• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Termometr owulacyjny

  Przeczytaj także...
  Naturalne planowanie rodziny (NPR), metody rozpoznawania płodności (ang. Fertility Awerness-Based Methods, FAB) – metody opierające się na przewidywaniu okresów płodnych na podstawie znajomości fizjologicznych objawów towarzyszących różnym fazom cyklu miesięcznego. Wiedzę o czasie występowania okresów płodnych można wykorzystać zarówno w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zajścia w ciążę, jak też dla jej uniknięcia.Zakres pomiarowy określa graniczne górne i dolne wartości, dla których dany miernik lub urządzenie pomiarowe działa poprawnie. Dokładność pomiarowa danego urządzenia jest zagwarantowana dla całego zakresu pomiarowego (przy czym nie musi być ona w całym zakresie jednakowa).
  Komputer cyklu, monitor płodności (ang. fertility monitor) - urządzenie medyczne ułatwiające rozpoznanie fazy cyklu miesiączkowego kobiety.
  Przykład termometru owulacyjnego

  Termometr owulacyjnytermometr do pomiaru temperatury stosowany w naturalnych metodach kontroli płodności (naturalnego planowania rodziny) opartych na analizie temperatury ciała: metodach termicznych i objawowo-termicznych.

  Termometr owulacyjny jest urządzeniem umożliwiającym wykrycie tzw. skoku temperatury, czyli charakterystycznego wzrostu podstawowej temperatury ciała (PTC) o co najmniej 0,2 °C. Najważniejszymi cechami termometru owulacyjnego jest zakres pomiarowy umożliwiający pomiary temperatury ciała ludzkiego oraz wysoka precyzja pomiarowa rzędu 0,01 °C. Dokładność pomiarowa nie jest istotna w przypadku termometru owulacyjnego, ponieważ skok PTC jest wykrywany poprzez porównanie przebiegu niższych i wyższych temperatur w cyklu miesiączkowym.

  Termiczna metoda określania płodności polega na dokonywaniu codziennych pomiarów temperatury ciała kobiety (pomiar ‎podstawowej temperatury ciała - PTC) i zapisywaniu otrzymywanych wyników. Powstaje w ten sposób wykres, który charakteryzuje się tym, że w pierwszych dniach po miesiączce temperatura ciała jest niska, następnie następuje gwałtowny wzrost temperatury i faza utrzymywania się temperatury (przynajmniej przez trzy dni) na podwyższonym poziomie, gdzie 6 dni wstecz i 3 dni po dniu wzrostu temperatury przyjmuje się jako dni płodne, pozostałe to dni niepłodne kobiety.Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.

  Nazwa termometr owulacyjny pochodzi stąd, że na podstawie przebiegu zmienności podstawowej temperatury ciała kobiety można wnioskować o przybliżonym terminie owulacji, co ma kluczowe znaczenie dla ustalenia początku okresu niepłodnego.

  Przykładem termometru owulacyjnego może być specjalny termometr rtęciowy. Od zwykłego termometru lekarskiego różni się bardziej rozciągniętą skalą, dzięki czemu możliwe jest łatwe i pewniejsze odczytywanie temperatury z dokładnością do 0,05 °C. Dla zachowania jednak podobnych wymiarów termometru, skala jest skrócona. Obejmuje przedział od ok. 35,5 °C do około 38,5 °C.

  Owulacja, jajeczkowanie (łac. ovulatio) – proces polegający na wytwarzaniu gamet żeńskich (komórek jajowych). U ssaków w jego trakcie pęka pęcherzyk Graafa, do jajowodu lub jamy ciała uwalniana jest komórka jajowa oraz następuje wydzielenie hormonu hamującego następną owulację, która u większości kręgowców odbywa się w regularnych cyklach. U kobiet owulacja występuje co ok. 28 dni, mniej więcej między 13. a 15. dniem przed wystąpieniem krwawienia. Niepoprawnym jest stwierdzenie, że jajeczkowanie ma miejsce w połowie cyklu, ponieważ długości jego trwania są zróżnicowane. Najczęściej do owulacji dochodzi na 14 dni przed krwawieniem. Wystąpienie owulacji uwarunkowane jest również czynnikami zewnętrznymi.Podstawowa temperatura ciała (PTC) - temperatura ciała kobiety, służąca rozpoznawaniu faz płodności i niepłodności. Używana w naturalnym planowaniu rodziny w metodach objawowo-termicznych i metodzie termicznej. Zwykle mierzy się ją specjalnym termometrem owulacyjnym

