• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Technik teleinformatyk

  Przeczytaj także...
  Absolwent (z łac. absolvens – kończący) – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej, wchodzącej w skład systemu oświaty.Teleinformatyka, ICT (akronim od ang. Information and Communication Technologies) – dział telekomunikacji i informatyki, zajmujący się technologią przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych za pomocą różnych medium. Jest obecnie uznawane za jedną z ważniejszych gałęzi IT.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  Technik teleinformatyk – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.

  Technik teleinformatyk może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
 • firmach montujących i sprzedających komputery,
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne,
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.
 • Ponadto:

  Technik (gr. technikus – „kunsztowny”) – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tzw. nowy egzamin zawodowy) - zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Został wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Zastąpił wówczas dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.
 • sprawnie posługuje się systemami operacyjnymi,
 • posiada umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego,
 • posiada umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • posiada umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
 • posiada umiejętność pracy w sieciach komputerowych,
 • posiada umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Technik
 • Technik informatyk
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Podstawa programowa kształcenia w zawodach
 • Informator na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon działający w oparciu o telefonię komórkową, czyli urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające swoim użytkownikom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek.Szkoła średnia – w systemie edukacyjnym wielu państw typ szkoły, często nieobowiązkowej, do której można uczęszczać po zakończeniu elementarnej edukacji. Bywa zakończona egzaminem maturalnym (dawniej egzaminem dojrzałości).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.576 sek.