Test Lundha

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Test Lundha (próba Lundha) – inwazyjny test diagnostyczny, określający czynność zewnątrzwydzielniczą trzustki. Badany dostaje na śniadanie posiłek złożony z 40 gramów mleka w proszku, 40 gramów glukozy i 25 gramów oleju roślinnego. Po pół godzinie zagłębnikiem pobiera się zawartość górnej części jelita czczego. Ocena czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki polega na zbadaniu zawartości enzymów trzustkowych, kwasów tłuszczowych, tłuszczów i soli kwasów żółciowych – jeżeli czynność zewnątrzwydzielnicza jest upośledzona, stwierdza się spadek ilości enzymów i zmniejszoną lipolizę. Test Lundha, wartościowy i tani, może jednak ulec zafałszowaniu w niektórych chorobach, zwłaszcza przebiegających z upośledzeniem opróżniania żołądka i perystaltyki jelit.

Perystaltyka – aktywność motoryczna w przewodzie pokarmowym, która powoduje przesuwanie pokarmu z przełyku aż do jego końcowego odcinka, czyli odbytnicy. Potocznie mianem perystaltyki określa się czasem wyłącznie ruchy perystaltyczne w jelicie.Żołądek (łac. ventriculus, stomachus, gr. gaster) – narząd stanowiący część przewodu pokarmowego, którego zasadniczą rolą jest trawienie zawartych w pokarmie białek (nie zachodzi trawienie tłuszczów, a trawienie cukrów jest wręcz hamowane przez niskie pH żołądka). Żołądek wydziela sok żołądkowy zawierający enzymy trawienne:

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • test laurylowy
 • próba sekretynowa
 • próba sekretynowo-cholecystokininowa (próba sekretynowo-pankreozyminowa)
 • próba skrobiowa
 • próba trawienia białka
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Witold Orłowski Nauka o chorobach wewnętrznych (Warszawa 1989) ISBN 83-200-1405-0
 • Ryszard Brzozowski Vademecum lekarza praktyka (Warszawa 2000) ISBN 83-200-2389-0
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Próba sekretynowo-cholecystokininowa (test sekretynowo-cholecystokininowy, próba sekretynowo-pankreozyminowa) – próba czynnościowa trzustki, będąca w zasadzie poszerzeniem próby sekretynowej o podanie cholecystokininy w dawce 1 jednostki na kilogram masy ciała – podczas gdy sekretyna wpływa głównie na objętość soku trzustkowego i wydzielanie wodorowęglanów to cholecystokinina zwiększa wydzielanie enzymów trzustkowych (amylazy, trypsyny). Stężenie enzymów w soku trzustkowym pozwala ocenić czynność trzustki.Godzina (h) – jednostka miary czasu, dwudziesta czwarta część doby, dwunasta część dnia lub nocy astronomicznej. Jedna godzina to 4 kwadranse, 60 minut lub 3600 sekund. Godzina nie jest jednostką układu SI, ale jest przez ten układ uznawana.
  Próba sekretynowa (test sekretynowy) – próba mająca za zadanie ocenę zewnątrzwydzielniczej czynności trzustki. W próbie tej trzustkę stymuluje się, podając dożylnie sekretynę w dawce 1 jednostki na kilogram masy ciała badanego (1 jednostka = 4 mikrogramy), a po jej podaniu odsysa się, jednym kanałem wprowadzonej do zstępującej części dwunastnicy sondy, treść żołądkową a drugim kanałem sondy – treść dwunastniczą.Tłuszcze – zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli. Reszty kwasowe występujące w cząsteczkach tłuszczów zawierają zwykle od 12 do 18 atomów węgla.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kwasy tłuszczowe – kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha).
  Oleje – oleiste substancje ciekłe lub łatwo topniejące substancje stałe, nierozpuszczalne w wodzie, o bardzo różnej budowie chemicznej i zastosowaniach, za to o podobnych niektórych właściwościach fizycznych. Chemicznie są definiowane jako wszystkie substancje rozpuszczalne w danym rozpuszczalniku, zastosowanym przy ich wykrywaniu (np. n-heksan, trichlorotrifluoroetan).
  Próba trawienia białka – jedna z prób czynnościowych trzustki. Osobie badanej podaje się żelatynę w ilości 1,3 grama na kilogram masy ciała, a następnie pobiera krew po godzinie i po 3 godzinach.
  Próba skrobiowa – próba ta wykorzystuje fakt, że u człowieka zdrowego wzrost glikemii po spożyciu skrobi nie jest znacznie mniejszy niż po spożyciu takiej samej ilości glukozy. W warunkach standardowych podaje się odpowiednio 100 gramów skrobi i tyle samo glukozy – jeżeli wzrost glikemii po podaniu glukozy jest o 100% (lub więcej) większy od wzrostu po podaniu skrobi, pozwala to podejrzewać zaburzenie czynności trzustki. Próba skrobiowa jest obciążona ryzykiem wyniku fałszywie ujemnego: nawet prawidłowy stosunek obu wielkości nie wyklucza choroby.
  Lipoliza – proces rozkładu hydrolitycznego triacyloglicerolu (trójglicerydu) w tkance tłuszczowej prowadzący do powstania kwasów tłuszczowych i glicerolu, które uwolnione do krwiobiegu, wychwytywane są przez większość tkanek (z wyjątkiem mózgu i erytrocytów) i estryfikowane do acylogliceroli lub utleniane jako główne źródło energetyczne do dwutlenku węgla i wody.
  Mleko – wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków pojawiająca się w okresie laktacji. Jako produkt żywnościowy dla człowieka największe znaczenie ma mleko krowie. Według Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej mleko krowie jest produktem całego, nieprzerwanego doju, od zdrowej, dobrze żywionej krowy mlecznej, otrzymany w sposób prawidłowy, bez domieszek siary.
  Choroba – jedno z podstawowych pojęć medycznych; ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu. Zdefiniowanie stanu chorobowego jest tak samo trudne, jak sprecyzowanie stanu pełni zdrowia.

  Reklama