• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Temir Sarijew

  Przeczytaj także...
  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE (ang. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) – organizacja międzynarodowa uznawana za organizację regionalną w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Oprócz państw europejskich jej członkami są także Stany Zjednoczone, Kanada, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia. OBWE powstała 1 stycznia 1995 w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację.Dżoomart Otorbajew (ur. w 1955) – kirgiski polityk, wicepremier w rządzie Dżantörö Satybałdijewa. Premier Kirgistanu od 25 marca 2014.
  Kurmanbek Salijewicz Bakijew, kirg. Курманбек Сали уулу Бакиев, ros. Курманбек Салиевич Бакиев (ur. 1 sierpnia 1949 w Masadanie, obwód Dżalalabad) – kirgijski polityk, tymczasowy prezydent Kirgistanu od 25 marca do 14 sierpnia 2005, prezydent od 14 sierpnia 2005. Premier Kirgistanu w latach 2000-2002 oraz tymczasowo od marca do sierpnia 2005. Doszedł do władzy w wyniku tzw. tulipanowej rewolucji. 7 kwietnia 2010 utracił władzę w kraju w wyniku kolejnej rewolucji, z urzędu oficjalnie zrezygnował 15 kwietnia 2010.

  Temir Sarijew (ur. 17 czerwca 1963 w rejonie Sokułuk) – kirgiski polityk, deputowany do Rady Najwyższej w latach 2000-2007, założyciel i pierwszy przewodniczący partii Ak Szumkar. Minister Finansów od 7 kwietnia do 13 lipca 2010, premier Kirgistanu od 1 maja 2015 do 13 kwietnia 2016.

  Biszkek (kir. Бишкек trl. Biškek, trb. Biszkek; ros. Бишкек trl. Biškek, trb. Biszkiek), do roku 1926 Piszpek, w latach 1926-1991 Frunze, to największe miasto i stolica Kirgistanu. Miasto jest położone u podnóża Gór Kirgiskich (Tienszan) w Kotlinie Czujskiej, nad rzekami Ała Arcza i Ałamedin, na północy miasto przecina kanał Wielki Czujski; blisko granicy z Kazachstanem.Kirgistan, Republika Kirgiska (kirgiski Кыргызстан, Кыргыз Республикасы trl. i trb. Kyrgyzstan, Kyrgyz Respublikasy; ros. Киргизия, Киргизская Республика trl. Kyrgyzstan, Kyrgyzskaâ Respublika, trb. Kyrgyzstan, Kyrgyzskaja Riespublika; w okresie radzieckim w języku polskim pod nazwą Kirgizja, po ogłoszeniu niepodległości przejściowo również jako Kyrgystan) – państwo w Azji Środkowej. Graniczy z Chinami (dł. granicy 858 km), Kazachstanem (1051 km), Tadżykistanem (870 km) i Uzbekistanem (1099 km).

  Życiorys[]

  Temir Sarijew w 1989 roku ukończył ekonomię na Kirgiskim Uniwersytecie Państwowym w Biszkeku. Wcześniej, od października 1983 do listopada 1984 odbywał służbę wojskową.

  W latach 1986-1987 pracował jako ekonomista w departamencie finansowym fabryki futer w dystrykcie Alamudun w obwodzie czujskim. Od 1987 do 1988 roku był instruktorem lokalnego komitetu Komsomołu w dystrykcie Alamudun. Następnie, od 1988 do 1989 roku szefem jego Wydziału Młodzieży Pracującej i Stowarzyszenia Pracy Młodych. Od 1989 do 1990 roku był instruktorem w Wydziale Organizacyjnym. Następnie stał na czele Komitetu KPZR w dystrykcie Alamudun. W 1991 roku założył Kirgiską Giełdę Wymiany Towarów i Surowców i do września 1995 roku był jej prezesem. Od września 1995 do marca 2000 roku zajmował stanowisko dyrektora generalnego firmy finansowo-przemysłowej Toton.

