• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Terminal kontenerowy

  Przeczytaj także...
  BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy (ang. Baltic Container Terminal) – terminal kontenerowy zlokalizowany w Porcie Gdynia.Kontenerowiec, dawniej pojemnikowiec – statek specjalnie wyposażony w prowadnice i przeznaczony do przewozu kontenerów, przy założeniu ich pionowego załadunku i wyładunku.
  Środki transportu to maszyny transportowe lub istoty żywe, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie ludzi lub ładunków, czyli transport. Podział środków transportu jest zbliżony do podziału transportu. Najprostszy obejmuje środki transportu wewnętrznego zwanego też transportem bliskim (wewnątrz danego obiektu, np. magazynu) oraz środki transportu zewnętrznego (dalekiego).

  Terminal kontenerowy – obiekt, w którym kontenery są przeładowywane z różnych środków transportu w celu dalszego transportu. Przeładunek może odbywać się między statkami kontenerowymi oraz pojazdami lądowymi (pociągi lub ciągniki siodłowe), w takim przypadku mamy do czynienia z morskim terminalem kontenerowym. Przeładunek może również odbywać się między pojazdami lądowymi, zwykle z pociągu i ciągników siodłowych, w tym przypadku terminal opisany jest jako lądowy terminal kontenerowy.
  Morskie terminale kontenerowe zazwyczaj są częścią większego portu i znajdują się w dużych miastach lub w ich pobliżu. Uwarunkowane jest to koniecznością zapewnienia dobrego dojazdu kolejowego oraz drogowego. Terminale kontenerowe, zarówno morskie jak i lądowe, zapewniają zwykle również place składowe przeznaczone do przechowywania kontenerów zarówno załadowanych jak i pustych. Załadowane kontenery są przechowywane przez stosunkowo krótki czas, gdyż czekają na dalszy transport. Natomiast puste kontenery mogą być składowane przez dłuższy okres w zależności od planu ich ponownego użycia.

  Ciągnik siodłowy - ciągnik drogowy, przystosowany do ciągnięcia naczepy. Elementem pozwalającym na połączenie naczepy z ciągnikiem siodłowym jest siodło. Nie stanowi ono sztywnego połączenia, ale pozwala na skręcanie naczepy względem ciągnika. Siodło znajduje się nad tylną, napędzaną osią/osiami ciągnika, dzięki czemu część ciężaru naczepy zostaje na nie przeniesiona. Dzięki skrętnemu połączeniu ciągnika z naczepą, zespoły takie mimo znacznej długości pozwalają zachować relatywnie niewielki promień skrętu.Kontener – zazwyczaj metalowa skrzynia, o zunifikowanych wymiarach i konstrukcji, służąca do przewozu drobnicy (zapakowanej zazwyczaj w opakowania kartonowe, paczki, skrzynie, worki, czasami dodatkowo umieszczonych na europaletach).

  Najnowocześniejszym polskim terminalem kontenerowym jest DCT Gdańsk, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 1 października 2007 roku. DCT Gdańsk jest jedynym polskim terminalem kontenerowym zaprojektowanym i wybudowanym z myślą o obsłudze liniowych statków oceanicznych. DCT Gdańsk jest głębokowodnym terminalem, którego maksymalna głębokość przy nabrzeżu wynosi 16,5 m; dodatkowo 60-tonowy udźwig suwnicy przy maksymalnym wysięgu 18 rzędów kontenerów na burcie statku (52 m), umożliwia obsługę największych statków, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. Gwałtowny rozwój DCT rozpoczął się w 2010 r. wraz z przedłużeniem do Gdańska serwisu Maersk Line łączącego Europę z Azją (serwis AE10). To pobudziło rozwój DCT Gdańsk, które wkrótce stało się bałtyckim portem przeładunkowym. Dalszy dynamiczny rozwój nastąpił w maju 2011 roku, kiedy linia żeglugowa Maersk Line zdecydowała się na wprowadzenie do serwisu AE10 największych statków kontenerowych na świecie. Dzięki wprowadzeniu stałych, cotygodniowych zawinięć kontenerowców klasy E do Gdańska, od 2010 r. DCT przeładowało 733 000 kontenerów, co stanowi niemal 75% całego przeładunku licząc od powstania terminala. DCT Gdańsk jest idealną „bramą morską” dla Polski i centralnej oraz wschodniej Europy ze względu na sąsiedztwo 200 hektarów przyszłego Pomorskiego Centrum Logistycznego.

  Polskie morskie terminale kontenerowe:

  DCT Gdańsk (ang. Deepwater Container Terminal Gdańsk) – zlokalizowany na terenie Portu Północnego w Gdańsku najnowocześniejszy polski terminal kontenerowy, otwarty 1 października 2007 roku. DCT Gdańsk jest najszybciej rozwijającym się terminalem kontenerowym na Bałtyku i liderem w obsłudze polskiego importu i eksportu oraz portem przeładunkowym dla krajów Europy środkowej i wschodniej. W roku 2012 zdolności przeładunkowe terminalu kontenerowego sięgnęły 1,5 miliona TEU.Gdański Terminal Kontenerowy SA (GTK) – jeden z dwóch terminali kontenerowych w Gdańsku, położony w porcie wewnętrznym.
 • w Gdańsku: DCT (Deepwater Container Terminal); GTK (Gdański Terminal Kontenerowy)
 • w Gdyni: GCT (Gdynia Container Terminal); BCT (Baltic Container Terminal); BTDG (Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia)
 • w Szczecinie: OT Port Gdynia (wcześniej: DB PS (DB Port Szczecin))
 • Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).Terminal kontenerowy DCT Gdańsk – jeden z dwóch terminali kontenerowych w Gdańsku (obok Gdańskiego Terminalu Kontenerowego), zlokalizowany na terenie Portu Północnego w Porcie Gdańskim. Działalność operacyjną rozpoczął w październiku 2007 roku, po zakończeniu pierwszego etapu inwestycyjnego. DCT Gdańsk jest obecnie najszybciej rozwijającym się terminalem w kraju. Jest największym terminalem kontenerowym w Polsce.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.