• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teksty Drugie

  Przeczytaj także...
  Ryszard Nycz (ur. 9 grudnia 1951) – profesor doktor habilitowany, polski teoretyk i historyk literatury. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN (od 1975) oraz profesor Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1988; prowadzi m.in. zajęcia z analizy dzieła literackiego w Studium Literacko-Artystycznym), redaktor naczelny dwumiesięcznika Teksty Drugie (od 1990). Zajmuje się teorią literatury oraz historią nowoczesnej i ponowoczesnej literatury i kultury. Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych przy WP UJ. Doctor honoris causa m.in. Uniwersytetu Opolskiego (2008).Janusz Sławiński (ur. 5 marca 1934 w Warszawie, zm. 1 listopada 2014 tamże) – polski teoretyk i historyk literatury, profesor nauk humanistycznych.
  Instytut Badań Literackich został powołany w roku 1948 i podlegał początkowo Ministerstwu Oświaty, następnie Ministerstwu Szkół Wyższych i Nauki. Od roku 1952 jest placówką Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk; pozostając w strukturach PAN, w roku 1998 uzyskał osobowość prawną. Prowadzone w nim badania dotyczą głównie historii literatury polskiej, teorii literatury, historii kultury, dokumentacji literackiej i leksykografii.

  Teksty Drugie - to polski dwumiesięcznik literacki wydawany przez IBL PAN, założony w 1990 roku.

  Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i publikują w nim naukowcy, pisarze, poloniści, slawiści, komparatyści, filozofowie, socjologowie, historycy, historycy sztuki a także debiutanci. Specjalnością pisma są numery tematyczne dotyczące ważnych, aktualnych zagadnień (podmiotowości, teorii literatury i interpretacji, krytyki gender, pogranicza estetyki i etyki, wielokulturowości w literaturze).

  Zdzisław Łapiński (ur. 30 listopada 1930 w Wilnie) – polski historyk i teoretyk literatury, w latach PRL uczestnik inicjatyw niezależnych.Edward Balcerzan (ur. 13 października 1937 w Wołczańsku koło Charkowa) – teoretyk literatury, krytyk literacki, tłumacz, poeta, prozaik.

  Czasopismo dzieli się na stałe działy:

 • Szkice,
 • Roztrząsania i rozbiory (recenzje, analizy porównawcze i krytyczne),
 • Interpretacje,
 • Przechadzki (impresje i inne lekkie formy).
 • Pojawiają się także, w zależności od potrzeb chwili:

 • Archiwalia,
 • Polemiki,
 • Kronika,
 • Dociekania.
 • Komitet redakcyjny:

 • Ryszard Nycz (red. naczelny)
 • Anna Nasiłowska (zastępca red. naczelnego)
 • Jerzy Jarzębski
 • Zdzisław Łapiński
 • Włodzimierz Bolecki
 • Marta Zielińska
 • Grzegorz Grochowski
 • Dorota Krawczyńska (sekretarz Redakcji).
 • Stali współpracownicy:

  Michał Głowiński (ur. 4 listopada 1934 w Warszawie) – polski teoretyk literatury, pisarz i znawca nowszych dziejów literatury polskiej, autor podręczników dla studentów polonistyki, prozy wspomnieniowej i esejów; wydał liczne prace poświęcone językowi w czasach PRL, szczególnie zjawisku nowomowy.Anna Nasiłowska (ur. 10 marca 1958) – polska pisarka, poetka, krytyk literacki, historyk literatury współczesnej. Pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Członek redakcji dwumiesięcznika literackiego "Teksty Drugie" od 1990. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego PEN Clubu.
 • Edward Balcerzan,
 • Stanisław Barańczak,
 • Michał Głowiński,
 • Janusz Sławiński.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona internetowa „Tekstów Drugich”
 • Redakcja „Tekstów Drugich” • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Jarzębski (ur. 22 sierpnia 1947 w Bytomiu) – krytyk i historyk literatury, profesor nauk humanistycznych (1998).
  Stanisław Barańczak (ur. 13 listopada 1946 w Poznaniu) – polski poeta, krytyk literacki, tłumacz poezji, jeden z najważniejszych twórców Nowej Fali, działacz Komitetu Obrony Robotników. Używał pseudonimów (m.in.) Barbara Stawiczak oraz Szczęsny Dzierżankiewicz i Feliks Trzymałko.
  Włodzimierz Bolecki, pseud. Jerzy Malewski (ur. 13 kwietnia 1952 w Warszawie) – polski teoretyk i historyk literatury polskiej, profesor Instytutu Badań Literackich PAN, krytyk literacki. Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.