• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Telatycze

  Przeczytaj także...
  Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.Parafia Świętych Kosmy i Damiana w Telatyczach – parafia prawosławna w dekanacie Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej.
  Herb (nazwa przyjęta z niem. Erbe "dziedzictwo") – znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w. ustalany według ścisłych reguł heraldycznych, pełniący funkcję wyróżnika osoby stanu rycerskiego, później szlacheckiego, także rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej bądź cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa.

  Telatyczekolonia kolonii Anusin w Polsce, położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja, w sołectwie Werpol.

  Opis[ | edytuj kod]

  Wieś założona w XV wieku w dobrach królewskich. W 1502 majątek podzielono pomiędzy dworzanina królewskiego Lewszę i szlachcica Bykowskiego. Gniazdo rodzinne bojarów Telatyckich, herbu Belina.

  Wieś magnacka położona była w końcu XVIII wieku w hrabstwie wysockim w powiecie brzeskolitewskim województwa brzeskolitewskiego.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Cerkiew pod wezwaniem Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Telatyczach – prawosławna cerkiew cmentarna. Należy do parafii Świętych Kosmy i Damiana w Telatyczach, w dekanacie Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  W latach 1975–1998 kolonia administracyjnie należała do województwa białostockiego.

  Telatycze są siedzibą parafii prawosławnej pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana.

  Cerkiew parafii telatyckiej (w Anusinie) po remoncie

  Na granicy z Werpolem, na cmentarzu prawosławnym, znajduje się zbudowana w 1938 cerkiew pod wezwaniem Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela. Cerkiew parafialna znajduje się w pobliskim Anusinie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych poprzez wyszukiwarkę. Poczta Polska S.A., styczeń 2013. [dostęp 2015-03-26].
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200).
  3. GUS. Rejestr TERYT.
  4. KSNG: Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części (pol.). opublikowany, [w:] Dz.U. z 2013 r. poz. 200 ze zmianami w Dz.U. z 2015 r. poz. 1636. [dostęp 2018-01-06].
  5. Вялікі гістарычны атлас Беларусі Т.2, Mińsk 2013, s. 106.
  6. Serwis Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – Telatycze: Historia parafii św.św. Kosmy i Damiana.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wykaz miejscowości gminy Nurzec-Stacja na stronie BIP UW Białystok
 • Powiat brzeskolitewski (brześciański) – jednostka terytorialna województwa brzeskolitewskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1566 roku i Rzeczypospolitej Obojga Narodów z centrum w Brześciu Litewskim.Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) – komisja odpowiedzialna za ustalanie polskich nazw geograficznych świata (egzonimów) oraz za reprezentowanie Polski w kwestiach nazewnictwa geograficznego na arenie międzynarodowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat siemiatycki – powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Siemiatycze. Powiat położony jest na południu województwa podlaskiego. Graniczy z Białorusią, podlaskimi powiatami hajnowskim, bielskim i wysokomazowieckim, lubelskim powiatem bialskim, mazowieckimi powiatami łosickim, siedleckim i sokołowskim. Południową granicę powiatu, z województwami lubelskim i mazowieckim wyznacza rzeka Bug.
  Bojarzy (z bułgarskiego boliare, boliarin) – w średniowiecznej Bułgarii (do XIV wieku), Wołoszczyźnie, Mołdawii i później na Rusi - wyższa szlachta feudalna, magnaci, wielcy właściciele ziemscy.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Województwo brzeskolitewskie (brzeskie litewskie, brześciańskie) – województwo I Rzeczypospolitej, wchodzące w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  Anusin – kolonia w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja. Miejscowość jest częścią składową sołectwa Werpol.
  Gmina Nurzec-Stacja (1952-54 gmina Nurzec) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.