  Na rynku dostępne są elektroniczne termometry o parametrach umożliwiających zastosowanie ich jako termometrów owulacyjnych. Możliwość użycia termometrów elektronicznych w naturalnych metodach kontroli płodności (naturalnego planowania rodziny) była badana w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie. Obecnie w naturalnych metodach kontroli płodności są używane z powodzeniem zarówno termometry owulacyjne rtęciowe jak i elektroniczne.

  Termometr – przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w znacznym stopniu zależy od ciała termometrycznego i właściwości termometrycznej. Termometr może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury)Gal (Ga, łac. gallium) – pierwiastek chemiczny z bloku p układu okresowego, o liczbie atomowej 31. Jest łatwo topliwym, srebrzystobiałym, miękkim metalem. Topi się już w temperaturze 29,76 °C i trzymany w dłoni zamienia się w ciecz. Jest również kruchy: uderzona próbka rozpada się, rozbija niczym szkło. Odłamki mają wtedy przełam podobny do przełamu szkła.

  Część naturalnych metod kontroli płodności odrzuca termometry elektroniczne jako potencjalnie nieprecyzyjne (np. metoda Rötzera). Dlatego odkąd rtęć nie może być stosowana w termometrach w Unii Europejskiej, zaczęto wytwarzać termometry owulacyjne galowo-indowe.

  Doskonalszą współcześnie formą termometru owulacyjnego jest urządzenie medyczne zwane komputerem cyklu, który mierzy podstawową temperaturę ciała z dokładnością do 0,01 °C. Jego skuteczność, potwierdzona badaniami medycznymi, w wyznaczaniu owulacji i dni płodnych wynosi 99,36%.

  Metoda Rötzera (metoda Roetzera) – metoda naturalnego planowania rodziny (NPR), konkretniej metoda objawowo-termiczna, oparta na obserwacji następujących wskaźników płodności:Rtęć (Hg, łac. hydrargyrum, z gr. ὑδράργυρος hydrargyros – płynne srebro) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym (uznana za pierwiastek przez Lavoisiera). Rtęć jest jedynym metalem występującym w warunkach normalnych w stanie ciekłym.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Badania termometru elektronicznego pod kątem użycia w metodach NPR
  2. Przemysław Binkiewicz, Krzysztof Michaluk, Aleksandra Demiańczyk, Calculation of the Pearl Index of Lady-Comp, Baby-Comp and Pearly cycle computers used as a contraceptive method, „Ginekologia Polska”.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Podstawowa temperatura ciała
 • Komputer cyklu
 • Skala Celsjusza – skala termometryczna (od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742).Cykl miesiączkowy, cykl menstruacyjny (łac. cyclus menstrualis) – powtarzające się regularnie zmiany w organizmie kobiety, zachodzące w ustalonym rytmie biologicznym pod wpływem współdziałania układu nerwowo-hormonalnego. Cykl menstruacyjny występuje u kobiet dojrzałych płciowo (po pokwitaniu ale przed przekwitaniem).
  Warto wiedzieć że... beta

  Termometr lekarski – termometr specjalizowany do pomiaru temperatury ciała. Termometry te umożliwiają odczyt zmierzonej temperatury po zaprzestaniu pomiaru w czasie gdy temperatura termometru spada (termometr temperatur maksymalnych).
  Urządzenie – przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów pracy i celu przeznaczenia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.854 sek.