• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teodor Baranowski

  Przeczytaj także...
  Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Krakowa – istniejąca w latach 1866-1950 instytucja oszczędnościowo-kredytowa działająca w Krakowie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Cmentarz Rakowicki – jeden z największych cmentarzy w Krakowie o powierzchni 42 ha. Położony jest w całości na terenie Dzielnicy I Stare Miasto.

  Teodor Baranowski (ur. 7 lutego 1807 w Tyśmienicy, zm. 20 czerwca 1898 w Krakowie), przedsiębiorca, radny miasta Krakowa, prezes Izby Handlowej i Przemysłowej.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Teodor Baranowski był synem dzierżawcy ziemskiego spod Stanisławowa. Uczył się w gimnazjum w Stanisławowie, brał udział w powstaniu listopadowym. Po jego upadku przeprowadził się do Krakowa, gdzie otworzył zakład krawiecki. Prosperował na tyle dobrze, że w 1849 kupił fabrykę oleju, którą przez długi okres stopniowo rozwijał.

  Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - izba gospodarcza, powstała pierwotnie w zaborze austriackim w dniu 14 listopada 1850 roku, jako Izba Handlowa i Przemysłowa w Krakowie. Działała na podstawie przepisów austriackich, zrzeszając przedsiębiorców i rzemieślników. W latach 1927 - 1929 została przeorganizowana na podstawie rozporządzenia z dnia 15 lipca 1927 roku o izbach przemysłowo-handlowych. Jej zakres terytorialny obejmował województwo krakowskie oraz zachodnią część województwa lwowskiego.Franciszek Józef I, niem. Franz Joseph I, węg. I. Ferenc József (ur. 18 sierpnia 1830 w pałacu Schönbrunn koło Wiednia, zm. 21 listopada 1916 tamże) – przedstawiciel domu habsbursko-lotaryńskiego, od 1848 cesarz Austrii i apostolski król Węgier (koronowany w 1867).

  Obok tego prowadził przez większą część swojego życia ożywioną działalność publiczną, zarówno na niwie gospodarczej, jak i samorządowej. Przez wiele lat był aktywnym członkiem krakowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej - m.in. pełnił w latach 1874-1896 funkcję jej prezesa. W tym okresie organizacja ta przeżywała okres rozwoju. Baranowski był zaangażowany szczególnie w utworzenie Szkoły Handlowej w Krakowie, w której potem przez długi okres sprawował różne funkcje.

  Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – pionierska organizacja wychowania fizycznego i sportu w Polsce. Najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne, którego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Sokół działał aktywnie w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym XX w. Zdelegalizowany przez komunistów w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

  Wśród pełnionych funkcji w samorządzie krakowskim wybija się funkcja radnego miasta Krakowa, którą pełnił w latach 1848-1853 oraz 1866-1892 - a zatem nieustająco przez niemal pół wieku, jako że w latach 1853-1866 rada miejska nie funkcjonowała (Baranowski w tym okresie był członkiem Wydziału Miejskiego, powołanego w miejsce Rady Miasta, w którym działał intensywnie na rzecz przywrócenia samorządu krakowskiego). Jego działalność w Radzie skupiała się przede wszystkim na kwestiach finansowych oraz gospodarczych.

  Tyśmienica (ukr. Тисмениця) – miasto na Ukrainie, stolica rejonu w obwodzie iwanofrankiwskim. 9,3 tys. mieszkańców (szacunek na 2006).Bitwa pod Wiedniem została stoczona 12 września 1683 roku między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy.

  Uczestniczył w pracach licznych komitetów, m.in. organizującego wizytę cesarza Franciszka Józefa w Krakowie w 1880 (był szefem Straży Honorowej Obywatelskiej), obchody 200-lecia odsieczy wiedeńskiej czy komitetu budowy pomnika Mickiewicza w Krakowie.

  Działał też w instytucjach kredytowych i ubezpieczeniowych: był współzałożycielem i prezesem rady nadzorczej Towarzystwa Kredytowego Rękodzielników i Przemysłowców, długoletnim członkiem rady nadzorczej Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie od 1860 do 1864 (pełnił też tam funkcję zastępcy dyrektora) oraz członkiem Wielkiego Wydziału Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Krakowa.

  Iwano-Frankiwsk, hist. Stanisławów (ukr. Івано-Франківськ, ros. Ивано-Франковск; do 1962 Stanisławów, ukr. Станіслав lub Станіславів; jid. סטאַניסלעװ, Stanislew) – miasto obwodowe w zachodniej Ukrainie, ok. 222 tys. mieszkańców (2008), prawa miejskie od 1662, dawna rezydencja magnaterii polskiej.Rada Miasta Krakowa – samorządowy organ władzy uchwałodawczej w Krakowie, sprawujący także funkcje kontrolne, złożony z radnych pochodzących z wyboru, działający na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym.

  Należał do Towarzystwa Strzeleckiego (był także jego prezesem), a w 1844 był królem kurkowym.

  Był członkiem założycielem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie.

  W 1887 Franciszek Józef I nadał mu szlachectwo.

  Pochowany jest na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. 50-lecie Krakowskiego „Tow. Wzaj. Ubezpieczeń”. Pierwszy Zarząd. „Kurier Kolejowy i Asekuracyjny”, s. 3, Nr 11 (568) z 1 czerwca 1911. 
  2. Pamiętnik Sokoła Krakowskiego 1885-1896, Kraków 1896, s. 31.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • P. Hapanowicz, Patriarcha krakowskiego mieszczaństwa, „Kraków”, 2007, nr 10, s. 30-31 wersja elektroniczna
 • Encyklopedia Krakowa, Warszawa – Kraków 2000, s. 44.
 • Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe" w Krakowie (Krakowskie Bractwo Kurkowe, Szkoła Strzelecka, Towarzystwo Strzeleckie Krakowskie) – krakowska organizacja kurkowa, istniejąca od XIV w., początkowo funkcjonująca jako paramilitarna organizacja cechowa, dzisiaj prowadząca przede wszystkim działalność o charakterze społecznym, co roku organizująca konkurs na króla kurkowego.Szkoła Handlowa w Krakowie (zwana również Miejska Szkoła Handlowa w Krakowie) – szkoła średnia powstała w Krakowie w 1882 roku. Szkoła zapisała się w historii Krakowa dwoma faktami. Z jednej strony jej kontynuatorem jest Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie, z drugiej zaś w 1925 r. z wyodrębnienia się jej części powstał dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pomnik Adama Mickiewicza (przez krakowian zwany potocznie "Adasiem") – pomnik znajdujący się w Krakowie po wschodniej stronie Rynku Głównego, pomiędzy Sukiennicami a wylotem ulicy Siennej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.