• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teodor Khoury

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster (niem. Westfälische Wilhelms-Universität Münster, WWU) – publiczny uniwersytet zlokalizowany w Münsterze, w Niemczech.
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.

  Adel Theodor Khoury (arab. عادل خوري; ur. 26 marca 1930 r. w Tibnin, w Libanie) – katolicki teolog.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Do przejścia na emeryturę w 1993 r. był dziekanem wydziału teologii na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze.

  Prof. Khoury znany jest ze swej działalności na rzecz dialogu międzyreligijnego pomiędzy chrześcijaństwem i islamem. Jego dziełem jest nowe tłumaczenie Koranu na język niemiecki, dokonane ponad podziałami, które istnieją między różnymi odłamami i sektami muzułmańskimi.

  W 1966 prof. Khoury przetłumaczył też kilka XIV w. dialogów między Manuelem II Paleologiem a uczonym Persem, który przypuszczalnie władał greką. Benedykt XVI przytoczył tę pracę w swym wykładzie ratyzbońskim, wzbudzając gwałtowne reakcje w świecie muzułmańskim.

  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.Teolog – specjalizacja akademicka, której tematem jest systematyczne, wykorzystujące metody filozoficzne, historyczne i in., studium objawionych prawd religijnych dotyczących Boga oraz Jego relacji do świata, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum - wiara szukająca zrozumienia. Najczęściej związana z chrześcijaństwem. Poprzez zapożyczenie, czasem teologami nazywa się nauczycieli innych religii, jak judaizm czy islam.

  Publikacje[ | edytuj kod]

 • Manuel Paléologue. Entretiens avec un Musulman, Introduction, texte critique, traduction et nites par Theodore Khoury, Editions du cerf, Paris 1966
 • Einführung in die Grundlagen des Islams. Graz, Wien, Köln: Styria 1978 ​ISBN 3-222-11126-X
 • Der Islam: sein Glaube, seine Lebensordnung, sein Anspruch. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder 1988 u.ö. ​ISBN 3-451-04167-7
 • (Ed.): Lexikon des Islam: Geschichte, Ideen, Gestalten. 3 Bde., 1. Aufl. 1991 ​ISBN 3-451-04036-0​; überarbeitete Neuaufl. 1999 ​ISBN 3-451-04753-5​; CD-ROM 2004 ​ISBN 3-89853-447-2
 • (Hg.): Das Ethos der Weltreligionen. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder 1993 ​ISBN 3-451-04166-9
 • Christen unterm Halbmond: religiöse Minderheiten unter der Herrschaft des Islam. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder 1994 ​ISBN 3-451-22851-3
 • (Ed.): Kleine Bibliothek der Religionen. 10 Bde., Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder 1995-2001
 • zus. m. Peter Heine und Janbernd Oebbecke: Handbuch Recht und Kultur des Islams in der deutschen Gesellschaft: Probleme im Alltag - Hintergründe - Antworten. Gütersloh: Gütersloher Verl.-Haus 2000 ​ISBN 3-579-02663-1
 • Der Islam und die westliche Welt: religiöse und politische Grundfragen. Darmstadt: WBG; Primus 2001 ​ISBN 3-89678-437-4
 • Mit Muslimen in Frieden leben: Friedenspotentiale des Islam. Würzburg: Echter 2002 ​ISBN 3-429-02455-2
 • (Ed.): Krieg und Gewalt in den Weltreligionen: Fakten und Hintergründe. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder 2003 ​ISBN 3-451-28245-3
 • (Übersetzung und Kommentar): Der Koran: arabisch-deutsch. Gütersloh: Kaiser, Gütersloher Verl.-Haus 2004 ​ISBN 3-579-05408-2
 • Der Koran: erschlossen und kommentiert von Adel Theodor Khoury. Düsseldorf: Patmos 2005 ​ISBN 3-491-72485-6​; Por. (Recenzję autorstwa H-Soz-u-Kult)
 • (Ed.): Die Weltreligionen und die Ethik. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder 2005 ​ISBN 3-451-05648-8
 • Sufanieh: eine Botschaft für die Christen in der Welt. Altenberge: Oros 2005 ​ISBN 3-89375-212-9
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • "Ihr alle aber seid Brüder": Festschrift für A. Th. Khoury zum 60. Geburtstag. Ludwig Hagemann; Ernst Pulsfort (red.). Würzburg-Echter-Altenberge: Telos, 1990. ISBN 3-429-01303-8.
 • Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.Tibnin, Tibnine (arab تبنين) – wieś w libańskim regionie Dżabal Amil, w dystrykcie Kada Bint Dżubajl, 112 km na południe od Bejrutu. W pobliżu miejscowości znajdują się ruiny zamku Toron, wybudowanego w 1105 roku przez Hugona de Saint-Omer. W latach 1996-2009 stacjonowała w Tibnin kompania remontowa z Polskiego Kontygentu Wojskowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Liban (arab. لبنان Lubnān; الجمهوريّة اللبنانيّة al-Jumhūrīya al-Lubnānīya, Republika Libańska) – państwo w zachodniej Azji, na obszarze Bliskiego Wschodu, nad Morzem Śródziemnym graniczące z Syrią i Izraelem.
  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Manuel II Paleolog (gr. Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος ) (27 czerwca 1350 - 21 lipca 1425) – drugi syn Jana V Paleologa, cesarz bizantyjski w latach 1391-1425.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.816 sek.