• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tenczynek  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Droga krajowa nr 79 – droga krajowa przebiegająca z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. Jeden z trzech traktów komunikacyjnych łączących Katowice i Kraków. Przez większość trasy podąża za biegiem Wisły.Topór (Bipenium, Kołki, Starża, Wścieklica) – polski herb szlachecki, jeden z najstarszych herbów polskich, noszący zawołanie Starza. Był najbardziej rozpowszechniony na ziemi krakowskiej, lubelskiej, sandomierskiej oraz na Mazowszu. Najwcześniejsza pieczęć z jego wizerunkiem pochodzi z 1282. Aktem unii horodelskiej został przeniesiony na Litwę.
  Willa Eliza z końca XIX w.
  Staw Wroński
  Leśniczówka i Staw Rzeczki
  Skałka pod sosną
  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
  Przedszkole Samorządowe
  Ośrodek Zdrowia
  Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
  Browar za nim Góra Buczyna
  Niedźwiedzia Góra, budynki mieszkalne byłej KW Krystyna, w oddali Góra Buczyna
  Widok ze szczytu Góry Buczyna w kierunku zachodnim na Zieloną
  Skały i kamienie w części Podlesie
  Centrum
  Tenczynek
  Boisko Tęcza Tenczynek
  Staw Wroński
  Czarny Staw
  ul.Chłopickiego
  Rondo
  Bocznica kolejowa (Rzeczki)
  ul. Zielona
  Ruiny budynków d. KWK Krystyna I

  Tenczynekwieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, największa wieś gminy Krzeszowice.

  Niedźwiedzia Góra – południowo-wschodnia część wsi Tenczynek w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice. W latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa miejskiego krakowskiego. Znajduje się w niej osiedle Krystyna.Zalas – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice.Zalas graniczy z Grojcem, Tenczynkiem, Frywałdem, Sanką i z przysiółkiem Rybnej - Wrzosami W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krakowskiego.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Historia
 • 2.1 Browar i dawna gorzelnia
 • 2.2 Dawny ośrodek górnictwa
 • 2.2.1 Byłe kopalnie
 • 3 Zabytki
 • 4 Turystyka
 • 4.1 Stawy
 • 5 Pomniki przyrody
 • 6 Struktury wyznaniowe
 • 6.1 Kościół rzymskokatolicki
 • 6.2 Świadkowie Jehowy
 • 7 Obiekty użyteczności publicznej
 • 8 Znane osoby związane z Tenczynkiem
 • 8.1 Urodzeni w Tenczynku
 • 8.2 Zmarli w Tenczynku
 • 9 Zobacz też
 • 10 Przypisy
 • 11 Linki zewnętrzne
 • Tęczyńscy – średniowieczny polski ród możnowładczy herbu Topór. Być może wywodził się od palatyna Sieciecha, a ich domniemani przodkowie ("poronieni książęta" według Wincentego Kadłubka) mieli być właścicielami Tyńca, który skonfiskował im Kazimierz I Odnowiciel. Za panowania ostatnich Piastów oraz Jagiellonów Tęczyńscy byli najpotężniejszą rodziną w Małopolsce, wielu z nich pełniło ważne funkcje kasztelanów krakowskich i wojewodów krakowskich, posiadali ogromny majątek. Członkowie rodu działali aktywnie najpierw na rzecz zjednoczenia kraju po okresie rozbicia dzielnicowego, potem na rzecz unii z Litwą. Siedzibą rodu był zamek Tenczyn – jego budowę rozpoczął na początku XIV w. Nawój z Morawicy, a kontynuowali jego potomkowie. Od zamku tego członkowie rodu przyjęli nazwisko po przeniesieniu się tam z zamku w Morawicy.Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.

  Położenie[]

  Tenczynek leży na pograniczu Rowu Krzeszowickiego i Grzbietu Tenczyńskiego, na południe od linii kolejowej 133 Kraków – Katowice i drogi krajowej 79 oraz 2 km na północ od autostrady A4 (E40), którą od wsi odgradza Las Zwierzyniec. Wieś położona jest ok. 25 km na zachód od centrum (18 km od granicy) Krakowa oraz łącząc się z południową częścią Krzeszowic.

  Gwoździec - dawna samodzielna wieś, obecnie część Krzeszowic (zachodnia część) i Nawojowa Góry (wschodnia część) w powiecie krakowskim w województwie małopolskim.Dolina Sanki – dolina rzeki Sanka na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Jest najdłuższą doliną na obszarze Garbu Tenczyńskiego. Ma długość ok. 5 km, jej zbocza są w dużym stopniu zalesione, wśród drzew czasami prześwitują skały wapienne. Miejscami zbocza tworzą stromo podcięte ściany. W górnej części doliny znajduje się jej boczne odgałęzienie – będący rezerwatem przyrody mroczny wąwóz zwany Zimnym Dołem. W ujściu tego wąwozu w miejscowości Baczyn potężne pionowe ściany skalne. Na przeciwległych zboczach, na Zamkowej Górze resztki wczesnośredniowiecznego grodziska. Poniżej Wąwóz Półrzeczki z stromymi ścianami skalnymi, na których uprawiana jest wspinaczka skałkowa, z dwoma jaskiniami i kilkoma grotami. Najpiękniejszy jest odcinek w okolicach Mnikowa tzw. Dolina Mnikowska będąca rezerwatem przyrody. Dolina tworzy tutaj wąski wąwóz wcięty głęboko w skały wapienne o fantastycznych kształtach.

