• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teresa Rabska

  Przeczytaj także...
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – państwowa szkoła z siedzibą w Warszawie, wyłączona z systemu szkolnictwa wyższego, działająca na podstawie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej z 14 czerwca 1991 r.

  Teresa Irena Rabska (ur. 20 października 1926 w Środzie Wielkopolskiej) – polska prawniczka, profesor nauk prawnych.

  Życiorys[]

  W 1950 ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Na tej samej uczelni w 1961 uzyskała stopień naukowy doktora. Została następnie doktorem habilitowanym, a w 1975 otrzymała tytuł profesora nauk prawnych. W pracy naukowej specjalizowała się w zakresie prawa gospodarczego publicznego. Jest autorką m.in. kilkakrotnie wznawianej publikacji Prawo administracyjne stosunków gospodarczych (PWN, Warszawa 1967).

  Publiczne prawo gospodarcze – prawo regulujące funkcje państwa w gospodarce. Określa, przez normy prawne, władztwo państwa w dziedzinie gospodarki i jego granice. Adresatami norm prawnych prawa gospodarczego publicznego są podmioty gospodarcze.Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

  Zawodowo przez około pięćdziesiąt lat do czasu przejścia na emeryturę w 1998 związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, od 1991 na stanowisku profesora zwyczajnego. Przez wiele lat kierowała Katedrą Publicznego Prawa Gospodarczego. Była prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji (1975–1978) i prorektorem ds. studenckich (1984–1985). Wykładała także m.in. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Środa Wielkopolska (do 1968 Środa; niem. Schroda, Neumarkt) – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Środa Wielkopolska, lokalny węzeł komunikacyjny i ośrodek usługowo-przemysłowy.

  Od 1989 do 1999 zaangażowana w działalność legislacyjną jako ekspertka parlamentu, a także członkini przez trzy lata Rady Służby Cywilnej. Brała udział w pracach nad reformami kształtującymi system administracji centralnej i samorządu terytorialnego.

  Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim (2001) i Komandorskim (2010) Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania.

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

  Przypisy

  1. Bartosz Jankowski: Prof. Teresa Rabska honorowym obywatelem Poznania. rp.pl, 29 czerwca 2010. [dostęp 2012-03-30].
  2. Teresa Rabska w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-03-30].
  3. Nagroda Naukowa 1994. poznan.pl. [dostęp 2012-03-30].
  4. M.P. z 2001 r. Nr 39, poz. 638
  5. M.P. z 2011 r. Nr 86, poz. 889
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiA UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski.20 października jest 293. (w latach przestępnych 294.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 72 dni. Jest to początek miesiąca Brumaire we francuskim kalendarzu rewolucyjnym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.