• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Theodor Gomperz

  Przeczytaj także...
  Brno (niem. Brünn, łac. Bruna, dawna nazwa polska Berno) – miasto statutarne na Morawach w Czechach, położone w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy. Drugie co do wielkości miasto Czech, największe miasto Moraw, stolica kraju południowomorawskiego i okręgu terytorialnego kraj południowomorawski.Sofiści – nurt filozoficzny w starożytnej Grecji o orientacji humanistycznej i relatywistycznej. Powstał w V wieku p.n.e.; także określenie wędrownych nauczycieli przygotowujących uczniów do życia publicznego poprzez nauczanie retoryki, polityki, filozofii oraz etyki.
  Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) - gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.
  Тheodor Gomperz

  Theodor Gomperz (ur. 29 marca 1832 w Brnie - zm. 29 sierpnia 1912 w Baden), austriacki filozof i filolog.

  John Mill (ur. ok. 1645 w Shap, zm. 23 czerwca 1707 w Oksfordzie) – angielski teolog protestancki, biblista, autor krytycznego wydania tekstu greckiego Nowego Testamentu.Uniwersytet Wiedeński (niem. Universität Wien, pełna nazwa łacińska Alma Mater Rudolphina Vindobonensis) – uniwersytet z siedzibą w Wiedniu w Austrii. Został założony 12 marca 1365 r. przez Rudolfa IV. Największy i najstarszy uniwersytet w krajach niemieckojęzycznych. 87.000 studiujących (2010/2011).

  W roku 1867 ukończył studia filozoficznego na uniwersytecie w Wiedniu, uzyskując tytuł Privatdozenta. W latach 1873-1901 był profesorem filologii klasycznej na uniwersytecie wiedeńskim. Od roku 1882 członek Austriackiej Akademii Nauk. Zajmował się głównie historią filozofii i kultury starożytnej (badacz papirusów herkulańskich z kolekcji Filodemosa z Gadary). Podkreślał szczególną rolę sofistów w rozwoju filozofii starożytnej i wskazywał na znaczną wartość naukową starożytnych teorii fizyczno-matematycznych. W poglądach filozoficznych był zwolennikiem pozytywizmu (zwalczał wszelką metafizykę). Przyczynił się do spopularyzowania tego kierunku w Niemczech, m.in. tłumacząc dzieła Johna Milla. Najbardziej znane prace Gomperza to: Zu Aristoteles Poëtik (1888) oraz Griechische Denker... (t. 1-3 1896-1909, wyd. 5 1965).

  Austriacka Akademia Nauk (Österreichische Akademie der Wissenschaften - ÖAW) - austriacka, państwowa instytucja naukowa, założona w 1921 roku. Jej poprzedniczką była założona w 1874 roku Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Utrzymuje się z dotacji państwowych i datków. Ma 90 członków rzeczywistych i 250 korespondecyjnych. Posiada własną bibliotekę, która ma 100 tys. woluminów, i wydawnictwo. Obecnym prezydentem jest Helmut Denk. Członkami byli: Christian Doppler, Theodor Billroth, Anton Eiselsberg, Eduard Suess, Ludwig Boltzmann, Paul Kretschmer, Hans Horst Meyer, Roland Scholl, zdobywcy Nagrody Nobla Julius Wagner-Jauregg, Victor Hess, Erwin Schrödinger i Konrad Lorenz.Baden bei Wien – miasto - kurort w Austrii, w Dolnej Austrii, siedziba powiatu Baden, 26 km na południe od Wiednia.

  Linki zewnętrzne[]

 • Theodor Gomperz na stronie biografie-niemieckie.
 • Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.Metafizyka klasyczna albo filozofia pierwsza (gr. τα μετα τα φυσικά ta meta ta physika – "to, co po fizyce/ponad fizyką"; zob. ontologia) – dziedzina wiedzy ukonstytuowana przez Arystotelesa, rozważająca byt jako byt oraz jego istotne własności i ostateczne przyczyny (por. Metafizyka 1003a, 20–32; 1022a).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.
  Privatdozent – termin oznaczający w krajach niemieckojęzycznych specyficzną pozycję pracownika naukowego, który po uzyskaniu stopnia doktora uzyskał habilitację, a nie został zatrudniony na żadnym uniwersytecie na stanowisku profesora. Instytucja Privatdozentów pojawiła się w Prusach na początku XIX wieku.
  Filodemos z Gadary (stgr. Φιλόδημος Philodemos, ur. ok. 110 p.n.e. – zm. ok. 39 p.n.e.) – grecki poeta i filozof ze szkoły epikurejskiej. Przez ponad 30 lat mieszkał w Italii, gdzie założył własną szkołę, opartą na naukach Epikura.
  Filologia – jedna z nauk humanistycznych, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego bądź narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
  Papirusy z Herkulanum – ponad 1800 papirusowych zwojów znalezionych w Herkulanum w XVIII wieku, zwęglonych w wyniku erupcji Wezuwiusza w 79 roku. Wśród papirusów nie było ani jednego kodeksu. Od chwili odkrycia próbowano wielu metod rozwinięcia papirusów, niszcząc przy okazji wiele zwojów. Niektóre zwoje są zwęglone do tego stopnia, że ludzkie oko nie jest w stanie zauważyć nawet śladów tekstu. Skuteczna metoda została zastosowana dopiero w 1999 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.