• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teoria polityki

  Przeczytaj także...
  Politologia albo nauki polityczne (ang. political science, franc. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.
  Uniwersalizm - (łac. universalis `powszechny, ogólny`) - dążenie do ogarnięcia pewnej całości, objęcia wszystkiego, całokształt postaw i uznanie zasady dominacji całości nad częściami; powszechność. W zależności od kontekstu "uniwersalizm" ma inne znaczenie:

  Teoria polityki – dział nauk politycznych, próbujący dokonać wytłumaczenia istoty i mechanizmów kierujących polityką w jej najrozmaitszych aspektach, a przede wszystkim szukający pewnych prawidłowości, na podstawie których można by stworzyć pewien abstrakcyjny schemat (lub schematy) jej tłumaczenia o uniwersalnym charakterze, bez względu na czas i miejsce.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • M. Karwat, "Specyfika metodologiczna i poziomy badań teriopolitycznych", w: T. Łoś-Nowak Politologia w Polsce, Toruń 1998
 • T. Klementewicz „Teoria polityki w praktyce badawczej”, w: T. Klementewicz /red./Współczesne teorie polityki – od logiki do retoryki, Studia Politologiczne vol. 8, Warszawa 2004
 • Barbara Krauz-Mozer, Teorie polityki Założenia metodologiczne, Warszawa, PWN, 2005. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.