• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tereswa - rzeka

  Przeczytaj także...
  Ust-Czorna (ukr. Усть-Чорна, niem. Königsfeld, ros. Усть-Чорна, słow. Ustčorna, węg. Királymező) – osiedle typu miejskiego w rejonie tiacziwskim obwodu zakarpackiego Ukrainy.Połonina Czerwona (522.23; t. Połonina Krasna) - grupa górska w Karpatach Wschodnich; należy do Beskidów Połonińskich, leży na Zakarpaciu, ma powierzchnię około 570 km².
  Zakarpacie lub Ukraina Zakarpacka (także Podkarpacie, Ruś Zakarpacka lub Podkarpacka; ukr. Закарпаття, węg. Kárpátalja, rum. Transcarpatia, cz. i słow. Podkarpatská Rus) – region historyczny na obszarze dzisiejszej zachodniej części państwa Ukraina, na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. O jego odrębności decyduje przede wszystkim fakt, że jest to jedyny region na południe od Karpat zamieszkany przez ludność wschodniosłowiańską.

  Tereswa (ukr. Тересва) – rzeka na ukraińskim Zakarpaciu, w dorzeczu Cisy. Długość – 56 km, powierzchnia zlewni – 1225 km².

  Cisa (węg. Tisza, ukr. Тиса – Tysa, słow. i rum. Tisa, serb. Тиса – Tisa, niem. Theiß) – rzeka w środkowej Europie, lewostronny dopływ Dunaju. Długość wynosi 966 km (201 km na Ukrainie, 597 km na Węgrzech, 168 km w Serbii; przed regulacją – 1419 km), powierzchnia zlewni – 157 218 km², średni przepływ u ujścia – 776 m³/s.Tereswa (ukr. Тересва, ros. Тересва, słow. Teresva, węg. Taracköz) – osiedle typu miejskiego w rejonie tiacziwskim obwodu zakarpackiego Ukrainy.

  Tereswa powstaje z połączenia koło wsi Ust-Czorna dwóch potoków: Mokrianki, wypływającej spod masywu Popadii w Gorganach i Brusturianki, spływającej z północnych zboczy pasma Świdowiec. Płynie na południowy wschód głęboko wciętą doliną, oddzielającą Świdowiec na wschodzie od Połoniny Czerwonej na zachodzie. W dolnym biegu wypływa do Kotliny Marmaroskiej, gdzie wpada do Cisy we wsi Tereswa, kilka kilometrów powyżej miasta Tiacziw.

  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.Tiacziw (ukr. Тячів, rus. Тячево, węg. Técső, słow. Ťačová, rum. Teçeu Mare, jidysz Tejcz) - miasto powiatowe w obwodzie zakarpackim na zachodniej Ukrainie (na Zakarpaciu). 8.839 mieszkańców [2012]. Leży w Kotlinie Marmaroskiej, na północnym brzegu Cisy. Lokalny ośrodek przemysłu spożywczego, w okolicy rozwinięte sadownictwo, w szczególności hodowla jabłek. Przez Tiacziw przebiega droga regionalna R03 z Chustu do Rachiwa i linia kolejowa z Chustu do Wełykoho Byczkiwa.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Ukrainy
 • Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Popadia ukr. Попадя – góra w Gorganach, 1740 m n.p.m.. W partii szczytowej występują rumowiska skalne (gorgan) i kosówka. Rozległa panorama górska.
  Świdowiec (522.24; ukr. Свидівець - Swydiwec) - pasmo górskie na terenie zachodniej Ukrainy w Beskidach Połonińskich (Zakarpacie), będących częścią Karpat Wschodnich.
  Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Granicą dorzecza jest dział wodny, a jego punktem zamykającym – ujście danej rzeki do recypienta.
  Gorgany (522.15; ukr. Ґорґани) – pasmo górskie w zachodniej części Ukrainy, wchodzące w skład Beskidów Wschodnich, a dokładniej Beskidów Lesistych będąc ich najdzikszą częścią.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.