• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tenrekowate

  Przeczytaj także...
  John Edward Gray (ur. 12 lutego 1800, zm. 7 marca 1875) – brytyjski zoolog. Był starszym bratem George’a Roberta Graya. Alfred Grandidier (ur. 21 grudnia 1836 w Paryżu, zm. 13 września 1921 tamże) – francuski geograf, podróżnik i przyrodnik, badacz Madagaskaru. W 1885 został członkiem Akademii Francuskiej. W latach 1857-60 podróżował po Ameryce Południowej, Indiach, Sri Lance i Afryce. Trzykrotnie odwiedził Madagaskar i przemierzył 5500 km. Za badania został odznaczony złotym medalem Paryskiego Towarzystwa Geograficznego. Jako pierwszy wykazał, że Malgaszowie są spokrewnieni z Malajami i Polinezyjczykami. Wydał dzieła:
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).

  Tenrekowate, kretojeże (Tenrecidae) – rodzina ssaków z podrzędu tenrekokształtnych (Tenrecomorpha) w rzędzie afrosorkowców (Afrosoricida).

  Zasięg występowania[ | edytuj kod]

  Do rodziny należą gatunki występujące na Madagaskarze i w zachodniej Afryce.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Zwierzęta o niewielkich rozmiarach, od 4,5 cm do 40 cm długości. Zajmują różne siedliska, niektóre przystosowane do ziemnowodnego lub podziemnego trybu życia. Żywią się przede wszystkim bezkręgowcami. Większość gatunków prowadzi nocny tryb życia. Ciąża trwa – w zależności od gatunku – 50 do 64 dni. Liczba młodych w miocie – od 2 (rodzaje Micropotamogale i Potamogale) do 32 u tenreka zwyczajnego, najliczniejszy miot wśród ssaków.

  Złotokrety (Chrysochloridae) – rodzina małych, afrykańskich ssaków z rzędu Afrosoricida, do niedawna zaliczana do rzędu owadożernych (Insectivora). Prowadzą tryb życia podobny do kretowatych (Talpidae) i kretów workowatych (Notoryctidae). W zapisie kopalnym są znane z pokładów miocenu.Bezkręgowce (Invertebrata) – zespół wszystkich grup zwierzęcych o rozmaitych planach budowy i różnym pochodzeniu, przeciwstawiany potocznie kręgowcom (Vertebrata). Jest to sztuczna jednostka systematyczna grupująca zwierzęta wielokomórkowe (Metazoa), wyodrębniane na podstawie negatywnej cechy diagnostycznej – braku szkieletu wewnętrznego (osiowego) w postaci kręgosłupa i czaszki. Pozostałe cechy, którymi określa się bezkręgowce nie są jednoznaczne. Do bezkręgowców należy 97–99% współcześnie występujących zwierząt. Liczba opisanych gatunków przekracza 1 milion.

  Tenrekowate są blisko spokrewnione ze złotokretami.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Do rodziny należą następujące podrodziny:

 • Tenrecinae Gray, 1821tenreki
 • Geogalinae Trouessart, 1881 – uszorki – jedynym przedstawicielem jest Geogale aurita Milne-Edwards & A. Grandidier, 1872 – uszorek wielkouchy
 • Oryzorictinae Dobson, 1882ryżorki
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tenrecidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. J.E. Gray. On the Natural Arrangment of Vertebrose Animals. „The London Medical Repository”. 15, s. 301, 1821 (ang.). 
  3. Nazwy polskie za: W. Cichocki, A. Ważna, J. Cichocki, E. Rajska-Jurgiel, A. Jasiński & W. Bogdanowicz: Polskie nazewnictwo ssaków świata. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2015, s. 19–20. ISBN 978-83-88147-15-9. (pol. • ang.)
  4. C.J. Burgin, D.E. Wilson, R.A. Mittermeier, A.B. Rylands, T.E. Lacher & W. Sechrest: Illustrated Checklist of the Mammals of the World. Cz. 1: Monotremata to Rodentia. Barcelona: Lynx Edicions, 2020, s. 106–111. ISBN 978-84-16728-34-3. (ang.)
  5. D.E. Wilson & D.M. Reeder (red.): Family Tenrecidae. W: Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (Wyd. 3) [on-line]. Johns Hopkins University Press, 2005. [dostęp 2020-10-27].
  6. Kowalski K., 1971

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Kowalski Kazimierz: Ssaki, zarys teriologii. Warszawa: PWN, 1971.Sprawdź autora:1.
  Afrosorkowce (Afrosoricida) – rząd ssaków z infragromady łożyskowców (Eutheria) wyłoniony z owadożernych na podstawie badań molekularnych. Występują w Afryce.Ssaki (Mammalia) – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie "ciepłokrwistość"). Większość ssaków utrzymuje temperaturę w granicach 36-39 °C. Stałocieplność umożliwia aktywny tryb życia w różnych środowiskach – od mroźnych obszarów podbiegunowych do gorących tropików. Futro i tłuszcz pomagają uchronić się przed zimnem, a wydzielanie potu i szybki oddech pomagają pozbyć się nadmiernego ciepła.
  Warto wiedzieć że... beta

  Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
  Alphonse Milne-Edwards ( ur. 13 października 1835 w Paryżu, zm. 21 kwietnia 1900 w Paryżu), francuski zoolog, paleontolog i ornitolog. Syn Henriego Milne-Edwardsa, francuskiego zoologa. Od 1876 profesor w Paryżu, od 1891 dyrektor Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Wiele podróżował w celach naukowych, zajmował się badaniem ptaków, ssaków i skorupiaków.
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.