• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Technikum Nukleoniczne w Otwocku

  Przeczytaj także...
  Marek Dukaczewski (ur. 9 kwietnia 1952 w Ciechanowie) – generał brygady Wojska Polskiego, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych.Technikum — szkoła szczebla średniego o profilu technicznym, a obecnie typ szkoły ponadgimnazjalnej, wprowadzona w Polsce w 1948 jako alternatywna wobec liceum. Pierwotnie dostępna dla absolwentów 7-letnich szkół podstawowych (od reformy w 1968 – ośmioletnich) oraz dla absolwentów ponadpodstawowych dwu- lub trzyletnich tzw. zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ). Nauka w technikum trwała lat pięć (jeśli podjęta po ZSZ – trzy lata) i kończyła się tak jak w liceum – egzaminem dojrzałości oraz dodatkowo pracą dyplomową. Dyplom ukończenia technikum upoważniał do posługiwania się tytułem technika. Nie wszystkie średnie szkoły techniczne podlegały Ministrowi Oświaty, liczne z nich były resortowe (podlegające ministerstwom odpowiednich gałęzi przemysłu), niektóre zaś były utworzone przy większych fabrykach.
  Janusz Przemysław Ramotowski (ur. 28 lipca 1950 r.) – syn Józefa; absolwent Technikum Nukleonicznego; od 1968 do 1980 roku pracownik Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego.

  Technikum Nukleonicznetechnikum działające w Otwocku pod ta nazwą w latach 1963-1998. Miało za zadanie kształcenie kadr technicznych dla atomistyki polskiej, w szczególności dla IBJ. Było to jedyne technikum o tym profilu w Polsce. Kontynuatorem szkoły, po reorganizacjach, jest Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie (tzw. "Nukleonik"), powstały w roku 1998.

  Instytut Badań Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – polski instytut naukowy powstały w latach 50. XX wieku, podzielony w 1982 na trzy oddzielne instytuty związane z atomistyką:

  Znani absolwenci[]

 • Marek Dukaczewski - generał
 • Janusz Ramotowski - działacz opozycji demokratycznej
 • Bibliografia[]

 • Strona prezentująca szczegółową historię "Nukleonika" • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama