• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teatr studencki w Polsce

  Przeczytaj także...
  Teatrologia – nauka o teatrze, zapoczątkowana na początku XX wieku przez niemieckiego badacza Maxa Hermanna, jako osobna dziedzina studiów powstała pod wpływem zmian w teatrze, związanych z Wielką Reformą Teatru i haseł wzywających do „reteatralizacji” teatru. Działania te potrzebowały wsparcia teoretycznego w procesie odnawiania i ponownego definiowania sztuki teatralnej, wzmacniania autonomii teatru od innych dziedzin sztuki.Teatr Provisorium (od roku 1996 Teatr Provisorium i Kompania Teatr) - teatr alternatywny założony w 1972, wywodzący się z nurtu teatru studenckiego w Polsce.
  Bim-Bom – gdański teatr studencki, działający w latach 1954-1960. Od 1957 r. rezydował w historycznym budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1, będącym w l. 1957-1995 siedzibą Klubu Studentów Wybrzeża "Żak" (od listopada 2000 r. mieści się w nim Nowy Ratusz - siedziba Rady Miasta Gdańska).

  Teatr studencki (zwany też teatrem młodym lub teatrem młodej inteligencji) – rodzaj teatru związanego z osobnym ruchem społecznym, który pojawił się w Polsce w latach 50. XX wieku. Wyrastał z teatru amatorskiego, lecz wraz z rozwojem sceny studenckiej zbliżał się coraz bardziej formą do teatru alternatywnego. Po ogłoszeniu stanu wojennego działalność teatrów studenckich została znacznie ograniczona.

  Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego – teatr dramatyczno-muzyczny ściśle związany z Uniwersytetem Warszawskim. Teatr amatorski - spektakle i widowiska realizowane przez wykonawców, którzy nie mają wykształcenia aktorskiego. Teatr nie jest zazwyczaj głównym zajęciem aktorów-amatorów, a traktowany jest przez nich raczej jako hobby.

  Po 1990 nastąpiło odnowienie "młodego" życia teatralnego. Teatry studenckie (na Zachodzie nazywane "uniwersyteckimi") działają przy macierzystych uczelniach, towarzystwach, stowarzyszeniach czy samorządach studenckich, prezentują się na festiwalach teatrów studenckich i alternatywnych. Jednak, jak zauważają teatrolodzy, teatry te nie tworzą dziś odrębnego ruchu społecznego. Nie należy więc wiązać ich ze zjawiskiem teatru studenckiego z dekad wcześniejszych.

  Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.Teatr alternatywny (zwany także: awangardowy, eksperymentalny, laboratoryjny, niezależny, obrzeży, offowy, otwarty, podziemny, studyjny) to teatr poszukujący nowych środków wyrazu w sztuce aktorskiej lub w materii scenicznej, kreujący nowe układy przestrzenne, nowe metody pracy i nowe relacje między aktorem a publicznością.

  Do najbardziej znanych teatrów studenckich należą m.in.: Bim-Bom, Studencki Teatr Satyryków, Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego, Teatr Ósmego Dnia, Teatr ITP, Teatr Kalambur, Teatr Provisorium. Niektóre teatry studenckie z czasem przekształciły się w sceny profesjonalne.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kultura studencka
 • Łódzkie Spotkania Teatralne
 • Teatrzyk Towarzyski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Czasem też pojęcia te używane są na określenie późniejszej fazy teatru studenckiego.
  2. Magdalena Gołaczyńska: Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 15. ISBN 83-229-2205-1.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Aldona Jawłowska, Więcej niż teatr – publikacja o teatrze studenckim w Polsce w cyfrowej kolekcji "Otwórz Książkę"
 • Kultura studencka – zbiór zjawisk związanych z aktywnością kulturalną młodzieży w trakcie studiów. Termin ten powstał w roku 1956, analogicznie jak pojęcia kultura chłopska czy inteligencka, i był wytworem PRL-owskiej nowomowy.Studencki Teatr Satyryków (STS) - teatr kabaretowy działający w latach 1954-1975; jedna z najbardziej zasłużonych inicjatyw artystycznych w latach PRL-u.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ośrodek Teatru Otwartego "Kalambur" we Wrocławiu (Teatr Kalambur) – scena teatralna założona w roku 1957 przez absolwenta fizyki teoretycznej, asystenta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego Bogusława Litwińca jako teatr studencki.
  Ruch społeczny to forma zbiorowego, spontanicznego działania pewnych kategorii społecznych lub zbiorowości zmierzającego do określonego celu i często do wywołania zmiany społecznej.
  Teatr Ósmego Dnia (T8D) – teatr alternatywny w Poznaniu, założony w 1964 jako teatr studencki pod nazwą Studencki Teatr Poezji Ósmego Dnia.
  Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub też budynek, w którym jest grany.
  Teatr ITP - grupa powstała na wiosnę 2001 roku z inicjatywy ks. Mariusza Lacha. Początkowo należeli do niego studenci polonistyki KUL. Podczas festiwalu kultury studenckiej "Kulturalia 2001" wystawili oni spektakl "Perła". Dobre przyjęcie zachęciło grupę do kontynuowania i poszerzenia działalności. Wówczas powstała nazwa: Inicjatywa teatralna polonistów. Teatr przygotowuje swoje spektakle przede wszystkim w Lublinie oraz na wyjazdowych warsztatach teatralnych.
  Samorząd studencki – działa w Polsce w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.