• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Terizinozaury

  Przeczytaj także...
  Terizinozaur (Therizinosaurus) – dinozaur z grupy celurozaurów, z nadrodziny terizinozauroidów. Był największym i jednym z najpóźniejszych przedstawicieli terizinozauroidów.Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).
  Suzhousaurus – rodzaj teropoda należącego do nadrodziny Therizinosauroidea. Żył we wczesnej kredzie na terenie dzisiejszej Azji. W prowincji Gansu w północnych Chinach odnaleziono fragmenty dwóch szkieletów pozaczaszkowych, w tym kość ramienną, dowodzącą, że zwierzę to należało to Therizinosauroidea. Analiza kladystyczna przeprowadzona przez Li i współpracowników, którzy opisali rodzaj, wykazała, że Suzhousaurus był formą bardziej pochodną od beipiaozaura i falkariusa oraz bardziej bazalną od alśazaura i przedstawicieli Therizinosauridae. Według tej analizy taksonem siostrzanym do Suzhousaurus jest notronych i te dwa rodzaje tworzą klad. Podobnie jak żyjący w tym samym okresie „Nanshiungosaurus” bohlini, Suzhousaurus był jednym z największych wczesnokredowych terizinozauroidów.

  Terizinozaury (Therizinosauridae) – rodzina wymarłych, nietypowych, prawdopodobnie wszystkożernych dinozaurów umieszczana zazwyczaj w podrzędzie teropodów.

  Wielkość i waga[ | edytuj kod]

  Do 9,6 m długości i do 6,2 t masy (Therizinosaurus).

  Cechy charakterystyczne[ | edytuj kod]

  Uzębienie, kończyny uzbrojone w trzy pazury o długości dochodzącej do 1 metra, specyficzna budowa miednicy, gdzie kości łonowe odchylone są daleko ku tyłowi. Odkrycia w Chinach sugerują, że terizinozaury były opierzone.

  Segnozaur ("wolny jaszczur", z łac. segnis – "wolny" lub "niemrawy" oraz gr. sauros – "jaszczur") – duży dinozaur należący do nadrodziny terizinozauroidów z grupy celurozaurów. Żył w epoce późnej kredy (ok. 98-90 milionów lat temu), występował w Azji na terenie współczesnej Mongolii. Został odkryty i opisany w 1979 r. przez dr A. Perle na podstawie fragmentarycznych skamieniałości należących do trzech osobników.Neimongosaurus – rodzaj teropoda z nadrodziny terizinozauroidów (Therizinosauroidea); jego nazwa znaczy „jaszczur z Mongolii Wewnętrznej”.

  Występowanie[ | edytuj kod]

  Szczątki znajdywano w kredowych pokładach na terenach obecnej Azji i Ameryki Północnej.

  Pożywienie[ | edytuj kod]

  Uzębienie sugeruje wszystkożerność.

  Rodzaje[ | edytuj kod]

 • enigmozaur (Enigmosaurus)
 • erlianzaur (Erliansaurus)
 • erlikozaur (Erlikosaurus)
 • nanszjungozaur (Nanshiungosaurus)
 • Neimongosaurus
 • notronych (Nothronychus)
 • segnozaur (Segnosaurus)
 • Suzhousaurus
 • terizinozaur (Therizinosaurus)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mickey Mortimer: And the Largest Theropod Is.... (ang.). Dinosaur Mailing List. [dostęp 30 marca 2009].
  2. Encyklopedia Portal PWN 2004
  Dinozaury (Dinosauria – z stgr. δεινός deinos – straszny, potężny + σαῦρος sauros – jaszczur) – grupa archozaurów (gadów naczelnych), które zdominowały ziemskie ekosystemy na ponad 160 mln lat, pojawiając się w środkowym triasie. Pod koniec okresu kredy, około 65,5 mln lat temu, katastrofalne wymieranie skończyło ich dominację na lądzie na wszystkich kontynentach. Jedna grupa dinozaurów przeżyła do dnia dzisiejszego: większość taksonomów uważa, że współczesne ptaki są dinozaurami z grupy teropodów. Dinosauria obejmuje dwa rzędy: Saurischia (gadziomiedniczne) oraz Ornithischia (ptasiomiedniczne).Erlikozaur (Erlikosaurus andrewsi) – dinozaur z grupy celurozaurów, z nadrodziny terizinozauroidów. Dinozaur spokrewniony z segnozaurem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Enigmozaur (Enigmosaurus mongolensis) – wszystkożerny teropod z rodziny terizinozaurów (Therizinosauridae). Teropod spokrewniony z segnozaurem. Jego nazwa znaczy "enigmatyczny jaszczur z Mongolii", tajemniczy jaszczur.
  Teropody (Theropoda) – podrząd dinozaurów z rzędu dinozaurów gadziomiednicznych (Saurischia); nazwa ("theropod") oznacza "stopa bestii".
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.