  Rada Najwyższa (kirg. Жогорку Кеңеш) - jednoizbowy parlament Kirgistanu, złożony z 90 członków wybieranych na pięcioletnią kadencję. Wybory przeprowadzane są w jednym okręgu wyborczym, obejmującym całość kraju. Stosuje się ordynację proporcjonalną oraz próg wyborczy na poziomie 5%. Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom Kirgistanu, którzy najpóźniej w chwili rejestracji przedwyborczej ukończyli 18 lat. Głosować nie mogą osoby skazane za niektóre kategorie przestępstw, m.in. zdradę stanu oraz korupcję. Kandydować mogą osoby w wieku co najmniej 25 lat, zamieszkujące na terytorium Kirgistanu przez co najmniej 5 lat przed wyborami (i posiadające obywatelstwo tego państwa). Kandydatami nie mogą być osoby odbywające karę pozbawienia wolności, niezależnie od przyczyny jej zasądzenia. Mandatu parlamentarnego nie można łączyć z pracą sędziego, urzędnika państwowego, żołnierza ani policjanta. Nie można być również zatrudnionym w państwowym przedsiębiorstwie.Wybory prezydenckie w Kirgistanie w 2009 roku wygrał Kurmanbek Bakijew. Według oficjalnych danych zdobył 76,43% głosów, poparło go 1 720 421 uprawnionych do głosowania obywateli Kirgistanu. Drugi wynik uzyskał Ałmazbek Atambajew – 8,4 z 182 373 głosami. Trzeci pod względem liczby oddanych głosów był Temir Sarijew (5,8%), natomiast czwarty Jengishbek Nazaraliev (1,12%). Pozostali kandydaci nie przekroczyli wyniku 1%.

  W latach 2000-2007 piastował mandat deputowanego do Rady Najwyższej. W tym czasie był członkiem parlamentarnej Komisji ds. Budżetu i Finansów. W 2005 roku zasiadał w Komisji Konstytucyjnej. W kwietniu 2005 roku wszedł w skład delegacji, która w Moskwie skłoniła obalonego w czasie tulipanowej rewolucji prezydenta Askara Akajewa do oficjalnej rezygnacji z władzy.

  Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).Rejon Sokułuk (kirg.: Сокулук району; ros.: Сокулукский район) – rejon w Kirgistanie w obwodzie czujskim. W 2009 roku liczył 159 231 mieszkańców (z czego 62,6% stanowili Kirgizi, 20,5% – Rosjanie, 2,7% – Kazachowie, 1,9% – Dunganie, 1,8% – Turcy, 1,4% – Azerowie, 1,2% – Ukraińcy, 1,1% – Ujgurzy) i obejmował 40 356 gospodarstw domowych. Siedzibą administracyjną rejonu jest Sokułuk.

  W 2007 roku założył własną partię Ak Szumkar (Biały Sokół) oraz wszedł w skład opozycyjnego Ruchu „Na rzecz Reform”, krytykującego politykę prezydenta Kurmanbeka Bakijewa. Został jego współprzewodniczącym. W lipcu 2009 roku wziął udział w wyborach prezydenckich, w których zajął trzecie z wynikiem ok. 6% głosów poparcia. Wybory zakończyły się zwycięstwem urzędującego prezydenta Bakijewa, lecz według międzynarodowych obserwatorów z OBWE nie spełniły standardów demokratycznych.

  Askar Akajewicz Akajew (ur. 10 listopada 1944 w Kyzyłbajraku) – kirgiski polityk, prezydent Kirgistanu od 27 października 1990 do 24 marca 2005.Tulipanowa rewolucja w Kirgistanie (zwana też migdałową) - wydarzenia z marca 2005, które nastąpiły w wyniku protestu kirgiskiej opozycji. Jej liderzy, wywodzący się spośród odsuniętych w poprzednich latach współpracowników prezydenta Askara Akajewa, domagali się jego ustąpienia i unieważnienia wyborów parlamentarnych z 27 lutego i 13 marca. Ich żądania były poparte opinią OBWE, która uznała, że wybory nie spełniały demokratycznych standardów. Skutkiem rewolucji było obalenie prezydenta Askara Akajewa. Jego następcą został Kurmanbek Bakijew.

