• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Targi Kielce  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. SACROEXPO - Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów - organizowana przez Targi Kielce impreza targowa w której udział biorą przedstawiciele firm branżowych, sprzedawcy, hurtownicy, dystrybutorzy, jak również architekci, projektanci, oraz kler.

  Targi Kielce – polski ośrodek wystawienniczy. Wicelider targów w Polsce, członek UFI – Światowego związku Przemysłu Targowego, CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych i do stycznia 2012 roku Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Druga, co do wielkości, własna powierzchnia wystawowa w kraju. Klimatyzowane pawilony wystawowe z pełną infrastrukturą techniczną, nowoczesne centrum konferencyjne. Organizator specjalistycznych targów branżowych i wystaw gospodarczych oraz towarzyszących im konferencji, seminariów i sympozjów.

  AUTOSTRADA-POLSKA - Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego - największa impreza targowa sektora drogownictwa w Polsce i jedna z czołowych tego typu na arenie europejskiej. Wystawcy prezentują sprzęt budowlany i maszyny do budowy dróg, niezbędne materiały i surowce, urządzenia i farby do znakowania oraz elementy infrastruktury dróg i autostrad.Polska Izba Przemysłu Targowego - organizacja zrzeszająca firmy związane z branżą targową (m.in. organizatorów targów, firmy zabudowujące). Działa od lutego 2007 w Poznaniu. Powstała w miejsce istniejącej od 1993 roku Polskiej Korporacji Targowej. Stawia sobie za cele integrację środowiska targowego, ochronę interesów gospodarczych swoich członków, a także promocję udziału przedsiębiorstw w targach i wystawach. Istotnym obszarem działalności Izby jest gromadzenie i weryfikacja statystyk podawanych przez organizatorów targów, dotyczących m.in. wielkości wynajętej powierzchni targowej, liczby wystawców i zwiedzających. Na tej podstawie tworzone jest coroczne zestawienie danych statystycznych o polskim rynku targowym (Raport Targi w Polsce), stanowiące swoisty ranking przedsiębiorstw targowych.

  Historia[ | edytuj kod]

  Targi Kielce, które początkowo nosiły nazwę Centrum Targowe Kielce, powstały w 1992 roku, dzięki inicjatywie prezydenta Kielc Roberta Rzepki, wojewody Józefa Płoskonki oraz dyrektora odpowiedzialnego za świętokrzyską gospodarkę Stanisława Gieronia, dzięki którym targi uzyskały swoją siedzibę; oni też przekonali do idei powstania ośrodka targowego kieleckich radnych.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Wystawiennictwo – architektura wystaw, termin z dziedziny architektury wnętrz i sztuk plastycznych, który określa sztukę prezentowania (eksponowania) dzieł sztuki, przedmiotów, towarów, dokumentów, zjawisk, idei.

  Pierwsze targi rozwijały się pod auspicjami Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu, której prezesem był Roman Musiał a jego zastępcą Andrzej Mochoń. Najważniejszy wówczas, a i dziś też mający ogromne znaczenie promocyjne, był Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Andrzej Mochoń będąc wiceprezesem a później prezesem Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu, pracując w niej stał się współtwórcą MSPO, pierwszego największego wydarzenia targowego w Kielcach. W 1996 roku przez kilka miesięcy był on prezesem Centrum Targowego Kielce. Przez kilka lat, od marca 2000 roku, Międzynarodowe Targi Poznańskie miały decydujący głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Rozpad współpracy nastąpił w 2006 roku, gdy miasto Kielce odkupiło udziały. Doszło do tego po konflikcie w sprawie przeznaczenia zysków na rozbudowę targów.

  TRAFFIC-EXPO – Międzynarodowe Targi Infrastruktury – wystawa towarzysząca targom AUTOSTRADA-POLSKA i skupiająca największe firmy związane z budownictwem drogowym, bezpieczeństwem drogowym oraz inżynierią ruchu.Andrzej Mochoń (ur. 26 listopada 1956 w Jarosławiu) – polski geolog, menedżer, fotograf, prezes zarządu Targów Kielce.

  W 2002 zmieniono nazwę ośrodka na Targi Kielce. Od 21 stycznia 2006 funkcję Prezesa Zarządu Targów Kielce pełni dr Andrzej Mochoń. W 2013 roku zakończyła się największa w historii Targów Kielce modernizacja i rozbudowa obiektów. Prace prowadzone były w ramach unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo–Kongresowego" Działanie III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013". Budowa terminali wejściowych, hali E, Centrum Kongresowego oraz parkingu wielopoziomowego kosztowała w sumie 189 mln 858 tysięcy złotych (brutto).

  MASZBUD - Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych - impreza towarzysząca Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX - impreza targowa poświęcona pozyskiwaniu energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Prezentowane urządzenia i technologie umożliwiają wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  PLASTPOL - Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - największa we Wschodniej Europie impreza targowa w branży tworzyw sztucznych organizowana przez Targi Kielce. Na PLASTPOLU prezentowany jest ogół zagadnień od wczesnych etapów produkcji plastiku do jego utylizacji i recyklingu. Zwiedzający mają okazję zapoznać się z maszynami, formami i narzędziami wykorzystywanymi do przetwórstwa tworzyw, oraz z zastosowaniami systemów informatycznych dotyczących produkcji.
  AGROTECH - największa impreza targowa w Polsce poświęcona branży rolniczej. Grono zwiedzających stanowią przede wszystkim rolnicy z kraju i państw ościennych, kontrahenci oraz specjaliści zajmujący się techniką rolną.
  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – program współfinansowany ze środków unijnych, realizowany w Polsce w latach 2007-2013. Jest to jedyny tego rodzaju program ponadregionalny w skali Unii Europejskiej. Ma na celu rozwój społeczno-gospodarczy pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, które w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej były regionami najsłabiej rozwiniętymi w całej Unii. Program jest krokiem na drodze do wyrównania szans rozwojowych oraz unowocześnienia wielu sfer życia Polski Wschodniej. Z jego środków (około 2,8 mld euro) dofinansowywane są przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury uczelni, wspieraniem innowacji, dostępem do Internetu w Polsce Wschodniej, rozwojem miast, budową dróg i obwodnic oraz rozwojem turystyki (patrz: osie priorytetowe). Stanowi on dopełnienie innych programów europejskich: regionalnych programów operacyjnych, które obejmują województwa, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.
  Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – jedna z najważniejszych europejskich imprez targowych w tej branży. Organizowana jest od 1993 corocznie w Kielcach, początkowo przez Świętokrzyską Agencję Rozwoju Regionu, następnie od 2001 przez Targi Kielce. Targi spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony wojskowych specjalistów, wystawców polskich i zagranicznych, instytucji związanych z obronnością kraju. Targi odwiedzane są przez liczną rzeszę specjalistów – kadrę SZ RP, Policji, przedstawicieli Rady Ministrów, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, delegacje zagraniczne, członków wojsk NATO, attaché wojskowych akredytowanych w Polsce, ambasadorów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
  Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) – największy organizator targów w Europie Środkowo-Wschodniej. MTP istnieją od 1921 r. W roku 2012 w ponad 80 wydarzeniach targowych organizowanych na terenie poznańskich targów wzięło udział niemal 11 tys. wystawców, w tym około 3 tys. gości zagranicznych i posiadają ok. 60% udziałów w rynku targowym w Polsce. MTP należą do organizacji skupiających liderów targowych z całego świata (UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego i Centrex – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.