• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Thugowie

  Przeczytaj także...
  Indiana Jones i świątynia zagłady (ang. Indiana Jones and the Temple of Doom) – amerykański film przygodowy z 1984 roku w reżyserii Stevena Spielberga. Druga część cyklu o przygodach archeologa Indiany Jonesa, nieraz numerowana również jako część 24. z racji włączania do kanonu serii Przygód młodego Indiany Jonesa i traktowania całości jako Wielkiej Księgi Przygód Indiany Jonesa. W roli tytułowej po raz drugi wystąpił Harrison Ford.Kult religijny – integralny składnik religii, który w szerokim tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności, dokonywane z pobudek religijnych, zaś w wąskim znaczeniu oznacza ustalone rytuały, odprawiane ku czci wobec sacrum.
  Kali (dewanagari काली, trl. Kālī, dosł. rodzaj żeński pojęcia "czas" trl. Kālā ,zwana również Maha Kali, trl. Mahā-Kālī) – hinduska bogini czasu i śmierci, pogromczyni demonów i sił zła; w oczach ludzi Zachodu najbardziej przerażająca ze wszystkich bogiń hinduistycznych. Jedna z czterech głównych postaci Śakti, żony Śiwy. Pierwsza z mandali dziesięciu głównych form małżonki boga Śiwy, władczyni cyklu reinkarnacyjnego.
  Grupa thugów

  Thugowie (ang. Thuggee, z hindi thag – złodziej, z sanskr. sthaga – łajdak) – tajna organizacja o charakterze religijnym, stanowiąca rodzaj bractwa, zajmującego się rytualnym mordowaniem podróżnych, a także okradaniem zabitych, działająca w Indiach prawdopodobnie od XVII w. (aczkolwiek istnieją przesłanki do przypuszczeń, że działali już wcześniej, nawet w XIII stuleciu), aż do wieku XIX.

  Rytuał – zespół specyficznych dla danej kultury symbolicznych sekwencji sformalizowanych czynów i wypowiedzi, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który jednakże może być znacznie oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego.Język hindi – język z grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się jako pierwszym językiem 180 milionów osób, natomiast przy zaklasyfikowaniu jako dialekty hindi języków radźastani, bihari oraz pahari (bez nepalskiego) aż 422 mln osób, czyli 41% mieszkańców Indii. Używany jest także w Nepalu (500 tys.), na Fidżi (300 tys.), na Mauritiusie i w Surinamie (po 100 tys.). Posługują się nim również hinduscy imigranci w Europie Zachodniej. Język hindi jest językiem urzędowym, od 1950 roku ogólnopaństwowym (angielski jest językiem pomocniczym) Republiki Indii, oraz jednym z 23 języków konstytucyjnych. W kilku indyjskich stanach i terytoriach: Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Harianie, Madhya Pradesh, Biharze, Radżastanie oraz na terytorium stołecznym Delhi hindi (w wersji standardowej) jest oficjalnym językiem administracji stanowej oraz podstawowym językiem wykładowym w szkołach.

  Zasadniczo thugowie zabijali na cześć bogini Kali, istniały jednak także grupy zabójców, wzorujących się w swych metodach działania na thugach, którzy zabijali bez żadnej idei, a ich jedynym celem było ograbienie pomordowanych ofiar. Grupy takie wywodziły się także spośród muzułmanów, a podszywanie się pod hinduistycznych zabójców mogło w tym przypadku być doskonałym alibi.

  Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.Kultura popularna (popkultura, kultura masowa) – charakterystyczny typ kultury powszechnie dostępny i praktykowany (faworyzowany, lubiany) przez "masy", "lud", czyli liczne i szerokie rzesze ludzi, przy tym zasadniczo jest to pojęcie zawężone do obszaru kultury symbolicznej, szczególnie tej związanej z działalnością intelektualną, artystyczną (estetyczną), zabawowo-rozrywkową (ludyczno-rekreacyjną). Kultura popularna oznacza więc zasadniczo tyle co egalitarnie zorientowana sztuka.

  W związku z rytualnym charakterem mordów thugowie praktykowali duszenie ofiar, tak aby w czasie zabijania nie przelać krwi (taki sposób zabijania związany był z jednym z mitów dotyczących bogini Kali).

  Liczba ofiar thugów jest trudna do określenia z uwagi na tajny charakter kultu, jak też z powodu braku ostatecznej odpowiedzi na pytanie, jak długo trwała ich działalność. Jest ona szacowana w sposób bardzo różny i waha się od 50 tysięcy do 2 milionów. O masowej skali mordów może świadczyć fakt, iż przywódca jednej z grup thugów, niejaki Behram, w trakcie swojej ponad 40-letniej działalności przyznał się do własnoręcznego uduszenia 125 osób i „bycia obecnym” przy 931 morderstwach.

