• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tiosiarczany

  Przeczytaj także...
  Tiosiarczan sodu (Na2S2O3) – nieorganiczny związek chemiczny, sól nietrwałego kwasu tiosiarkowego i sodu. Zwykle występuje jako pentahydrat, Na2S2O3•5H2OUtlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem elektronów).
  Dysproporcjonowanie (dysmutacja) – rodzaj przemiany chemicznej, w której jedno indywiduum chemiczne (pierwiastek, jon lub związek chemiczny) ulega jednoczesnej przemianie chemicznej do dwóch różnych produktów.

  Tiosiarczanysole nietrwałego kwasu tiosiarkowego (jednego z tlenowych kwasów siarki) zawierające anion S2O2−3. Przykładem częściej spotykanego związku z tej grupy jest tiosiarczan sodu.

  Reakcje[]

  Roztwory tiosiarczanów w środowisku kwaśnym ulegają dysproporcjonowaniu do siarczynów (lub dwutlenku siarki) i koloidalnej siarki: S2O2−3 + 2HSO2 + S + H2O

  Chlorowce, w zależności od siły utleniającej, utleniają je do tetrationianów lub siarczanów:

  Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.Siarczyny (nazwa systematyczna: trioksydosiarczany(2−); w systemie Stocka: siarczany(IV)) – sole lub estry kwasu siarkawego.
  2S2O2−3 + I2S4O2−6 + 2I S2O2−3 + 4Br2 + 5H2O2SO2−4 + 8Br + 10H S2O2−3 + 4Cl2 + 5H2O2SO2−4 + 8Cl + 10H

  Równowagi redoks[]

  S4O2−6 + 2e ⇄ 2S2O2−3     E° = +0,169 V S2O2−3 + 6H + 4e ⇄ 2S + 3H2O     E° = +0,465 V

  Przypisy[]

  1. Tiosiarczany – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
  2. Norman N. Greenwood, Alan Earnshaw: Chemistry of the Elements. Wyd. 2. Oxford, Boston: Butterworth-Heinemann, 1997. ISBN 0750633654.
  Fluorowce (chlorowce, halogeny) – pierwiastki chemiczne 17 (dawn. VIIA lub VII głównej) grupy układu okresowego – są to fluor, chlor, brom, jod, astat oraz zsyntezowany w drugiej połowie 2009 roku ununseptium. Nazwa halogeny pochodzi od greckich słów "sól" i "tworzyć".Siarczany (nazwa systematyczna: tetraoksydosiarczany(2−); w systemie Stocka: siarczany(VI); dawn. witriole lub koperwasy) – sole lub estry kwasu siarkowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  PubChem – baza danych związków chemicznych zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), który jest częścią National Library of Medicine, który z kolei jest instytucją podległą United States National Institutes of Health (NIH). Baza powstała w 2004 r., a jej głównym celem jest przyspieszenie badań nad lekami poprzez obniżenie kosztów dostępu do informacji.
  Dwutlenek siarki (nazwa Stocka: tlenek siarki(IV)), SO2 (ditlenek siarki, bezwodnik siarkawy) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków niemetali. Bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Dwutlenek siarki jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Ma własności bakteriobójcze i pleśniobójcze. Jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych, przez co przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery (smog). Stosowany jako konserwant (E220), szczególnie powszechnie do win, także markowych. Dwutlenek siarki wykorzystuje się również do produkcji siarczynów, do bielenia (w przemyśle tekstylnym i papierniczym), dezynfekcji (znany już w starożytności) i jako czynnik chłodniczy. Jest produktem pośrednim podczas produkcji kwasu siarkowego. Rozpuszcza się m.in. w wodzie i acetonie.
  Kwas tiosiarkowy, H2S2O3 – nieorganiczny związek chemiczny, słaby kwas tlenowy siarki. Jest nietrwały, w temperaturze pokojowej natychmiast po powstaniu ulega rozpadowi. Rozpada się również w roztworach wodnych (na dwutlenek siarki i wodę). Jego sole to tiosiarczany.
  Układ koloidalny (koloid, układ koloidowy, roztwór koloidalny) – niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej. Rozdrobnienie (czyli dyspersja) substancji rozproszonej jest tak duże, że fizycznie mieszanina sprawia wrażenie substancji jednorodnej, jednak nie jest to wymieszanie na poziomie pojedynczych cząsteczek.
  Tlenowe kwasy siarki – ogólne określenie tlenowych kwasów nieorganicznych, w których atom siarki jest atomem centralnym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.