• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Test pokrycia

  Przeczytaj także...
  Test pokrycia instrukcji programu, nazywany C0-Test, jest minimalnym testem spośród testów pokrycia. Podczas testu każda instrukcja z grafu przepływu sterowania jest wykonywana co najmniej raz.Graf przepływu sterowania (ang. Control Flow Graph) – abstrakcyjna struktura danych używana przez kompilator do reprezentacji pojedynczej procedury programu. Wierzchołkami grafu są bloki podstawowe, a skierowane krawędzie wskazują powiązania pomiędzy blokami.
  Test pokrycia ścieżek (C2-Test) jest jednym z rodzajów testów pokrycia. Są w nim rozpatrywane możliwe ścieżki od wierzchołka startowego do wierzchołka końcowego.

  Test pokrycia (ang. coverage test) obejmuje szereg statycznych testów strukturalnych w dziedzinie testowania oprogramowania. Testy pokrycia są wykonywane na grafach przepływu sterowania (control flow graph, CFG). Przy pomocy testów pokrycia są produkowane przypadki testowe (test cases), które testują wewnętrzną strukturę oprogramowania i ewentualnie ujawniają błędy w kodzie źródłowym.

  Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów.

  Rozróżnia się następujące rodzaje testów pokrycia:

 • test pokrycia instrukcji programu, nazywany C0 test,
 • test pokrycia rozgałęzień – C1 test,
 • test pokrycia ścieżek (path) – C2 test,
 • kompletny test pokrycia ścieżek – C2a,
 • test pokrycia ścieżek boundary-interior – C2b test,
 • strukturalny test pokrycia ścieżek – C2c test,
 • test pokrycia warunków logicznych – C3 test,
 • test prostego pokrycia warunków logicznych – C3a test,
 • test wielokrotnego pokrycia warunków logicznych – C3b,
 • minimalny test wielokrotnego pokrycia warunków logicznych – C3c.
 • Nie wykonywany na grafach przepływu sterowania, ale często implementowany w prostych narzędziach jest test pokrycia wierszy programu.

  Test pokrycia wierszy programu sprawdza czy i jak często są wykonywane instrukcje z pojedynczych wierszy programu. Jest najmniej wartościowym i najprostszym testem pokrycia.Testy statyczne są formą testowania oprogramowania bez uruchamiania programu podczas testów. Test polega na automatycznym i ręcznym sprawdzaniu kodu w celu znalezienia błędów. Najczęściej wykonywany jest przez twórców kodu jako pierwsze i podstawowe sprawdzenie każdego programu. Testowanie statyczne sprawdza podstawową poprawność kodu i pozwala ocenić, czy program jest gotowy na bardziej szczegółowe testowanie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Test pokrycia rozgałęzień, zwany C1-Test, wykonuje co najmniej raz każdą krawędź (gałąź) w grafie przepływu sterowania. Przy tym każda decyzja w rozgałęzieniach w grafie osiąga przynajmniej raz wartość "true" i przynajmniej raz "false". Test pokrycia rozgałęzień zawiera całkowicie test pokrycia instrukcji programu. Test pokrycia rozgałęzień jest minimalnym kryterium testowym w obszarze statycznego testowania opartego na przepływie sterowania.
  Test pokrycia warunków logicznych należy do grupy testów pokrycia, które są używane do testowania oprogramowania. Problemem dotychczas omawianych testów pokrycia (C1-Test, C2-Test) jest niewystarczające przetestowanie złożonych, wielopoziomowych warunków logicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.