• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teresa Walas

  Przeczytaj także...
  Teoria literatury – nauka, której przedmiotem badań jest literatura, ale która w odróżnieniu od historii literatury nie skupia się na periodyzacji zjawisk literackich, a w odróżnieniu od poetyki nie zajmuje się samą budową dzieła literackiego. Teoria literatury badając konkretne utwory i fakty literackie próbuje wykryć pewne ogólne prawidłowości nimi rządzące oraz określające ich charakter. Pojęcie pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku w pracach badaczy angielskich. We współczesnej teorii literatury daje się zauważyć następujące tendencje:Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

  Teresa Walas (ur. 24 grudnia 1944 w Krakowie) – polska literaturoznawca, teoretyk literatury, historyk literatury i krytyk literacki, profesor, pracownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Literackich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (prowadziła m.in. zajęcia z krytyki literackiej w Studium Literacko-Artystycznym).

  Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie. Studium Literacko-Artystyczne (SLA, Szkoła Pisarzy) – podyplomowe studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarazem pierwsza, istniejąca od 1994 roku, szkoła twórczego pisania (creative writing) łącząca warsztaty pisarskie z elementami wiedzy uniwersyteckiej. Szkoła jest projektem autorskim prof. Gabrieli Matuszek, która kieruje nią od momentu powstania.

  Jej zainteresowania naukowe obejmują literaturę i kulturę współczesną, teorię literatury, historię okresu Młodej Polski. Jest współzałożycielką i redaktorką "Dekady Literackiej".

  Zaprzyjaźniona z Wisławą Szymborską, towarzyszyła jej podczas wręczania Nagrody Nobla. Członek zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej.

  Przebieg kariery naukowej[ | edytuj kod]

 • 1976 otrzymuje stopień naukowy doktora
 • 1994 otrzymuje stopień naukowy doktora habilitowanego
 • 2004 otrzymuje tytuł naukowy profesora
 • 2005 laureatka nagrody im. Kazimierza Wyki
 • Wykładała również za granicą: w Alliance College w Cambridge Springs w Pensylwanii, Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill i American Institute of European Studies w Wiedniu.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Publikacje[ | edytuj kod]

 • Ku otchłani: Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986.
 • Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków, Universitas, 1993.
 • Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2004.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Prekursor 2012, Patryk Panek, Marek Łuczko, Władze – Fundacja – Fundacja Wisławy Szymborskiej, www.szymborska.org.pl [dostęp 2016-06-26].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Nagroda im. Kazimierza Wyki.
 • Instytut Książki: nota o książce Zrozumieć swój czas
 • Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill (UNC) (ang. University of North Carolina at Chapel Hill) to jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Założony w 1789 w mieście Chapel Hill w stanie Karolina Północna.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Wisława Szymborska, według dokumentu chrztu Maria Wisława Anna Szymborska (ur. 2 lipca 1923 na Prowencie, który obecnie należy do Kórnika, zm. 1 lutego 2012 w Krakowie) – polska poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka, felietonistka; członkini oraz założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989), członkini Polskiej Akademii Umiejętności (1995), laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996), odznaczona Orderem Orła Białego (2011).
  Nagroda im. Kazimierza Wyki – wyróżnienie przyznawane w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury. Nagroda pierwszy raz została przyznana w 1980 roku. Jest to jedna z nielicznych tego typu nagród literackich w Polsce.
  Dekada Literacka – dwumiesięcznik ukazujący się w Krakowie od 1990 roku, poświęcony kulturze i sztuce, w tym literaturze, filmowi, teatrowi i sztukom plastycznym.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Alliance College – nieistniejąca już uczelnia w Cambridge Springs w Pensylwanii, oferująca specjalny program w języku polskim i innych językach słowiańskich. Była pierwotnie akademią na poziomie szkoły średniej. W latach 1920tych otrzymała tytuł junior college. Od 1948 roku aż do zamknięcia w 1987, uczelnia była akredytowaną czteroletnią instytucją edukacyjno-oświatową. Liczba uczniów osiągnęła szczyt w 1968 roku, kiedy to szkołę ukończyło 628 studentów, ale zazwyczaj była znacznie niższa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.63 sek.