• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Terytoria autonomiczne na świecie

  Przeczytaj także...
  Państwa nieuznawane (inne terminy stosowane zamiennie: państwa nieuznane, quasi-państwa, parapaństwa, państwa de facto niepodległe) – termin stosowany dla kilku jednostek politycznych świata, które pomimo braku uznania (lub z minimalnym uznaniem) na arenie międzynarodowej de facto są niepodległymi państwami.Lista państw świata obejmuje uszeregowane w porządku alfabetycznym względem nazwy krótkiej (o ile taka istnieje) wykazy państw niepodległych oraz państw nieuznawanych. W wykazie podano formy nazw zalecane przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  BBC News Channel (do 20 kwietnia 2008 BBC News 24) – brytyjski kanał informacyjny, dostępny tylko w przekazie cyfrowym (naziemnym i satelitarnym) oraz w sieciach kablowych i właściwie tylko na terenie Wielkiej Brytanii. Jednak jego odbiór w Polsce jest możliwy.

  Terytorium autonomiczne – fragment obszaru państwa, będący niezależny od władzy centralnej, niejednokrotnie posiadający własne władze.

  Terytorium zależne – ogólne określenie obszarów znajdujących się pod różnymi formami zależności politycznej od jakiegoś państwa. Terytoriami zależnymi są lub były: kolonie, departamenty zamorskie i terytoria zamorskie, kondominia, protektoraty, terytoria mandatowe i powiernicze, terytoria stowarzyszone, terytoria zewnętrzne, dependencje, terytoria nieinkorporowane i inne.Autonomia regionalna - jednostka terytorialna państwa, której władze centralne przyznają pewien stopień samodzielności w niektórych dziedzinach. W jej ramach wspólnota terytorialna i jej organy korzystają z pewnych uprawnień w zakresie podejmowania decyzji odnoszących się do zaspokajania potrzeb zbiorowych (gospodarczych i kulturalnych) społeczności lokalnej. Autonomia przyznawana jest nawet poprzez nadanie lokalnym organom kompetencji stanowienia prawa dla danej jednostki terytorialnej. Często wprowadzenie regionalnej autonomii ma kluczowe znaczenie dla rozładowania napięć społecznych i tendencji separatystycznych. Jej wprowadzenie może być uwarunkowane:

  Poniższa lista terytoriów autonomicznych uwzględnia jedynie obszary będące integralnymi częściami państw, do których przynależą – brak zatem posiadających autonomię nieinkorporowanych terytoriów zależnych.

  Pojęcie autonomia pochodzi od (staro)greckiego αυτονομία, (αὐτονομία) autonomía = możliwość stanowienia norm samemu sobie, samodzielność prawna. Dziś używa się go w zależności od dyscypliny (gospodarka, prawo, polityka) lub kontekstu w znaczeniu suwerenność, niezawisłość, niezależność, samorządność, (całkowita lub częściowa).Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.

  Terytoria autonomiczne[]

  Przypisy

  1. Regions and territories: Nagorno Karabakh (ang.). =BBC News. [dostęp 2010-05-17].
  2. Provinces of China (ang.). statoids.com. [dostęp 2010-05-17].
  3. lista powiatów autonomicznych na anglojęzycznej Wikipedii
  4. w Mongolii Wewnętrznej (odpowiednik powiatów)
  5. Provinces of the Philippines (ang.). statoids.com. [dostęp 2010-05-17].
  6. Thomas Banedikter: Territorial autonomy as a means of minority protection and conflict solution in the European experience – An overview and schematic comparison (ang.). W: The working autonomies in Europe [on-line]. [dostęp 2010-05-17].
  7. Departments of Greece (ang.). statoids.com. [dostęp 2010-05-17].
  8. de facto niepodległe państwo od 1992 roku
  9. Sanakoev Appointed as Head of S.Ossetia Administration (ang.). [dostęp 2010-05-17].
  10. Provinces of Iraq (ang.). statoids.com. [dostęp 2010-05-17].
  11. Galbijm – Jeju City (ang.). [dostęp 2010-05-17].
  12. Districts of Mauritius (ang.). statoids.com. [dostęp 2010-05-17].
  13. jest de facto administrowane przez nieuznawany na arenie międzynarodowej rząd, który ogłosił niepodległość Naddniestrza. Władze mołdawskie zaproponowały mu autonomię podobną do tej, jaką otrzymała Gagauzja, jednak negocjacje stanęły w miejscu, przez co nie jest jasne, czy wedle prawa Naddniestrze jest autonomią
  14. Departments of Nicaragua (ang.). statoids.com. [dostęp 2010-05-18].
  15. Provinces of Papua New Guinea (ang.). statoids.com. [dostęp 2010-05-18].
  16. przez wiele krajów uznawana za niepodległe państwo
  17. Districts of Serbia (ang.). statoids.com. [dostęp 2010-05-18].
  18. Regions of Tajikistan (ang.). statoids.com. [dostęp 2010-05-18].
  19. może być uznany za autonomię, jako że posiada własnego prezydenta i parlament
  20. Regions and territories: Zanzibar (ang.). BBC News. [dostęp 2010-05-18].
  21. faktycznie wcielona do Rosji
  22. może być uznana za autonomię, gdyż od 1995 roku posiada własny rząd

  Zobacz też[]

 • autonomia regionalna
 • państwa nieuznawane
 • państwa świata • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.