• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teodor Khoury

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
  Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze (niem. Westfälische Wilhelms-Universität Münster, WWU) – publiczny uniwersytet zlokalizowany w Münsterze, w Niemczech.

  Adel Teodor Khoury (arab. عادل خوري; ur. 26 marca 1930 r. w Tibnin, w Libanie) – katolicki teolog.

  Życiorys[]

  Do przejścia na emeryturę w 1993 r. był dziekanem wydziału teologii na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze, w Niemczech.

  Prof. Khoury znany jest ze swej działalności na rzecz dialogu międzyreligijnego pomiędzy chrześcijaństwem i islamem. Jego dziełem jest nowe tłumaczenie Koranu na język niemiecki, dokonane ponad podziałami, które istnieją między różnymi odłamami i sektami muzułmańskimi.

  W 1966 prof. Khoury przetłumaczył też kilka XIV w. dialogów między Manuelem II Paleologiem a uczonym Persem, który przypuszczalnie władał greką. Benedykt XVI przytoczył tę pracę w swym wykładzie ratyzbońskim, wzbudzając gwałtowne reakcje w świecie muzułmańskim.

  Teolog – specjalizacja akademicka, której tematem jest systematyczne, wykorzystujące metody filozoficzne, historyczne i in., studium objawionych prawd religijnych dotyczących Boga oraz Jego relacji do świata, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum - wiara szukająca zrozumienia. Najczęściej związana z chrześcijaństwem. Poprzez zapożyczenie, czasem teologami nazywa się nauczycieli innych religii, jak judaizm czy islam.Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.

  Publikacje[]

 • Manuel Paléologue. Entretiens avec un Musulman, Introduction, texte critique, traduction et nites par Theodore Khoury, Editions du cerf, Paris 1966
 • Einführung in die Grundlagen des Islams. Graz, Wien, Köln: Styria 1978 ISBN 3-222-11126-X
 • Der Islam: sein Glaube, seine Lebensordnung, sein Anspruch. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder 1988 u.ö. ISBN 3-451-04167-7
 • (Ed.): Lexikon des Islam: Geschichte, Ideen, Gestalten. 3 Bde., 1. Aufl. 1991 ISBN 3-451-04036-0; überarbeitete Neuaufl. 1999 ISBN 3-451-04753-5; CD-ROM 2004 ISBN 3-89853-447-2
 • (Hg.): Das Ethos der Weltreligionen. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder 1993 ISBN 3-451-04166-9
 • Christen unterm Halbmond: religiöse Minderheiten unter der Herrschaft des Islam. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder 1994 ISBN 3-451-22851-3
 • (Ed.): Kleine Bibliothek der Religionen. 10 Bde., Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder 1995-2001
 • zus. m. Peter Heine und Janbernd Oebbecke: Handbuch Recht und Kultur des Islams in der deutschen Gesellschaft: Probleme im Alltag - Hintergründe - Antworten. Gütersloh: Gütersloher Verl.-Haus 2000 ISBN 3-579-02663-1
 • Der Islam und die westliche Welt: religiöse und politische Grundfragen. Darmstadt: WBG; Primus 2001 ISBN 3-89678-437-4
 • Mit Muslimen in Frieden leben: Friedenspotentiale des Islam. Würzburg: Echter 2002 ISBN 3-429-02455-2
 • (Ed.): Krieg und Gewalt in den Weltreligionen: Fakten und Hintergründe. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder 2003 ISBN 3-451-28245-3
 • (Übersetzung und Kommentar): Der Koran: arabisch-deutsch. Gütersloh: Kaiser, Gütersloher Verl.-Haus 2004 ISBN 3-579-05408-2
 • Der Koran: erschlossen und kommentiert von Adel Theodor Khoury. Düsseldorf: Patmos 2005 ISBN 3-491-72485-6; Por. (Recenzję autorstwa H-Soz-u-Kult)
 • (Ed.): Die Weltreligionen und die Ethik. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder 2005 ISBN 3-451-05648-8
 • Sufanieh: eine Botschaft für die Christen in der Welt. Altenberge: Oros 2005 ISBN 3-89375-212-9
 • Bibliografia[]

 • "Ihr alle aber seid Brüder": Festschrift für A. Th. Khoury zum 60. Geburtstag. Ludwig Hagemann; Ernst Pulsfort (red.). Würzburg-Echter-Altenberge: Telos, 1990. ISBN 3-429-01303-8.
 • Tibnin, Tibnine (arab تبنين) – wieś w libańskim regionie Dżabal Amil, w dystrykcie Kada Bint Dżubajl, 112 km na południe od Bejrutu. W pobliżu miejscowości znajdują się ruiny zamku Toron, wybudowanego w 1105 roku przez Hugona de Saint-Omer. W latach 1996-2009 stacjonowała w Tibnin kompania remontowa z Polskiego Kontygentu Wojskowego.Liban (arab. لبنان Lubnān; الجمهوريّة اللبنانيّة al-Jumhūrīya al-Lubnānīya, Republika Libańska) – państwo w zachodniej Azji, na obszarze Bliskiego Wschodu, nad Morzem Śródziemnym graniczące z Syrią i Izraelem.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.
  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Manuel II Paleolog (gr. Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος ) (27 czerwca 1350 - 21 lipca 1425) – drugi syn Jana V Paleologa, cesarz bizantyjski w latach 1391-1425.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Wykład ratyzboński – wykład wygłoszony 12 września 2006 roku przez papieża Benedykta XVI na Uniwersytecie Ratyzbońskim w Niemczech, w którym Joseph Ratzinger był wcześniej profesorem teologii. Wykład nosił tytuł: Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refleksje – /(niem.) Glaube, Vernunft und Universität – Erinnerungen und Reflexionen/. Wystąpienie to jest uważane za jedno z najważniejszych wypowiedzi papieskich od czasu przemówienia Jana Pawła II do ONZ. Wywołało ono międzynarodowe reakcje i kontrowersje.
  Koran (arab. القُرْآن Al-Qur’ān) – święta księga islamu. Według tradycji muzułmańskiej powstawał w latach 610-632, objawiany fragmentami prorokowi islamu, Mahometowi (zm. 632) przez Archanioła Dżibrila (identyfikowanego w islamie z biblijnym archaniołem Gabrielem). Słowo „Koran” pochodzi od arabskiego słowa al-kur’ān, które oznacza „recytację”, ponieważ pierwotnie Koran przekazywano ustnie. Według islamu i samego Koranu jego twórcą jest Allah.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.