• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Terminator

  Przeczytaj także...
  Czeladnik - jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia, młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego.Terminator (programowanie), to element składni w określonym języku programowania, kończący w kodzie źródłowym określoną jednostkę kodu, taką jak: instrukcja, moduł, program, pakiet, podprogram itd..
  Terminator - element w sieciach komputerowych opartych na kablu koncentrycznym służący do zakończenia linii. Terminator jest specjalnie dobranym rezystorem symulującym nieskończenie długi kabel i eliminującym w ten sposób odbicia sygnału od końca kabla mogące zakłócić pracę odbiorników. Najczęściej spotykane są terminatory o rezystancji 50 om, dla kabli thinnet (10BASE2) i thicknet (10BASE5) oraz 75 om dla koncentrycznego kabla antenowego używanego w sieciach 10BROAD36.
 • Terminator – uczeń pobierający nauki rzemiosła pod okiem mistrza. Kończąc naukę uzyskuje tytuł czeladnika. Zasady przyjmowania, długości nauki i wymaganych umiejętności do zakończenia nauki określały często statuty cechowe.
 • Terminator – linia oddzielająca część oświetloną ciała niebieskiego od części nieoświetlonej
 • Terminator – element sieci komputerowej służący do zakończenia linii (szczególnie Ethernet 10BASE2).
 • Terminator – element osprzętu SCSI kończący linię
 • Terminator – odcinek genu, na którym kończy się proces transkrypcji.
 • Terminator – seria filmów
 • Terminator
 • Terminator 2: Dzień sądu
 • T2 3D: Battle across Time
 • Terminator 3: Bunt maszyn
 • Terminator: Ocalenie
 • Terminator: Genisys
 • Terminator: Kroniki Sary Connor – serial telewizyjny
 • Nazwa cyborga w serii filmów Terminator (T-600, T-800, T-1000, T-X, Hunter-Killer, Moto-Terminator)
 • Terminator – zespół muzyki psychedelic trance
 • Terminator (programowanie)
 • Terminator – konsola gier telewizyjnych
 • Terminator – płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu Terminator
 • Terminator – rosyjski opancerzony wóz bojowy
 • Cech (z niem. Zunft), w języku staropolskim Gilda, słowo pochodzące z języka dolnoniemieckiego "die Gilde", ta ze staro skandynawskiego gildi - nazwa oznaczająca zebranie, stowarzyszenie, następnie cech rzemieślniczy – organizacja samorządu rzemieślniczego o charakterze społeczno-zawodowym, częściowo również gospodarczym, zrzeszająca rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów, mająca na celu:Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika. O tym, czy dana działalność jest rzemiosłem decydują jej właściwości,charakter, niewielka skala i rozmiar oraz brak cechy uciążliwości środowiskowej oraz społecznej typowej dla działalności przemysłowej lub też produkcyjnej w znacznym rozmiarze. Jako przykład rzemiosła można podać artystyczny wyrób cegieł prowadzony w niewielkim rozmiarze, a jako działalność przemysłową- produkcję materiałów budowlanych w specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach prowadzona w znacznych rozmiarach w sposób zorganizowany i ciągły.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
  T-X (Terminatrix) – postać fikcyjna, android z filmu Terminator 3: Bunt maszyn (Terminator 3: Rise of the Machines, 2003). Robot z przyszłości. Zagrana przez Kristannę Løken.
  T-800 (Cyberdyne Systems Model 101) – postać fikcyjna, elektroniczny morderca, znany z filmów Terminator (The Terminator, 1984), Terminator 2: Dzień sądu (Terminator 2: Judgment Day, 1991), Terminator 3: Bunt maszyn (Terminator 3: Rise of the Machines, 2003) oraz Terminator: Ocalenie (Terminator: Salvation, 2009). Pokryty żywą tkanką, metalowy endoszkielet. Postać kultowa grana przez Arnolda Schwarzeneggera. W filmie Terminator: Ocalenie, T-800 zagrał austriacki aktor i kulturysta Roland Kickinger, zaś za pomocą grafiki komputerowej wygenerowano jego głowę na podobieństwo młodego Schwarzeneggera.
  Mototerminator – jednostka stworzona do pościgu i infiltracji członków Ruchu Oporu. Maszyna wzorowana na wyglądzie i pracy motocykla została wyprodukowana przed rokiem 2018 przez Skynet. Moto-Terminatory cechowała szybkość i dynamika, były w wyposażeniu kolejnej jednostki o nazwie Harvester (z ang. Żniwiarz) w celu pościgu za uciekinierami z pola bitwy. W pełni zautomatyzowane maszyny wyposażone w czerwone czujniki i działko z serii minigun potrafiły działać w różnych trybach, jednym z nich było unikanie zderzenia z ciałem innego pochodzenia jak np. wrakiem samochodu, gruzem. Opanowały ten tryb do tego stopnia, że mogły podczas pościgu unikać rzeczy w zwolnionym tempie, obliczając trajektorię lotu obcego ciała i oceniać jego pochodzenie, skład, a nawet twardość.
  Hunter-Killer, w skrócie HK (pol. Myśliwy-Zabójca), znane z filmów Terminator (The Terminator, 1984), Terminator 2: Dzień sądu (Terminator 2: Judgment Day, 1991), Terminator 3: Bunt maszyn (Terminator 3: Rise of the Machines, 2003) oraz Terminator: Ocalenie (Terminator: Salvation, 2009), fikcyjne roboty bojowe, sterowane przez sztuczną inteligencję zwaną Skynet. Stanowią obok terminatorów (infiltrujących ludzkie bazy i ich wersji bojowych) trzon sił Skynetu, w walce z ruchem oporu (Tech Com).
  T-1000 – postać fikcyjna, cybernetyczny zabójca, znany z filmu Terminator 2: Dzień sądu (Terminator 2: Judgment Day) oraz drugiego sezonu serialu Terminator: Kroniki Sary Connor. W filmie pełnometrażowym postać cyborga grana jest przez Roberta Patricka, w serialu rolę T-1000 odgrywa Shirley Manson.
  The Terminator – płyta zawierająca ścieżkę dźwiękową do głośnego filmu o tym samym tytule z 1984 roku w reżyserii Jamesa Camerona. Była wydana dwukrotnie – w 1984 i 1994 roku. Głównym autorem (kompozytorem i zarazem wykonawcą) muzyki obydwu wydań był amerykański instrumentalista Brad Fiedel. Wydawcą zarówno pierwszej jak i drugiej edycji płyty była niemiecka wytwórnia "edel".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.