• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tarcie suche

  Przeczytaj także...
  Ciepło w fizyce – jeden z dwóch, obok pracy, sposobów przekazywania energii wewnętrznej układowi termodynamicznemu. Jest to przekazywanie energii chaotycznego ruchu cząstek (atomów, cząsteczek, jonów).Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.

  Tarcie suche występuje wtedy, gdy między współpracującymi powierzchniami nie ma żadnych ciał obcych, np.: środka smarnego lub wody. Jest ono intensywne podczas ślizgania się materiałów chropowatych.

  Występowanie tarcia suchego w przypadku połączenia ruchowego elementów maszyn jest szkodliwe, gdyż powoduje wydzielanie się dużej ilość ciepła, spadek wytrzymałości oraz zużywanie się współpracujących części. Natomiast w połączeniach spoczynkowych jest korzystne (np. tarcie opony o jezdnię), gdyż pozwala na przeniesienie bez poślizgu dużych sił pomiędzy współpracującymi elementami.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.