa się z działów:
  Wykończalnia (wykańczalnia) – oddział zakładu włókienniczego, w którym odbywają się ostatnie procesy przetwarzania włókna w wyroby włókiennicze, ostateczna klasyfikacja i przygotowanie tych wyrobów do sprzedaży. W oddziale tym uszlachetniane są zarówno półprodukty (przędza), jak i produkty końcowe – tkaniny. Wykończalnia dzieli się na działy:

  Tkalnia – oddział zakładu włókienniczego, na który, w zależności od branży, składają się przędzalnia, tkalnia i wykończalnia. W przetwórstwie włókien łykowych dodatkowo – roszarnia.

  Przędzarka obrączkowa

  Oddział tkalni składa się z:

 • działu przygotowawczego tkalni – przewijanie przędzy, snucie osnów i cewienie wątku, nitkowanie (skręcanie) przędzy
 • tkalni właściwej – wytwarzanie tkanin (tkanie)
 • cerowni – cerowanie, usuwanie drobnych błędów powstałych w procesie tkania
 • działu kontroli jakości – kontrola jakości, mierzenie i klasyfikacja tkanin surowych. Wyniki tej kontroli wpływają na wynagrodzenie tkaczy
 • magazynu tkanin surowych – magazynowanie i przygotowanie tkanin do procesu wykończenia
 • działu mechanicznego – zaplecze tkalni z magazynem części zamiennych, zapewniające utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn i urządzeń.
 • Tkalnia to również budynki i pomieszczenia przeznaczone do mechanicznej lub ręcznej produkcji tkanin. Wyposażone w krosna ręczne do ręcznego wytwarzania tkanin ludowych i artystycznych lub w krosna mechaniczne do przemysłowej produkcji tkanin.

  Przemysł włókienniczy (inaczej przemysł tekstylny) – gałąź przemysłu lekkiego zajmujący się przetwórstwem surowców na włókna, tkaniny, dzianiny itp., obejmuje między innymi, przędzalnictwo, tkactwo, dziewiarstwo oraz w przypadku przetwórstwa włókien łykowych – roszarnictwo.Przędzalnia – oddział zakładu włókienniczego zajmujący się przetwarzaniem włókna na przędzę. Oddział przędzalni składa się z działów:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • roszarnia
 • przędzalnia
 • wykończalnia
 • Warto wiedzieć że... beta

  Błąd tkacki – wada tkaniny, obniżająca jej walory użytkowe i estetyczne. Błędy tkackie mogą powstawać zarówno w trakcie procesu tkania, jak i podczas procesu wykończania tkaniny. Duża część błędów powstaje w wyniku niewłaściwego przygotowania osnowy i wątku w dziale przygotowawczym tkalni. Również uszkodzenia i niewłaściwa regulacja mechanizmów krosna są przyczyną powstawania błędów. Stosowanie niewłaściwych węzłów do łączenia nitek i likwidacji zrywów jest również przyczyną błędów.
  Krosno tkackie – urządzenie, mechaniczne (maszyna) lub ręczne, do tworzenia (produkcji) tkanin. Tkanina powstaje przez połączenie dwóch, prostopadłych do siebie, układów nitek (osnowy i wątku) według odpowiedniego splotu. Surowcem do produkcji tkanin jest przędza tkacka.
  Przędza – wyrób włókienniczy o strukturze walcowatej, ciągłej, powstający przez skręcenie pasma włókien w procesie przędzenia. Przędzenie może być wykonywane chałupniczo (ręcznie) lub przemysłowo w przędzalni (mechanicznie). Przędza jest półproduktem do produkcji tkanin, dzianin, koronek, plecionek, lin, nici itp.
  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.