• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teoria stref rolniczych

  Przeczytaj także...
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) - niemiecki ekonomista i agronom. Autor teorii stref rolniczych, zwanej też koncepcją kręgów Thünena. Teoria ta dotyczy zależności między intensywnością produkcji rolniczej i stosowanymi w tej produkcji technologiami oraz odległości do rynków zbytu produktów rolnych. Główne dzieło von Thünen to Der isolierte Staat in Baziehung auf Landwirtschaft und Nationalekonomic.
  Alfred Weber (ur. 30 lipca 1868 w Erfurcie, zm. 2 maja 1958 w Heidelbergu) – niemiecki socjolog i teoretyk kultury, przedstawiciel tzw. socjologii historycznej.
  Model Thünena: 1: (biały) – strefa produkcji ogrodniczej i mlecznej; 2: (zielony) – las dostarczający paliwa (drewna); 3: (żółty) – strefa intensywnie uprawianych gruntów ornych; 4: (czerwony) – strefa wielkoobszarowych, ekstensywnych gospodarstw wiejskich; pozostały (ciemnozielony) – obszar wyznacza strefę, w której nie opłaca się żadna produkcja rolna

  Teoria stref rolniczych – model przedstawiający rozmieszczenie różnych rodzajów produkcji rolnej wokół jednego centralnie zorganizowanego rynku zbytu jakim jest miasto. Autorem tej teorii jest Johann Heinrich von Thünen, XIX-wieczny ekonomista niemiecki. Była to jedna z pierwszych teorii przedstawienia analizy przestrzennej.

  August Lösch (ur. 15 października 1906 w Öhringen, zm. 30 maja 1945 w Ratzeburgu) – niemiecki ekonom i teoretyk kultury, uważany za ojca gospodarki przestrzennej jako samodzielnej dziedziny nauki.Analiza przestrzenna to procedura wykonywana na danych geograficznych z użyciem technik i metod dostępnych w oprogramowaniu do Systemów Informacji Geograficznej mająca na celu pozyskanie nowej informacji geograficznej. Analiza przestrzenna złożona jest zazwyczaj z wielu mniejszych operacji, które należy wykonać w określonej kolejności. Bardzo często analizy przestrzenne wykonywane są w celu odpowiedzi na konkretne pytanie przy pewnych założeniach, np. Pokaż obszary położone w odległości nie większej niż X metrów od szkół podstawowych, których wartość jest mniejsza niż Y złotych za metr kwadratowy.

  Thünen przyjął między innymi kilka założeń:

 • istnieje tylko jedno większe miasto tworzące centralny rynek zbytu,
 • istnieje jednorodna przestrzeń przyrodnicza,
 • wszystkie grunty są jednakowo urodzajne,
 • transport produktów do rynku centralnego odbywa się po liniach prostych,
 • na rynku centralnym dochodzi do wszystkich transakcji.
 • Teoria Thünena stanowiła podstawę dla teorii Webera i Löscha.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.