  Krew (łac. sanguis, stgr. αἷμα, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. Krew jest płynną tkanką łączną, krążącą w naczyniach krwionośnych (układ krwionośny zamknięty) lub w jamie ciała (układ krwionośny otwarty). W szerokiej definicji obejmuje krew obwodową i tkankę krwiotwórczą, a w wąskiej tylko tę pierwszą. Jako jedyna (wraz z limfą) występuje w stanie płynnym. Dziedzina medycyny zajmująca się krwią to hematologia.Sanskryt (dewanagari: संस्कृतम् saṃskṛtam; sa.msk.rtaa bhaa.saa, od sa.m+k.r: zestawiać, składać; bhaa.saa: język; język uporządkowany, w przeciwieństwie do języków naturalnych prakrytów, tzn. ludowych o nieuporządkowanej gramatyce) – język literacki starożytnych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii. Należy do indoaryjskiej gałęzi indoirańskiej grupy rodziny języków indoeuropejskich. Pomimo powszechnego w Europie przekonania, iż jest językiem martwym, jak łacina, zasadniczo nim nie jest, gdyż nie tylko jest jeszcze stale używany w ceremoniach religijnych hinduizmu, ale także istnieją niewielkie grupy osób deklarujące go jako ich jedyny język ojczysty (według spisów ludności z 1999 roku – ok. 3000 osób na 900 mln ludności Indii). Czynione są też próby rewitalizacji tego języka poprzez tworzenie sanskryckich neologizmów na określenie współczesnych terminów, np. technicznych (np. telewizja, sanskr. duuradarshana). Jest też uznawany od 1949 roku za jeden z 13 konstytucyjnych języków Republiki Indii (obecnie 23 – 2008 r.). Dlatego właściwsze jest określenie go jako język wegetujący niż jako martwy.

  Trudno oszacować liczbę thugów, jak też pobudki nimi kierujące, jednak względy materialne musiały mieć duże znaczenie, jako że bogini Kali otrzymywała w ofierze życie ofiar, a cały majątek przypadał członkom bractwa.
  Organizacje thugów działały nielegalnie, często cieszyły się jednak cichym poparciem ze strony lokalnych radżów, którzy w zamian za ochronę zmuszali członków organizacji do wydania części (niekiedy znacznej) łupów.
  Na co dzień członkowie sekty prowadzili normalne życie, nie wyróżniając się niczym z reszty społeczeństwa.

  Behram (ok. 1765-1840) – przywódca (dżemadar) hinduistycznej sekty thugów – dusicieli zabijających ofiary na cześć bogini Kali. Funkcję tę sprawował przez blisko 40 lat, póki w 1837 nie został zdradzony przez brytyjskiego informatora i aresztowany. Krótko po zatrzymaniu przyznał się do własnoręcznego uduszenia przy pomocy rytualnego sukna (lub rumāl) 125 osób i nadzorowania uduszenia kolejnych 150, jednak rok później przyznał się do "bycia obecnym" przy 931 morderstwach. Ze względu na tak dużą liczbę morderstw, Behram uważany jest za najbardziej wydajnego indywidualnego seryjnego mordercę w historii. Został skazany na śmierć i powieszony przez Brytyjczyków.Radża, radźa (Sanskrit राज rāja-) – historyczny tytuł lokalnego władcy w Indiach. Miał władzę sądowniczą i był zwierzchnikiem wojsk. Niższy rangą od maharadży. Żona radży to rani.

  Thugowie zostali ostatecznie zlikwidowani przez brytyjską administrację kolonialną po umocnieniu się brytyjskiego panowania w Indiach w 2. połowie XIX w.

  Z uwagi na okrucieństwo i niezrozumiałą dla ludzi cywilizacji zachodniej motywację temat thugów pojawia się niekiedy w popkulturze; najbardziej znanym przykładem jest film Indiana Jones i Świątynia Zagłady z 1984 roku.

  Zobacz też[]

 • Mord rytualny
 • Kali
 • Przypisy

  1. Ray Black, Tajne kulty zła, Warszawa 2010, s.10.
  2. Simon Sebag Montefiore, Potwory, Warszawa 2010.
  Zabójstwo – przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu człowieka życia. Surowiej karanymi formami zabójstwa są zabójstwo dokonywane w wyniku udziału w zbrodniach wojennych i zamachu terrorystycznym, którego wynikiem była śmierć.Alibi (z łac. gdzie indziej) – dowód w postępowaniu karnym na okoliczność, że podejrzany albo oskarżony znajdował się w miejscu innym niż miejsce popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. W szerszym znaczeniu mianem alibi określany jest każdy dowód przesądzający, że podejrzany lub oskarżony nie mógł popełnić zarzuconego mu przestępstwa. Rodzajem alibi jest tzw. żelazne alibi, czyli alibi, którego nie sposób podważyć.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.