• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • The European Society for History of Law

  Przeczytaj także...
  Brno (niem. Brünn, łac. Bruna, dawna nazwa polska Berno) – miasto statutarne na Morawach w Czechach, położone w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy. Drugie co do wielkości miasto Czech, największe miasto Moraw, stolica kraju południowomorawskiego i okręgu terytorialnego kraj południowomorawski.Historia prawa – nauka zaliczana do poddyscyplin historii, jak i prawoznawstwa, zajmująca się badaniem dziejów prawa i jego instytucji od starożytności do czasów współczesnych. Jako gałąź nauki ukształtowała się w początkach XIX wieku.
  Journal on European History of Law czasopismo naukowe na temat historii prawa ukazujące się w języku angielskim i niemieckim. Jest skierowane do historyków prawa przede wszystkim z krajów europejskich, zainteresowanych historią prawa, prawem rzymskim lub opublikowaniem wyników swoich prac badawczych w tym obszarze. Magazyn drukuje także recenzje książek prawnohistorycznych i raportów z zakresu historii prawa. Ukazuje się od 2010 roku. Czasopismo wydawane przez STS Science Centre Ltd., a redagowane przez stowarzyszenie The European Society for History of Law. Wszystkie publikowane artykuły recenzowane są przez radę naukową.
  The European Society for History of Law - Logo.jpg

  The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Czechach. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają:

  Prawo rzymskie – termin oznaczający najczęściej prawo starożytnego Rzymu, które rozwijało się od czasów prawa zwyczajowego, aż do kodyfikacji Justyniana I Wielkiego (VI wiek n.e.). Prawo rzymskie miało istotny wpływ na rozwój prawodawstwa europejskiego (tzw. recepcja prawa rzymskiego) w postaci prawa powszechnego (ius commune) w średniowieczu, pandektystykę która osiągnęła swoje apogeum w XIX wieku, a także na współczesną naukę, rozwijaną jako przedmiot uniwersytecki.
 • systemy i instytucje prawne
 • struktury prawne
 • biografie osób związanych z historią prawa, naukami prawnymi i myślą prawniczą
 • prawo rzymskie
 • historia myśli prawniczej
 • Stowarzyszenie organizuje konferencje, wykłady, semiaria, spotkania i wycieczki – w celu prowadzenia dyskusji i wymiany poglądów na temat aktualnych problemów historii prawa w Europie. Celem spotkań jest także prezentacja wyników prac naukowych historyków prawa z całej Europy. The Journal on European History of Law, wydawany przez Stowarzyszenie w języku angielskim i niemieckim, służy relaizacji celów Stowarzyszenia. Dwa wsakazne języki czaspisma zapewniają jego uniwersalny zasięg.

  Oficjalna strona internetowa[]

 • Oficjalne strony stowarzyszenie (w językach: niemieckim, angielskim, czeskim, hebrajskim, rosyjskim)
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.