• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • The Bat!

  Przeczytaj także...
  Post Office Protocol version 3 (POP3) to protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ogromna większość współczesnych internautów korzysta z POP3 do odbioru poczty.Porównanie klientów poczty elektronicznej. Poniższe tabele porównują ogólne oraz niektóre techniczne informacje na temat programów klienta poczty elektronicznej. W dalszej części artykułu, na określenie klienta poczty elektronicznej używana będzie nazwa program pocztowy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danego programu, proszę skorzystać z dedykowanego artykułu.
  HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

  The Bat! to komercyjny klient pocztowy produkcji mołdawskiej firmy Ritlabs.

  Mołdawia, Republika Mołdawii (mołd., rum. Moldova; mołd., rum. Republica Moldova; ros. Молдавия; czasem używana jest niezalecana przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP nazwa Mołdowa) – państwo europejskie położone na terenach historycznej Besarabii jak i obszarów położonych na lewym brzegu Dniestru (tzw. "Naddniestrze"). Graniczy z Ukrainą i Rumunią. W jej skład wchodzi także Terytorium Autonomiczne Gagauzji, gdzie językami urzędowymi są obok mołdawskiego gagauski i rosyjski, choć sami Rosjanie stanowią niewielką część ludności tego obszaru. Rdzenną ludność Gagauzji (Gagauz Yeri) (ponad 80%) stanowią Gagauzi – tureckojęzyczni prawosławni chrześcijanie.Program poczty elektronicznej – program komputerowy służący do wysyłania, odbierania i przetwarzania poczty elektronicznej.

  Funkcjonalność:

  Hunspell – korektor pisowni i analizator morfologiczny, opracowany pod kątem języków o bogatej morfologii i skomplikowanych wyrazów złożonych (niemiecki, węgierski); jako jedyny korektor obsługuje też mechanizmy aglutynacyjne. Nie udało się go jednak jeszcze dostosować do potrzeb języka fińskiego.TLS (ang. Transport Layer Security) – przyjęte jako standard w Internecie rozwinięcie protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer), zaprojektowanego pierwotnie przez Netscape Communications. TLS zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509.
 • obsługuje protokoły POP3 i IMAP, także poprzez SSL/TLS
 • oferuje obsługę kilku kont pocztowych jednocześnie
 • obsługuje filtrowanie poczty, także pod kątem zawartości niestandardowych (zdefiniowanych przez użytkowników) nagłówków
 • możliwość tworzenia szablonów wiadomości, także z możliwością przypisania szablonu do poszczególnych folderów
 • obsługuje wiadomości w czystym tekście i w HTML
 • obsługuje standardy PGP oraz S/MIME
 • obsługuje słowniki Hunspell (dostępne w pakiecie OpenOffice.org)
 • w wersjach Professional oraz Voyager ma unikatową możliwość szyfrowania bazy danych programu
 • wersja Professional ponadto oferuje szyfrowanie bazy z wykorzystaniem tokenów kryptograficznych, a także umożliwia autoryzację połączenia klient-serwer przy pomocy funkcji biometrycznych
 • wszystkie wersje programu można rozbudowywać przy pomocy dodatkowych wtyczek: antywirusowych, antyspamowych oraz ogólnych zwiększających samą funkcjonalność programu
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Porównanie klientów poczty elektronicznej
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona programu
 • polskie forum programu TheBat!
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Apache OpenOffice (dawniej OpenOffice.org lub potocznie: OpenOffice, OOo, OO) – pakiet oprogramowania biurowego Open Source. W 2011 Oracle przekazała kod źródłowy pakietu biurowego OpenOffice.org i wszystkie inne materiały dot. pakietu do dyspozycji Apache Software Foundation. Od tej pory rozwijany jest pod nazwą Apache OpenOffice (potocznie AOO).Pretty Good Privacy (PGP, ang. całkiem niezła prywatność) – jedno z najpopularniejszych narzędzi do szyfrowania poczty elektronicznej.




  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.