• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teatr studencki

  Przeczytaj także...
  Teatrologia – nauka o teatrze, zapoczątkowana na początku XX wieku przez niemieckiego badacza Maxa Hermanna, jako osobna dziedzina studiów powstała pod wpływem zmian w teatrze, związanych z Wielką Reformą Teatru i haseł wzywających do „reteatralizacji” teatru. Działania te potrzebowały wsparcia teoretycznego w procesie odnawiania i ponownego definiowania sztuki teatralnej, wzmacniania autonomii teatru od innych dziedzin sztuki.Teatr Provisorium (od roku 1996 Teatr Provisorium i Kompania Teatr) - teatr alternatywny założony w 1972, wywodzący się z nurtu teatru studenckiego w Polsce.
  Bim-Bom – gdański teatr studencki, działający w latach 1954-1960. Od 1957 r. rezydował w historycznym budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1, będącym w l. 1957-1995 siedzibą Klubu Studentów Wybrzeża "Żak" (od listopada 2000 r. mieści się w nim Nowy Ratusz - siedziba Rady Miasta Gdańska).

  Teatr studencki (zwany też teatrem młodym lub teatrem młodej inteligencji) – rodzaj teatru związanego z osobnym ruchem społecznym, który pojawił się w Polsce w latach 50. XX wieku. Wyrastał z teatru amatorskiego, lecz wraz z rozwojem sceny studenckiej zbliżał się coraz bardziej formą do teatru alternatywnego. Po ogłoszeniu stanu wojennego działalność teatrów studenckich została znacznie ograniczona.

  Teatr amatorski - spektakle i widowiska realizowane przez wykonawców, którzy nie mają wykształcenia aktorskiego. Teatr nie jest zazwyczaj głównym zajęciem aktorów-amatorów, a traktowany jest przez nich raczej jako hobby.Teatr alternatywny (zwany także: awangardowy, eksperymentalny, laboratoryjny, niezależny, obrzeży, offowy, otwarty, podziemny, studyjny) to teatr poszukujący nowych środków wyrazu w sztuce aktorskiej lub w materii scenicznej, kreujący nowe układy przestrzenne, nowe metody pracy i nowe relacje między aktorem a publicznością.

  Po 1990 nastąpiło odnowienie "młodego" życia teatralnego. Teatry studenckie (na Zachodzie nazywane "uniwersyteckimi") działają przy macierzystych uczelniach, towarzystwach, stowarzyszeniach czy samorządach studenckich, prezentują się na festiwalach teatrów studenckich i alternatywnych. Jednak, jak zauważają teatrolodzy, teatry te nie tworzą dziś odrębnego ruchu społecznego. Nie należy więc wiązać ich ze zjawiskiem teatru studenckiego z dekad wcześniejszych.

  Kultura studencka – zbiór zjawisk związanych z aktywnością kulturalną młodzieży w trakcie studiów. Termin ten powstał w roku 1956, analogicznie jak pojęcia kultura chłopska czy inteligencka, i był wytworem PRL-owskiej nowomowy.Stan wojenny w Polsce 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.

  Do najbardziej znanych teatrów studenckich należą m.in.: Bim-Bom, Studencki Teatr Satyryków, Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego, Teatr Ósmego Dnia, Teatr ITP, Teatr Kalambur, Teatr Provisorium. Niektóre teatry studenckie z czasem przekształciły się w sceny profesjonalne.

  Zobacz też[]

 • kultura studencka
 • Łódzkie Spotkania Teatralne
 • Teatrzyk Towarzyski
 • Przypisy

  1. Czasem też pojęcia te używane są na określenie późniejszej fazy teatru studenckiego.
  2. Magdalena Gołaczyńska: Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 15. ISBN 83-229-2205-1.

  Linki zewnętrzne[]

 • Aldona Jawłowska, Więcej niż teatr – publikacja o teatrze studenckim w Polsce w cyfrowej kolekcji "Otwórz Książkę"
 • Studencki Teatr Satyryków (STS) - teatr kabaretowy działający w latach 1954-1975; jedna z najbardziej zasłużonych inicjatyw artystycznych w latach PRL-u.Ośrodek Teatru Otwartego "Kalambur" we Wrocławiu (Teatr Kalambur) – scena teatralna założona w roku 1957 przez absolwenta fizyki teoretycznej, asystenta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego Bogusława Litwińca jako teatr studencki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ruch społeczny to forma zbiorowego, spontanicznego działania pewnych kategorii społecznych lub zbiorowości zmierzającego do określonego celu i często do wywołania zmiany społecznej.
  Teatr Ósmego Dnia (T8D) – teatr alternatywny w Poznaniu, założony w 1964 jako teatr studencki pod nazwą Studencki Teatr Poezji Ósmego Dnia.
  Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub też budynek, w którym jest grany.
  Teatr ITP - grupa powstała na wiosnę 2001 roku z inicjatywy ks. Mariusza Lacha. Początkowo należeli do niego studenci polonistyki KUL. Podczas festiwalu kultury studenckiej "Kulturalia 2001" wystawili oni spektakl "Perła". Dobre przyjęcie zachęciło grupę do kontynuowania i poszerzenia działalności. Wówczas powstała nazwa: Inicjatywa teatralna polonistów. Teatr przygotowuje swoje spektakle przede wszystkim w Lublinie oraz na wyjazdowych warsztatach teatralnych.
  Samorząd studencki – działa w Polsce w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.