• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Terebla - rzeka

  Przeczytaj także...
  Połonina Borżawa (522,22; niekiedy także "Borszawa"; ukr. Полонина Боржава) – pasmo górskie na ukraińskim Zakarpaciu. Należy do Beskidów Połonińskich w łańcuchu Zewnętrznych Karpat Wschodnich.Połonina Czerwona (522.23; t. Połonina Krasna) - grupa górska w Karpatach Wschodnich; należy do Beskidów Połonińskich, leży na Zakarpaciu, ma powierzchnię około 570 km².
  Zakarpacie lub Ukraina Zakarpacka (także Podkarpacie, Ruś Zakarpacka lub Podkarpacka; ukr. Закарпаття, węg. Kárpátalja, rum. Transcarpatia, cz. i słow. Podkarpatská Rus) – region historyczny na obszarze dzisiejszej zachodniej części państwa Ukraina, na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. O jego odrębności decyduje przede wszystkim fakt, że jest to jedyny region na południe od Karpat zamieszkany przez ludność wschodniosłowiańską.

  Terebla (ukr. Теребля) – rzeka na ukraińskim Zakarpaciu, w dorzeczu Cisy. Długość - 91 km, powierzchnia zlewni - 750 km².

  Rika (dawniej Wielki Ag; ukr. Ріка, węg. Nagyág) – rzeka na Zakarpaciu, w dorzeczu Cisy. Długość – 92 km, powierzchnia zlewni – 1240 km².Cisa (węg. Tisza, ukr. Тиса – Tysa, słow. i rum. Tisa, serb. Тиса – Tisa, niem. Theiß) – rzeka w środkowej Europie, lewostronny dopływ Dunaju. Długość wynosi 966 km (201 km na Ukrainie, 597 km na Węgrzech, 168 km w Serbii; przed regulacją – 1419 km), powierzchnia zlewni – 157 218 km², średni przepływ u ujścia – 776 m³/s.

  Terebla wypływa ze źródeł na południowych stokach zachodniego skraju Gorganów. Płynie na południowy wschód głęboko wciętą doliną (do 350 m poniżej otaczających ją gór), oddzielającą Połoninę Czerwoną na wschodzie od Połoniny Borżawy na zachodzie. Część wód Terebli jest odprowadzana tunelem do płynącej równolegle kilka kilometrów na zachód rzeki Rika, gdzie zasila terebelsko-ricką elektrownię wodną. W dolnym biegu wypływa do Kotliny Marmaroskiej, gdzie wpada do Cisy we wsi Busztyno, kilka kilometrów poniżej miasta Tiacziw. Do zlewni Terebli należy największe naturalne jezioro Zakarpacia - Synewyr.

  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.Tiacziw (ukr. Тячів, rus. Тячево, węg. Técső, słow. Ťačová, rum. Teçeu Mare, jidysz Tejcz) - miasto powiatowe w obwodzie zakarpackim na zachodniej Ukrainie (na Zakarpaciu). 8.839 mieszkańców [2012]. Leży w Kotlinie Marmaroskiej, na północnym brzegu Cisy. Lokalny ośrodek przemysłu spożywczego, w okolicy rozwinięte sadownictwo, w szczególności hodowla jabłek. Przez Tiacziw przebiega droga regionalna R03 z Chustu do Rachiwa i linia kolejowa z Chustu do Wełykoho Byczkiwa.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Europy
 • Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.




  Warto wiedzieć że... beta

  Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Granicą dorzecza jest dział wodny, a jego punktem zamykającym – ujście danej rzeki do recypienta.
  Gorgany (522.15; ukr. Ґорґани) – pasmo górskie w zachodniej części Ukrainy, wchodzące w skład Beskidów Wschodnich, a dokładniej Beskidów Lesistych będąc ich najdzikszą częścią.
  Busztyno; ukr. Буштино, ros. Буштына, Busztyna, rus. Буштино, Буштина, węg. Bustyaháza, słow. i cz. Buštyno) – osiedle typu miejskiego w obwodzie zakarpackim w zachodniej Ukrainie (na Zakarpaciu). Liczba mieszkańców – 8 506 osób (2001). Założone w połowie XIV w.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.149 sek.