• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teren wojskowy

  Przeczytaj także...
  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).
  Teren wojskowy

  Teren wojskowypaństwowe grunty będące w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej i w terenowym wykorzystaniu wojska, które stanowią kompleks nieruchomości wojskowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.