• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Technet  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Molibden (Mo, łac. molybdenum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa w dosłownym przekładzie brzmi "podobny do ołowiu" i pochodzi od greckiego określenia ołowiu – μόλυβδος molybdos.Ida Noddack, imię i nazwisko panieńskie Eva Tacke (ur. 25 lutego 1896 w Wesel - zm. 24 września 1978 w Bad Neuenahr) – chemik niemiecki, żona Waltera Noddacka.

  Technet (Tc, łac. technetium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Jest pierwszym w historii otrzymanym sztucznie pierwiastkiem. Jego nazwa wywodzi się od greckiego słowa τεχνητoς (technetos – sztuczny).

  Technet jest obok prometu jednym z dwóch pierwiastków o liczbie atomowej mniejszej niż ołów, który nie posiada żadnego stabilnego izotopu.

  Pure and Applied Chemistry (skrócona nazwa Pure Appl. Chem.) – oficjalne czasopismo Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). Jest miesięcznikiem zawierającym rekomendacje dot. nomenklatury, symboli i jednostek oraz raporty i wykłady z sympozjów sponsorowanych przez IUPAC. Impact factor w 2010 roku wynosił 2,128.Emilio Gino Segré (ur. 1 lutego 1905 w Tivoli, Włochy, zm. 22 kwietnia 1989 w Lafayette, Kalifornia, USA) – amerykański fizyk jądrowy, z pochodzenia włoski Żyd, który w 1937 roku otrzymał wspólnie z Carlo Perrierem (1886-1948) pierwszy pierwiastek sztuczny – technet (Tc). W 1940 roku Segrè uczestniczył w odkryciu astatu, a w roku 1941 plutonu.

  Odkrycie[ | edytuj kod]

  Odrestaurowany niemiecki układ okresowy z lat 1904-1945 (obecnie Politechnika Gdańska). Jest na nim umieszczony pierwiastek 43, masurium (Ma), opisany pod tą nazwą, w 1925 roku przez naukowców niemieckich, któremu ostatecznie nadano nazwę technet (Tc)

  Został otrzymany w 1937 roku przez Emilio Gino Segrè i Carlo Perriera, a w 1947 otrzymał nazwę technet. Dmitrij Mendelejew przewidział jego istnienie w swoim układzie okresowym, umieszczając w jego miejsce pierwiastek teoretyczny eka-mangan. Od tego czasu poszukiwało go wielu chemików, z których kilku zgłosiło fałszywe raporty o jego odkryciu w rudach innych metali.

  Izotopy – odmiany pierwiastka chemicznego różniące się liczbą neutronów w jądrze atomu (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze). Izotopy tego samego pierwiastka różnią się liczbą masową (łączną liczbą neutronów i protonów w jądrze), ale mają tę samą liczbę atomową (liczbę protonów w jądrze).Dmitrij Iwanowicz Mendelejew, Дмитрий Иванович Менделеев (pol. Dymitr Mendelejew, ur. 27 stycznia/8 lutego 1834 w Tobolsku, zm. 20 stycznia/2 lutego 1907 w Petersburgu) – chemik rosyjski, odkrywca (w roku 1869) prawa okresowości pierwiastków chemicznych.

  Niemieccy badacze Walter Noddack, Ida Tacke i Otto Berg w 1925 bombardowali elektronami minerał kolumbit ([(Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6]). Po doświadczeniu opublikowali wykrycie nieznanego dotąd pierwiastka o liczbie atomowej 43 na podstawie niejednoznacznych widm (wyraźny sygnał nowego pierwiastka wystąpił jedynie na 28 widmach z 1000 zarejestrowanych a na 70 otrzymano niejednoznaczny sygnał). Uczeni nazwali pierwiastek masurium (od nazwy regionu Mazury, wówczas w Prusach Wschodnich). Uczeni postulowali obecność nowego pierwiastka w minerale i podjęli próbę jego wyizolowania, która zakończyła się niepowodzeniem. Po ogłoszeniu fiaska próby wyizolowania pierwiastka ich odkrycie zostało uznane za błąd, choć obecnie przyjmuje się za prawdopodobne, że uczeni faktycznie zidentyfikowali naturalnie występujący, w niewielkiej ilości, technet.

  Carlo Perrier (1886-1948), amerykański uczony, który w 1937 otrzymał wspólnie z Emilio Segré (1905-1989) pierwszy pierwiastek sztuczny - technet (Tc). Uzyskany on został w wyniku rozpadów promieniotwórczych.Kolumbit = columbit – nieaktualna nazwa minerału, który obecnie nosi nazwę ferrocolumbit. Jest to ogólna nazwa mieszanin izomorficznych, wyprowadzona od nazwy pierwiastka columbium = niobium.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Walter Noddack (ur. 17 sierpnia 1893 w Berlinie, zm. 7 grudnia 1960 w Berlinie) – chemik niemiecki, prawdopodobny odkrywca (wraz z Idą Tacke, jego przyszłą żoną, oraz Otto Bergiem) pierwiastka technet; Walter Noddack i Ida Tacke są również odkrywcami pierwiastka ren.
  Medycyna nuklearna – gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, zajmuje się głównie fizjologią ciała, organów, i chorób. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości). Stosowane są również w celu lokalizacji zmian niewidocznych przy użyciu innych środków. Medycyna nuklearna stosowana jest również jako narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób, np. endokrynologicznych (głównie chorób tarczycy). Zastosowanie tej techniki umożliwia zróżnicowanie między "zimnymi" i "ciepłymi" guzami.
  Wychwyt neutronu jest reakcją jądrową w której w jądro atomowe uderza neutron lub neutrony, następuje połączenie i formuje się nowe, cięższe jądro. Z powodu braku ładunku elektrycznego neutrony mogą wnikać do jądra atomowego o wiele łatwiej niż dodatnio naładowane protony, które są odpychane elektrostatycznie.
  Mazury (dawn. Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie, niem. Masuren) – region geograficzno-kulturowy w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego.
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Teoretyczne pierwiastki Mendelejewa lub pierwiastki przewidziane przez Mendelejewa (potocznie pierwiastki Mendelejewa, pierwiastki „eka” lub eka-pierwiastki) – cztery pierwiastki, w rzeczywistości nieistniejące, zaproponowane przez Mendelejewa w latach 1869–1871. Zostały one opracowane przez Dimitrija Mendelejewa, jako pierwiastki, które w tablicy okresowej tymczasowo zajmują miejsca nieodkrytych pierwiastków. Mendelejew przewidywał, że każdy z eka-pierwiastków zostanie zastąpiony przez wykryty w przyszłości rzeczywisty pierwiastek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.