• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Termografia  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Termowizor – optoelektroniczne urządzenie obrazowe analizujące tzw. temperaturowe promieniowanie podczerwieni. Występuje w wersjach obserwacyjnych oraz pomiarowych.Długość fali – najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali – zob. rysunek). Dwa punkty fali są w tej samej fazie, jeżeli wychylenie w obu punktach jest takie samo i oba znajdują się na etapie wzrostu (lub zmniejszania się). Jeżeli w jednym punkcie wychylenie zwiększa się a w drugim maleje, to punkty te znajdują się w fazach przeciwnych.
  Bibliografia[ | edytuj kod]
 • Henryk Madura (red): Pomiary termowizyjne w praktyce. Warszawa: Agenda Wydawnicza PAKu, 2004. ISBN 83-87982-26-1.
 • Grzegorz Rudowski, Termowizja i jej zastosowanie, seria: Problemy elektroniki i telekomunikacji, Warszawa 1978, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 • Jan Jaworski, Termografia budynków. Wykorzystanie obrazów termalnych w diagnostyce budynków, 2000, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, ​ISBN 83-7125-064-9​.
 • Polska Norma PN-EN 13187, Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w budowie budynku. Metoda podczerwieni, czerwiec 2001.
 • Maria Soroko, Termografia koni w praktyce, Wrocław: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju,, 2014, ISBN 978-83-939460-0-6, OCLC 892613105.
 • Maria Soroko, Mina C.G. Davies Morel, Equine thermography in practice, Wallingford - Boston 2016, CABI Publishers, ​ISBN 978-1-78064-787-6
 • Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.Diagnostyka obrazowa (obrazowanie medyczne, obrazowanie radiologiczne) – dział diagnostyki medycznej zajmujący się obrazowaniem zmian fizjologicznych oraz patologicznych zachodzących w ciele ludzkim za pomocą różnego rodzaju oddziaływań fizycznych. Znajduje się ona na pograniczu radiologii oraz medycyny nuklearnej.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Celownik termowizyjny – urządzenie umożliwiające celowanie z broni palnej w warunkach utrudnionej widoczności, wykorzystujące różnicę temperatur między celem a jego otoczeniem. Umożliwia wykrycie celu w całkowitej ciemności oraz przy obniżonej przejrzystości powietrza w obecności dymu lub mgły. Rejestruje emisję długofalowego promieniowania podczerwonego podobnie jak termowizor, jednak jest konstrukcyjnie przystosowany do odróżniania potencjalnych celów od otoczenia, a nie analizy rozkładu temperatur.
  Podczerwień (promieniowanie podczerwone) (ang. infrared, IR) – promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm.
  Mikrometr (symbol: μm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jest to jedna milionowa metra, czy inaczej, jedna tysięczna milimetra. Jeden mikrometr równa się zatem 10 m. W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-6 m oznaczający 0,000001 × 1 m.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.