• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tiorydazyna

  Przeczytaj także...
  Psychoza (gr. psyche – dusza i osis – szaleństwo) – zaburzenie psychiczne definiowane w psychiatrii jako stan umysłu, w którym doznaje się silnych zakłóceń w percepcji (postrzeganiu) rzeczywistości. Osoby, które doznają stanu psychozy, doświadczają zaburzeń świadomości, spostrzegania, a ich sposób myślenia ulega zwykle całkowitej dezorganizacji. Osoba znajdująca się w stanie psychozy ma przekonanie o realności swoich przeżyć i wydaje się jej, że funkcjonuje normalnie. Istotą psychozy jest brak krytycyzmu wobec własnych, nieprawidłowych spostrzeżeń i osądów, przy czym należy tu rozróżnić psychozy z prawidłowo zachowaną świadomością, od psychoz z towarzyszącymi zaburzeniami świadomości.Fenotiazyna (agrazyna) – organiczny związek chemiczny o potrójnym pierścieniu węglowym będący trójpierścieniowym heterocyklicznym związkiem zawierającym heteroatomy azotu i siarki w pierścieniu środkowym.
  DrugBank — ogólnodostępna i bezpłatna baza informacji o lekach, utworzona w 2006 roku przez zespół Craiga Knoxa i Davida Wisharta z Wydziału Informatyki i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Łączy dane z dziedziny chemii, biochemii, genetyki, farmakologii i farmakokinetyki.

  Tiorydazynaorganiczny związek chemiczny, piperydynowa pochodna fenotiazyny, stosowana jako lek przeciwpsychotyczny.

  Tiorydazyna jest klasycznym neuroleptykiem o umiarkowanej sile działania. Wskazaniami do stosowania są przewlekłe, ustabilizowane klinicznie psychozy, także nasilone przypadki nerwic. Wywiera także działanie przeciwdepresyjne. Podawana ambulatoryjnie w dawkach do 150 mg, szpitalnie do 600 mg. Wykazuje umiarkowane działanie uspokajające, słabe przeciwwytwórcze, przeciwautystyczne i przeciwdepresyjne. Praktycznie nie wywołuje objawów pozapiramidowych, wykazując niewielkie działania uboczne ze strony układu wegetatywnego i innych układów. Cechą tiorydazyny jest hamowanie odruchu ejakulacji co niekiedy wykorzystuje się w lecznictwie.

  Zaburzenia depresyjne – zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.Ejakulacja (łac. eiaculatio – wytrysk) – wytrysk nasienia (spermy) z prącia. Porcja nasienia wydzielana w trakcie ejakulacji to ejakulat. Ejakulacja następuje w czasie stosunku płciowego, masturbacji bądź polucji.

  Jest antagonistą receptorów dopaminergicznych D1 oraz D2.

  Tiorydazyna znajduje niekiedy zastosowanie w leczeniu schizofrenii, nerwic, w łagodnych zespołach depresyjnych z towarzyszącymi stanami lękowymi. Dawka lecznicza w nerwicach do 150 mg, w psychozach do 600 mg.

  Preparaty[]

 • Thioridazin Neuraxpharm – tabl. powl. 0,025 g; 0,05 g; 0,1 g i 0,2 g / Neuraxpharm – Niemcy
 • W Polsce dawniej dostępnymi preparatami był Thioridazin draż. 0,01 g; 0,025 g; 0,1 g oraz Thioridazin prolongatum tabl. 0,2 g. Ostatnim polskim wytwórcą była Jelfa.

  Schizofrenia (stgr. σχίζειν, schizein, "rozszczepić" i stgr. φρήν, φρεν-, phrēn, phren-, "umysł", rzadziej stosowana nazwa – choroba Bleulera, łac. Morbus Bleuleri, w skrócie MB, synonimy: zaburzenia schizofreniczne, psychoza schizofreniczna) – zaburzenie psychiczne (lub raczej grupa zaburzeń) zaliczane do grupy psychoz endogennych.Piperydyna – organiczny związek chemiczny z grupy związków heterocyklicznych, cykliczna amina drugorzędowa. Zawiera nasycony pierścień sześcioczłonowy z jednym heteroatomem – azotem.

  Obecnie w Polsce nie są zarejestrowane żadne preparaty zawierające tiorydazynę, lek dostępny jest w trybie importu docelowego.

  Przypisy[]

  1. Tiorydazyna – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
  2. Tiorydazyna (APRD00596) – informacje o substancji aktywnej (ang.). DrugBank.
  3. Chlorowodorek tiorydazyny. Karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich dla Polski. [dostęp 2012-03-24].
  4. Chlorowodorek tiorydazyny (ang.). Karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich dla Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2012-03-24].
  5. L. Korzeniowski, S. Pużyński: Encyklopedyczny Słownik Psychiatrii. PZWL, 1978, s. 434.
  6. Leszek Welbel: Leki neuroleptyczne. W: Problemy diagnostyki i terapii. Wybrane zagadnienia terapii zaburzeń psychicznych. 1982.

  Bibliografia[]

 • Stephen M. Stahl: Podstawy psychofarmakologii. Leki przyciwpsychotyczne i normotymiczne.. Gdańsk: Via Medica, 2007. ISBN 978-83-60945-42-1.
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Zespół pozapiramidowy (ang. extrapyramidal symptoms, EPS) – zespół objawów wynikających z dysfunkcji struktur układu pozapiramidowego. Do objawów pozapiramidowych należą: sztywność mięśniowa, bradykinezja, drżenie, zaburzenia chodu.Zaburzenia nerwicowe zwane potocznie nerwicami (albo: neurozami) – grupa zaburzeń psychicznych o bardzo rozmaitej symptomatyce, definiowana jako zespoły dysfunkcji narządów, psychogennych zaburzeń emocjonalnych, zakłóceń procesów psychicznych i patologicznych form zachowania występujących w tym samym czasie i powiązanych ze sobą wzajemnie. W obecnie obowiązującej klasyfikacji ICD-10 termin zaburzeń nerwicowych został zastąpiony terminem zaburzeń lękowych. Wiązało się to z reorganizacją kategorii zaburzeń afektywnych  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  PubChem – baza danych związków chemicznych zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), który jest częścią National Library of Medicine, który z kolei jest instytucją podległą United States National Institutes of Health (NIH). Baza powstała w 2004 r., a jej głównym celem jest przyspieszenie badań nad lekami poprzez obniżenie kosztów dostępu do informacji.
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  Leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki – leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych głównie schizofrenii oraz innych psychoz, w przebiegu których występują objawy wytwórcze: urojenia, omamy, zaburzenia aktywności, uczuciowości, świadomości.
  Import docelowy leków – przywóz z zagranicy produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu w Polsce w celu ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.