• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Termometr lekarski

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Galinstan – niskotopliwy stop eutektyczny galu, indu i cyny płynny w temperaturze pokojowej, zestala się w temperaturze około −20 °C. Dzięki temu że jest nietoksyczny, znajduje zastosowanie zamiast rtęci lub stopu sodowo-potasowego (NaK). Nazwa pochodzi z sylab łacińskich nazw metali składowych: galium, indium, stannum.
  Ciepłota ciała – stała średnia temperatura ciała, właściwa zwierzętom stałocieplnym, niezależna od zmian temperatury otoczenia.
  37,9 °C
  Termometr elektroniczny
  Termometr lekarski o zakresie 35–42 °C

  Termometr lekarskitermometr specjalizowany do pomiaru temperatury ciała. Termometry te umożliwiają odczyt zmierzonej temperatury po zaprzestaniu pomiaru, w czasie gdy temperatura termometru spada (termometr temperatur maksymalnych).

  Termometr – przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w znacznym stopniu zależy od ciała termometrycznego i właściwości termometrycznej. Termometr może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury)Termometr owulacyjny – termometr do pomiaru temperatury stosowany w naturalnych metodach rozpoznawania płodności (naturalnego planowania rodziny) opartych na analizie temperatury ciała: metodach termicznych i objawowo-termicznych.

  Rozróżniamy kilka rodzajów termometrów lekarskich:

 • termometr ciekłokrystaliczny w postaci elastycznego paska, który można przyłożyć do ciała;
 • termometr cieczowy, najczęściej rtęciowy; w związku z wycofaniem ze sprzedaży w UE rtęć jest zastępowana np. przez galinstan, stop metali ciekły w temperaturze pokojowej;
 • termometr elektroniczny.
 • Odmianą termometru lekarskiego jest też termometr owulacyjny.

  Termometr cieczowy – termometr, w którym pomiaru temperatury dokonuje się przez pomiar objętości cieczy. Składa się z ze zbiornika z cieczą, który jest połączony z kapilarą szklaną, wewnątrz której ponad cieczą panuje próżnia. Umieszczona wzdłuż kapilary skala umożliwia odczyt temperatury. Cieczą termometryczną jest najczęściej rtęć lub alkohol.Termometr ciekłokrystaliczny to rodzaj termometru zawierającego ciekłe kryształy, zmieniające swoją barwę pod wpływem temperatury. Termometr ciekłokrystaliczny spotyka się w postaci plastikowego paska zmieniającego zabarwienie pod wpływem zmiany temperatury, co właśnie wskazuje na jej zmianę.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.659 sek.