• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Testy wydajnościowe

  Przeczytaj także...
  Miara dostępności (ang. availability) – jedna z podstawowych miar określenia stopnia odporności systemu. Pojęcie dostępności oznacza czas bezawaryjnego działania usługi w stosunku do całości czasu, w którym usługa ta powinna być klientom świadczona. Dostępność 90% znaczy więc, że na 100 jednostek czasu 90 przypadło na czas, w którym system działał bezawaryjnie. Pozostałe 10 jednostek to czas w którym system był w stanie awarii bądź odzyskiwania pełnej funkcjonalności po niej.Obliczenia równoległe – forma wykonywania obliczeń, w której wiele instrukcji jest wykonywanych jednocześnie. Taka forma przetwarzania danych była wykorzystywana przez wiele lat, głównie przy wykorzystaniu superkomputerów, a szczególne zainteresowanie zyskała w ostatnich latach, z uwagi na fizyczne ograniczenia uniemożliwiające dalsze zwiększanie częstotliwości taktowania procesorów. Obliczenia równoległe stały się dominującym wzorcem w architekturze komputerowej, głównie za sprawą upowszechnienia procesorów wielordzeniowych.
  System wysokiej niezawodności (S.W.N.), system wysokiej dostępności − w teorii informacji, system informatyczny charakteryzujący się odpowiednio dostosowywaną: niezawodnością, dostępnością, wydajnością; do specyficznych zwykle krytycznych zastosowań danego systemu.

  Testy wydajnościowe są przeprowadzane w celu oceny stopnia spełnienia wymagań wydajnościowych przez system lub moduł.

  Istnieje kilka rodzajów wymagań wydajnościowych:

 • wymagania na szybkość przetwarzania,
 • wymagania na równoległość przetwarzania,
 • wymagania na wielkość obsługiwanych danych.
 • Testy wydajnościowe przeprowadza się zwykle w dwóch sytuacjach: na granicy wymagania wydajnościowego oraz powyżej wymagania wydajnościowego. W tym drugim przypadku testy są nazywane przeciążeniowymi.

  System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:Software Fault Tolerance – termin określający zdolność oprogramowania do pracy w warunkach wadliwej pracy sprzętu lub systemu.

  Zobacz też[]

 • system wysokiej niezawodności
 • Software Fault Tolerance
 • dostępność • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.