• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Technika pożarnicza

  Przeczytaj także...
  Motopompa – pompa wirowa tworząca z napędzającym ją silnikiem spalinowym zespół dostosowany do przenoszenia bądź do umieszczania na stałe na przyczepie pożarniczej lub samochodzie pożarniczym.Sprzęt ratowniczy i pomocniczy - to grupa sprzętu wykorzystywanego przez straż pożarną, służącego do uwalniania osób poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych lub miejsc do których dotarcie byłoby niemożliwe bez jego użycia. Główny podział sprzętu przedstawia się następująco:
  Proszki gaśnicze – mianem tym określane są wszystkie drobno zmielone (niepalne) związki węglanowe lub fosforanowe otoczone błoną hydrofobową, mające za zadanie odizolować płonące ciała od dostępu tlenu. Rozdrobnienie proszku powinno być takie aby średnica ziaren mieściła się w przedziale między 20-60 µm. W przypadku proszków węglanowych dodatkowo wydzielany jest dwutlenek węgla, mający obniżyć stężenie utleniacza w strefie spalania, natomiast proszki fosforanowe mają zdolność wytwarzania szklistej powłoki pokrywającej powierzchnię gaszonego ciała stałego. Mechanizm gaśniczy proszków polega na inhibicji hetero i homo fazowej, tzn. na przejmowaniu przez proszek energii aktywacji od wolnych rodników odpowiedzialnych za proces spalania.

  Technika pożarnicza (sprzęt pożarniczy)- przenośny lub przewoźny specjalny sprzęt służący do gaszenia pożaru, prowadzenia akcji ratowniczych oraz specjalnych sprzęt ochrony stosowany przez straże pożarne.

  Podział sprzętu pożarniczego:

 • Sprzęt gaśniczy
 • Sprzęt ratowniczy
 • Uzbrojenie osobiste
 • Pojazdy pożarnicze

 • Zapoznaj się również z:

  Syrena (urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej) - urządzenie akustyczne służące do powiadamiania ludności o zaistniałych klęskach lub stanach alarmowych. W dzisiejszych czasach używane przede wszystkim przez Ochotnicze Straże Pożarne do alarmowania swoich członków czynnych o zaistniałym pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu, a także przez Obronę Cywilną Kraju do powiadamiania o zagrożeniach powodziowych. Są również używane przez pojazdy uprzywilejowane do powiadamiania uczestników ruchu drogowego o uprzywilejowaniu owego pojazdu w ruchu drogowym. Dawniej służyły przede wszystkim do informowania ludności cywilnej o zbliżających się nalotach w czasie wojny.Sikawka to potoczna nazwa pompy tłokowej (wyporowej). Urządzenie mechaniczne służące do tłoczenia wody, lub wody ze środkiem pianotwórczym podczas akcji gaszenia pożaru. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie akcji gaśniczej. Mogą być dwucylindrowe lub jednocylindrowe (z tłokiem o podwójnym działaniu).
 • bosak
 • drabina pożarnicza
 • gaśnica
 • motopompa
 • pompa pożarnicza
 • prądownica
 • proszek gaśniczy
 • samochód pożarniczy
 • samochód wężowy
 • kontenery pożarnicze
 • sikawka
 • syrena
 • tłumnica
 • rozdzielacz (pożarnictwo)
 • deteor • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gaśnica to urządzenie (najczęściej przenośne) służące do gaszenia pożarów. Mniejsze gaśnice stosuje się w samochodach, większe w obiektach publicznych i przemysłowych. Istnieją także agregaty gaśnicze złożone z jednej lub większej liczby dużych gaśnic zaopatrzonych we wspólną dyszę i umieszczonych na dwukołowym podwoziu.
  Pompa pożarnicza - pompa przeznaczona do tłoczenia wody lub innego środka gaśniczego do przewodów układu gaśniczego lub dostarczania wody do miejsca pożaru; wykorzystywana także np. do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń.
  Kontenery pożarnicze - specjalistyczne kontenery przeznaczone na wyposażenie krajowych baz sprzętu specjalistycznego w Państwowej Straży Pożarnej od lat 80-tych ubiegłego wieku.
  Tłumica – sprzęt pożarniczy do gaszenia iskier i żarwi przenoszonych przez wiatr na obejścia i dachy – płaskie wiklinowe miotły, obszyte nasiąkliwą tkaniną, osadzone na długich drążkach. Tłumice macza się w wiadrach z wodą i uderza nimi w miejsca, gdzie spadły iskry lub z których wydobywa się płomień. Obecnie są używane metalowe (z cienkiej blachy) stosowane przeważnie do tłumienia pożarów między innymi ściółki leśnej i traw.
  Deteor - rodzina syntetycznych środków pianotwórczych wykorzystywanych do gaszenia pożarów ciał stałych i cieczy. Mogą byc używane we wszystkich instalacjach i urządzeniach do wytwarzania piany ciężkiej, średniej i lekkiej. Piany ciężkie i średnie stosowane są przede wszystkim do gaszenia na świeżym powietrzu, w otwartych budynkach i instalacjach oraz na statkach. Pianę lekką stosuje się do zalewania pomieszczeń oraz do usuwania palnych lub wybuchowych mieszanek gazowo-powietrznych ze zbiorników. Polski odpowiednik to Roteor M.
  Samochód pożarniczy, wóz strażacki, beczkowóz – specjalnie oznakowany i przygotowany samochód używany przez straż pożarną albo inną jednostkę ochrony przeciwpożarowej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub innych działaniach statutowych (np. prewencyjnych). W większości państw świata wozy strażackie malowane są na czerwono, są także uprzywilejowane w ruchu drogowym.
  Rozdzielacz - służy do rozdzielenia strumienia wody tłoczonej linią główną zbudowaną z węży W75 na trzy nasady. Dwie skrajne nasady umożliwiają podłączenie łączników węży W52, a środkowa - łącznika węża W75. To rozdzielacz "klasyczny" B-C/B/C. W Polsce w pożarnictwie stosujemy następujące średnice węży i nasad i określamy je: średnica 110 mm - oznaczenie A, średnica 75 mm - oznaczenie B, średnica 52 mm - oznaczenie C, średnica 25 mm - oznaczenie D. W praktyce spotyka się różne konfiguracje nasad wejściowych i wyjściowych oto kilka przykładów: A-B/B/B/B, A-B/A/B, B/B-B/B/B, B-C/C, B-C/C/C, C-C/C, C-D/D (np.: w Wielkiej Brytanii i USA stosuje się rozdzielacze o nasadach wejściowych 150 i 300 mm) itd. Na potrzeby różnych zadań np. gaszenia czy tworzenia zaopatrzenia wodnego powinno stosować się odpowiednie rozdzielacze dobrane do wariantu taktycznego wynikającego z sytuacji pożarowej (różnego zapotrzebowania na środki gaśnicze, różna wydajność stanowisk gaśniczych od 50 l/min do 10000 l/min).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.