  Centrum wsi znajduje się w Kotlinie Tenczynka, przez której środek przepływa potok Olszówka (pot. Żabnik). Pozostała część wsi znajduje się na Grzbiecie Tenczyńskim. Otoczona Puszczą Dulowską – dodatkowo od południa i południowego wschodu z jej częścią: Lasem Zwierzynieckim, a od północy i północnego wschodu z Rowem Krzeszowickim. Powierzchnia wsi wynosi 1492 ha.

  Browary Regionalne Jakubiak (BRJ) − polski producent piwa i napojów słodowych, którego siedziba znajduje się w Warszawie. Firma jest własnością warszawskiego przedsiębiorcy Marka Jakubiaka. Należą do niej trzy browary: Browar Ciechan, Browar Lwówek, Browar Bojanowo.Kościół św. Katarzyny w Tenczynku – murowana świątynia rzymskokatolicka, położona na niewielkim wzniesieniu Górka Sieradzka w Tenczynku, pełniąca funkcję kościoła parafialnego parafii obejmującej wsie Tenczynek i Rudno. Jej patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska z Egiptu.

  Wokół znajdują się wzniesienia takie jak: Góra Buczyna, Ponetlica, Czerwieniec, Niedźwiedzia Góra, Skałki, Ułańskie Zdrowie na terenie Lasu Zwierzynieckiego w Puszczy Dulowskiej.

  Na zachód od wsi rozciągają się wielkie ogródki działkowe Enklawa A i Enklawa B. Części wsi: Górka, Niedźwiedzia Góra, Piaski, Podlesie, Przystawie, Rzeczki, Skałki, Stara Szkoła, Zielona.

  Cyrkuł krakowski - jednostka terytorialna Nowej Galicji (Galicji Zachodniej) w latach 1795-1809. Powstała na części obszaru zagarniętego przez Austrię wskutek tzw. III rozbioru Polski.Krypta – w starożytności podziemny, sklepiony korytarz, w okresie starochrześcijańskim – sklepiona komora grobowa w katakumbach, w wiekach późniejszych – część budynku kościoła (zazwyczaj pod prezbiterium) spełniająca funkcje pochówkowe zmarłych dostojników duchownych i świeckich oraz jako miejsce przechowywania i eksponowania relikwii świętych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i jego Okręg- inne nazwy: Rzeczpospolita Krakowska, Wolne Miasto Kraków, Rzeczpospolita Krakowska Wolna, Niepodległa i Ściśle Neutralna (1815–1846) – państwo utworzone na kongresie wiedeńskim, pozostające pod kontrolą trzech państw sąsiednich: Imperium Rosyjskiego, Królestwa Prus i Cesarstwa Austrii od 1832 poprzez zobligowanie ich przez Rosję oraz Prusy. Państwo to zostało utworzone 18 października 1815 roku z południowego skrawka Księstwa Warszawskiego i było pół-demokratyczną republiką konstytucyjną opartą na Kodeksie Napoleona i własnej konstytucji.
  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.
  Niedźwiedzia Góra – całkowicie zalesione wzniesienie (354 m n.p.m.) na obszarze Garbu Tenczyńskiego na południowy wschód od Krzeszowic, koło południowo wschodnich krańców Tenczynka. Wchodzi w skład dużego kompleksu leśnego (m.in. Puszcza Dulowska, Las Zwierzyniecki).
  Katarzyna – kopalnia węgla kamiennego w Tenczynku. Kopalnię założył w 1864 sztygar Julian Zdanowicz. Około 1910 kopalnia była własnością huty szkła w Szczakowej (Kupfer i Glaser Szklarnia w Szczakowej). W 1915 właścicielem został Józef Hromek, działający w Polsce inżynier górnictwa, pochodzący z Moraw, właściciel pobliskiej kopalni Kmita. Wydobycie sięgało w 1871 – 5,8 tys. ton, a w 1934 tylko 1,8 tys. ton. Wówczas zamknięto kopalnię, zalaną ją wodą.
  Diabeł (gr. διάβολος diábolos – oskarżyciel, oszczerca) – w judaizmie i chrześcijaństwie ogólna nazwa złych, upadłych aniołów; inne określenia: szatan, demon.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.134 sek.