• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teoria formy otwartej

  Przeczytaj także...
  Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.Jerzy Mieczysław Jarnuszkiewicz herbu Lubicz (ur. 27 lutego 1919 w Kaliszu, zm. 14 lipca 2005 w Warszawie) – polski rzeźbiarz, twórca pomnika Małego Powstańca w Warszawie.
  Kompozycja otwarta – rodzaj kompozycji, polegający na pozostawieniu odbiorcy dzieła sztuki pola do interpretacji. Jest to układ specyficznej relacji między elementami kompozycji, poruszający wyobraźnię, sugerujący coś, co jest poza nim. Kompozycja taka zmusza odbiorcę do dopełniania, inicjując indywidualny proces współtworzenia. Przekracza tym samym ramy tradycyjnej, pełnej, zamkniętej formy.

  Teoria formy otwartej – koncepcja dotycząca sztuk pięknych, szczególnie architektury, której twórcą był Oskar Hansen.

  Teoria[ | edytuj kod]

  W myśl teorii formy otwartej, artysta przez artefakt artystyczny, nie tworzy zamkniętego dzieła sztuki, lecz buduje możliwość kontekstu i interpretacji.

  Dzieło sztuki – całościowy i syntetyczny wytwór artystyczny o określonym sensie, charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi (piękno). Poza funkcją estetyczną może pełnić również inne funkcje (np. wychowawczą, poznawczą, użytkową lub religijną). Jego twórcą jest człowiek - istota wyposażona w specyficzną wrażliwość (bez autora nie ma dzieła sztuki). Produkt ten stara się ukazać za pomocą określonej konwencji (formy) pewną rzeczywistość fizyczną lub psychiczną (treść). Dzieło sztuki ustanawia szczególny wgląd w świat widzialny lub emocjonalny, który może być wynikiem namysłu filozoficznego autora lub spontaniczną reakcją chwili.Oskar Nikolai Hansen (ur. 12 kwietnia 1922 w Helsinkach, zm. 11 maja 2005 w Warszawie) – polski architekt, teoretyk, malarz, rzeźbiarz, pedagog, projektant wnętrz.

  Dzieło o formie otwartej jest zawsze gotowe, aby znaleźć się w nowych okolicznościach, w nowym czasie, w nowej relacji ze zmienną rzeczywistością. Od odbiorcy, który jest jednocześnie widzem i aktorem biorącym czynny udział, żąda indywidualnej interpretacji i obliguje go do budowania kontekstu. Dzięki temu dzieło zawsze żyje, nie traci aktualności i tym samym nie marnotrawi środków. Artysta postuluje bezklasowość, egalitaryzm, bezhierarchiczność, demokrację, niedogmatyczność, decentralizację, asymetrię.

  Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.Forma w dziedzinie sztuki oznacza te jej właściwości, które związane są z kształtem (np. rzeźba, architektura), konstrukcją (układem) zapisu (np. poezja, powieść, muzyka). Nie mając bezpośrednio wpływu na treść dzieła sztuki, decyduje jednak o wyborze sposobu w jaki dzieło sztuki jest rejestrowane i przekazywane odbiorcy.

  Twórcy form otwartych (wybór)[ | edytuj kod]

  Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Jerzy Sołtan, Stanisław Zamecznik, Lech Tomaszewski, Zofia Kulik, Zbigniew Ihnatowicz

  Projekty i realizacje architektoniczne (przykłady)[ | edytuj kod]

 • ośrodek sportowy SKS Warszawianka, 1954 (J. Sołtan, L. Tomaszewski, O. Hansen)
 • pawilon na wystawę Expo'58 w Brukseli (J. Sołtan, Z. Ihnatowicz, O. Hansen, J. Kosiński)
 • pawilon "Tropik" na targi w Damaszku (O. Hansen, L. Tomaszewski)
 • projekt pomnika ofiar obozu Auschwitz, niezrealizowany (J. Jarnuszkiewicz, J. Pałka, O. Hansen)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Team X
 • kompozycja otwarta
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Oskar Hansen: Ku formie otwartej. Warszawa: Fundacja Galerii Foksal, Revolver (Frankfurt), Muzeum ASP, 2005. ISBN 83-89302-07-1.
 • Rosalind Krauss: Sculpture in the Expanded Fields, "October" Vol.8, s.30-44. Spring: The MIT Press, 1979
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Cezary Klimaszewski, Tomasz Kozak, Tomasz Malec Forma Otwarta jako passe-partout patriarchatu?
 • Tomasz Kozak Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena
 • Paweł Giergoń Kompleks sportowy SKS Warszawianka w Warszawie
 • Egalitaryzm (od francuskiego égalité – równość) – pogląd społeczno-polityczny uznający za podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego zasadę przyrodzonej równości wszystkich ludzi (w odróżnieniu od elitaryzmu).Lech Tomaszewski (ur. 1 stycznia 1926 w Praszce, zm. 28 lutego 1982 w Warszawie) – polski architekt, rzeźbiarz, projektant i teoretyk sztuki.
  Warto wiedzieć że... beta

  Zbigniew Marian Ihnatowicz (ur. 20 lipca 1906 w Postawach, zm. 5 sierpnia 1995 w Warszawie) – polski architekt i urbanista, przedstawiciel modernizmu, nauczyciel akademicki; członek Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (1934) i Towarzystwa Urbanistów Polskich (1937), współtwórca Zakładów Artystyczno-Badawczych (1954), profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1973), profesor Politechniki Białostockiej; sędzia kolegialny Międzynarodowej Unii Architektów (UIA); jeden z najwybitniejszych architektów doby modernizmu w Polsce, laureat Honorowej Nagrody SARP (1969).
  Jerzy Sołtan herbu Sołtan (ur. 6 marca 1913 w Prezmie, zm. 16 września 2005 w Bostonie) – polski architekt, profesor uniwersytetu Harvard i dziekan Wydziału Architektury w latach 1967-1974, współpracownik Le Corbusiera; syn Władysława.
  Stanisław Zamecznik (ur. 10 marca 1909, zm. 2 maja 1971) – architekt, artysta plastyk, wystawiennik, grafik, scenograf, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.848 sek.