  6 kwietnia 2010 roku, w dniu wybuchu rewolucji w Kirgistanie, wracał samolotem z Moskwy. Został zatrzymany na lotnisku zaraz po lądowaniu, lecz zwolniono go jeszcze tego samego dnia. Po obaleniu prezydenta Bakijewa, 7 kwietnia 2010 roku objął stanowisko ministra finansów w rządzie tymczasowym Rozy Otunbajewy. Ze stanowiska zrezygnował 13 lipca 2010 roku, by jako lider partii Ak Szumkar wziąć udział w wyborach parlamentarnych w październiku 2010 roku.

  Roza Isakowna Otunbajewa (Роза Исаковна Отунбаева) (ur. 23 sierpnia 1950 w Osz) – kirgiska polityk i dyplomata. Była trzykrotna minister spraw zagranicznych Kirgistanu (w 1992, od 1994 do 1997 oraz w 2005) i była ambasador. Jedna z liderów tulipanowej rewolucji w 2005, a następnie działaczka opozycji i jedna z liderów rewolucji w kwietniu 2010. 7 kwietnia 2010 mianowana p.o. prezydenta i szefową rządu tymczasowego. 19 maja 2010 mianowana prezydentem Kirgistanu. Pełniła ten urząd do 1 grudnia 2011. Wybory parlamentarne w Kirgistanie w 2010 roku – odbyły się 10 października 2010 i były pierwszymi wyborami po zmianie konstytucji i wprowadzeniu w kraju parlamentarnego systemu rządów. W ich wyniku wyłoniony został skład 120-osobowego parlamentu. Najwięcej głosów i mandatów uzyskała nacjonalistyczna partia Ata Żurt, mająca silne poparcie na południu kraju i grupująca część dawnych współpracowników prezydenta Kurmanbeka Bakijewa.

  Premier[]

  1 maja 2015 Rada Najwyższa zatwierdziła rząd Temira Sarijewa, dzięki czemu został on oficjalnie premierem kraju. Zastąpił on na tym stanowisku Dżoomarta Otorbajewa, który na czele rządu stał przez nieco ponad rok. Sarijew został piątym premierem Kirgistanu w tej kadencji parlamentu, wybranej w wyborach 10 października 2010 roku.

  Komsomoł (ros. Комсомол) – komunistyczna organizacja młodzieży w Związku Radzieckim, powstała w 1918 roku. Nazwa jest akronimem od słów Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Коммунистический союз молодёжи) czyli Komunistyczny Związek Młodzieży. Od 1922 roku pełna nazwa brzmiała Wsiesojuznyj Leninskij Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи), czyli Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży.Rewolucja w Kirgistanie w 2010 roku – publiczne wystąpienia zwolenników opozycji protestujących przeciw polityce prezydenta Kurmanbeka Bakijewa, których skutkiem był upadek jego rządów i przejęcie władzy przez rząd tymczasowy na czele z Rozą Otunbajewą, deklarujący zamiar zmiany konstytucji i wprowadzenia w kraju systemu parlamentarnego.

  Przypisy

  1. Hon. Temir Sariev (ang.). kpac.kg. [dostęp 2010-10-08].
  2. Background on Temir Sariyev (ang.). kyrgyzstan.carnegieendowment.org. [dostęp 2010-10-08].
  3. Who’s Who In Kyrgyz Politics - Temir Sariev (ang.). sras.org, 1 maja 2010. [dostęp 2010-10-08].
  4. Kyrgyz head officially re-elected (ang.). BBC News, 27 lipca 2009. [dostęp 2009-08-04].
  5. Kyrgyz presidential election failed to meet key OSCE commitments, despite some positive elements (ang.). osce.org, 24 lipca 2009. [dostęp 2010-10-07].
  6. Top interim officials resign to take part in Kyrgyzstan’s elections (ang.). hurriyetdailynews.com, 13 lipca 2010. [dostęp 2010-10-08].
  7. July 2010 (ang.). rulers.org. [dostęp 2010-10-08].
  8. Kyrgyz Parliament Gives New PM Mandate to Resolve Kumtor Dispute (ang.). Silk Road Reporters, 1 maja 2015. [dostęp 2015-05-04].
  9. Kyrgyzstan’s PM Resigns; Fourth Down in Five Years (ang.). eurasianet.org, 23 kwietnia 2015. [dostęp 2015-05-04].
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.