• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

  Przeczytaj także...
  Operetka (wł. operetta) – sceniczny utwór muzyczny z dialogami mówionymi, zbliżony do opery, charakteryzujący się lekką, melodyjną muzyką i komediową akcją.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Neoklasycyzm (neo- + klasycyzm – łac. classicus pierwszorzędny) – zespół różnorodnych tendencji w sztuce, literaturze, muzyce i architekturze nawiązujących do nurtu klasycystycznego, renesansu lub baroku, pojawiających się na przestrzeni wieków XIX i XX.

  Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy – państwowy teatr dramatyczny, działający w budynku dawnego teatru-opery z połowy XIX wieku.

  Okres impresariatu[]

  Gdy otwierano go jako teatr-operę w 1842 roku, w ogromnych kolejkach doszło do awantur i wybijania szyb, a próbujące okiełznać tłumy chętnych wojsko nie dało sobie rady. Przez pierwsze sto lat teatr operował na zasadzie obsługi gościnnej/ impresariatu. Oferowano zarówno przedstawienia teatralne, jak i operowe i operetkowe.

  Intendent – pracownik intendentury, czyli działu gospodarczego instytucji, jednostki organizacyjnej (np. wojskowej) itp.Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).

  Teatr wielodziałowy[]

  Od 1933 roku uruchomiono w Legnicy stały teatr wielodziałowy, kierowany przez intendenta, który nadal wystawiał sztuki teatralne oraz przedstawienia operowe i operetkowe. W teatrze odbywało się ok 320 spektakli rocznie, które oglądała systematycznie ok 500-osobowa widownia. Są różne dane na temat pojemności ówczesnej widowni, posiadano w sumie ok. 800 miejsc wraz ze stojącymi. Kres opery i teatru nastał w 1944 roku w związku z powołaniem większości aktorów do wojska.

  Opera, gmach opery, teatr operowy – budynek przeznaczony do wystawiania w nim widowisk muzycznych z towarzyszeniem orkiestry, a w szczególności spektakli operowych i baletowych.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Po II wojnie światowej[]

  Zaraz po II wojnie światowej budynek teatru splądrowali żołnierze Armii Czerwonej, wynosząc wszystko co nie było trwale przymocowane, nawet kurtynę. Po 1945 teatr był przez 20 lat w wyłącznym użykowaniu Armii Czerwonej. W połowie lat 60. budynek oddano władzom polskim, jednakże wcześniej pozbawiono go całości wyposażenia, łącznie z kurtyną i instalacją grzewczą. Około 1975 roku w trakcie chaotycznej przebudowy zniszczono zabytkowy charakter neoklasycystycznych wnętrz.

  Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub też budynek, w którym jest grany.

  Współczesność[]

  Od lat 70. XX w. w murach dawnej teatro-opery funkcjonuje teatr państwowy, wystawiający przedstawienia dramatyczne. Do 1991 roku funkcjonował on pod nazwą Teatr Dramatyczny, potem (w połączeniu z Wojewódzkim Domem Kultury i Galerią Sztuki) jako Centrum Sztuki - Teatr Dramatyczny. Od 1999 roku nosi imię Heleny Modrzejewskiej. Uczestniczy we wszystkich najważniejszych krajowych przeglądach i festiwalach, zdobywając prestiżowe nagrody (m.in. w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, Festiwalu Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" w Katowicach, Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku itd.); prezentuje swoje spektakle także za granicą (Czechy, Niemcy, Wielka Brytania, Słowacja, Słowenia i in.). W roku 2006 odbył artystyczną podróż po USA, w 2009 – po Rosji i Syberii, w 2013 odwiedził Argentynę, a w 2014 Turcję. Jego specjalnością jest przedstawianie „prawdziwych historii w prawdziwych miejscach”, czyli często nietypowych dla teatru przestrzeniach, np. starych halach fabrycznych czy zrujnowanym kinie. Historie te często dotyczą Legnicy, współtworząc tożsamość miasta. Najważniejsze spektakle Teatru Modrzejewskiej to: Ballada o Zakaczawiu (2000, wersja TV 2002), Wschody i Zachody Miasta (2003, wersja TV 2005), Made in Poland (2004, wersja TV 2005), Otello (2006), Łemko (2007), III Furie (2011, wersja TV 2012), Orkiestra (2011, wersja TV 2013). Teatr organizował w Legnicy Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Miasto” (2007, 2009), którego sceną były zrujnowane legnickie przestrzenie, i współorganizował Festiwal Teatru Nie-Złego (2011, 2012). W Teatrze Modrzejewskiej reżyserują tacy twórcy, jak Jacek Głomb, Lech Raczak, Piotr Cieplak, Paweł Kamza, Ondrej Spišák, Przemysław Wojcieszek.

  Bibliografia[]

 • Adam Fularz: Upadek kultury Dolnego Śląska po 1945 r. Zamiast oper - ruiny (pol.). salon24.pl, 25.10.2010. [dostęp 2010-11-08].
 • Przypisy

  1. Marcin Wojciechowski "Legnica wielu narodów" Gazeta Wyborcza 8 sierpnia 2011 http://wyborcza.pl/1,75515,10081732,Legnica_wielu_narodow.html
  2. O teatrze, teatr.legnica.pl [dostęp 2016-01-25].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.