The Plant List

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

The Plant List – anglojęzyczny projekt mający na celu zindeksowanie wszystkich rodzin, rodzajów, gatunków, podgatunków i odmian roślin: roślin naczyniowych, paprotników i mchów. Powstał dzięki współpracy Kew Gardens i Missouri Botanical Garden. Dane są ogólnodostępne w internecie. Ich zapis był stopniowo standaryzowany i sprawdzany pod względem poprawności. Dane, uwagi i poprawki mogły być zgłaszane przez wszystkich botaników.

Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Klasyfikacja biologiczna – szeregowanie organizmów w uporządkowany sposób według zasad systematyki biologicznej. Wynikiem tego procesu jest hierarchiczny układ systematyczny prezentujący aktualny w danym okresie stan wiedzy o podobieństwie i pochodzeniu organizmów. W zależności od przyjętej metody badawczej może to być hierarchiczny układ oparty na kategoriach systematycznych lub drzewie filogenetycznym, może obejmować wszystkie znane nauce organizmy lub ich określoną grupę. Dziedziną biologii, która zajmuje się klasyfikowaniem organizmów, jest systematyka organizmów, a reguły klasyfikacji i nazewnictwa systematycznego określa jej poddyscyplina – taksonomia.

Projekt wystartował w grudniu 2010, baza zaktualizowana została jednorazowo we wrześniu 2013, po czym pozostała już bez zmian. Baza The Plant List została wykorzystana do utworzenia nowego projektu World Flora Online (WFO) i do tego projektu kieruje użytkowników. Kew Gardens wystartowało w marcu 2017 z nową bazą taksonomiczną Plants of the World Online (POWO).

Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.

Baza danych The Plant List obejmuje wszystkie znane rośliny. Można ją przeszukiwać na trzech poziomach:

 • nazwa taksonu (rodzina, rodzaj, epitet gatunkowy, taksony wewnątrzgatunkowe),
 • autor nazwy (standardowe skróty),
 • publikacja (nota bibliograficzną).
 • wykaz wszystkich synonimów
 • Wykaz taksonów należących do danego rodzaju zawiera 5 kolumn.:

 • Name. Zawiera nazwę taksonu wraz z autorem nazwy. Taksony uznane za obowiązujące są wytłuszczone.
 • Status. Słowo Accepted oznacza, że ten takson został zaakceptowany, Unresolved oznacza, że takson nie został jeszcze zweryfikowany, Synonim – że ta nazwa jest synonimem taksonomicznym.
 • Confifdence level. Gwiazdkami (od zera do trzech) zaznaczono poziom wiarygodności danego taksonu
 • Source – źródło danych dla taksonu
 • Date supplied – data weryfikacji taksonu
 • Baza The Plant List w momencie utworzenie zawierała 298,9 tys. zweryfikowanych nazw gatunkowych roślin, a po aktualizacji w 2013 – 350,7 tys.

  Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew (ang. The Royal Botanic Gardens, Kew) – rozległy kompleks ogrodów i szklarni pomiędzy Richmond i Kew w Richmond upon Thames, w południowo-zachodnim Londynie. Jest to także organizacja zarządzająca tym kompleksem terenów zieleni wraz z ogrodami Wakehurst Place w Sussex. Jest to jednocześnie placówka naukowa i edukacyjna o międzynarodowym znaczeniu w zakresie badań botanicznych, zatrudniająca około 700 pracowników. Kew Gardens to liczne pracownie naukowe, biblioteka, jedno z największych herbariów na świecie, miejsca obsługujące odwiedzających (restauracje, galerie). W roku 2005 Kew Gardens zostało odwiedzone przez blisko 1,5 miliona gości. W 2003 Kew Gardens zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.Rośliny naczyniowe (Tracheophyta) – grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji. W nomenklaturze filogenetycznej jest wyróżniana jako klad, siostrzany dla jednej z linii rozwojowych mszaków (najprawdopodobniej mchów Bryophyta). W tradycyjnych systemach hierarchicznych grupa ze względu na zróżnicowanie i bogactwo form tworzących ją roślin, podnoszona jest do rangi podkrólestwa Tracheobionta lub nie jest w ogóle określana za pomocą rang systematycznych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. The Plant List. Strona główna. [dostęp 2014-11-30].
  2. The Plant List. Kontakt, zgłaszanie uwag. [dostęp 2014-11-30].
  3. About The Plant List. W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2020-11-12].
  4. About the Plants of the World Online portal. W: Plants of the World Online [on-line]. Royal Botanic Gardens, Kew. [dostęp 2020-11-12].
  5. Przykładowy wykaz dla rodzaju Poa. [dostęp 2014-11-30].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • The Plant List. Strona główna
 • Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.Odmiana (łac. morpha) – kategoria systematyczna niższa od podgatunku, wyższa od formy. Wyróżniana na podstawie zbioru cech stanowiących odchylenie od wzorca gatunku, występującego u dużej grupy osobników. Jako odmianę klasyfikuje się grupę osobników tworzących mniej lub bardziej wyraźny wariant lokalny gatunku, ukształtowany zwykle pod specyficznym wpływem środowiska (za odmianę może zatem zostać uznana rasa ekologiczna, ekotyp lub ekodem). Odmiany danego gatunku mogą się swobodnie krzyżować między sobą.
  Reklama