Tarchomin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tablica upamiętniająca Erazma z Zakroczymia, który w latach 1568–1573 kierował budową mostu Zygmunta Augusta w Warszawie

Tarchomin – osiedle i obszar MSI znajdujący się w północno-wschodniej części Warszawy, w dzielnicy Białołęka.

Jerzy Stanisław Majewski (ur. 1959) – dziennikarz i publicysta, od 1993 roku dziennikarz Gazety Wyborczej. Autor licznych artykułów i książek o Warszawie, m.in.:Most Zygmunta Augusta – drewniany most przez Wisłę w Warszawie oddany do użytku w 1573 roku, istniejący przez 30 lat. Była to pierwsza stała przeprawa przez Wisłę w Warszawie i najdłuższa drewniana przeprawa ówczesnej Europy licząca 500 metrów długości.

Historia[ | edytuj kod]

Wieś Tarchomin znana jest od średniowiecza. Jej nazwa występuje w dokumentach już w XIII wieku. Była to wieś szlachecka, zamieszkana przez ród Jastrzębców. W XVI wieku należała do Weslów, Zaliwskich, Ossolińskich, którzy wystawili tu gotycki kościół pod wezwaniem św. Jakuba. Do dóbr tarchomińskich zaliczano wsie: Tarchomin, Dąbrówkę Szlachecką, Dąbrówkę Grzybowską, Kępę Tarchomińską i Świdry. Prawdopodobnie w XVII wieku, za rządów Ossolińskich, w pobliżu kościoła powstał obecny zespół pałacowo-parkowy Mostowskich.

Miejski System Informacji w Warszawie – system lokalnego oznakowania miasta stołecznego Warszawy zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich. Olędrzy – pierwotnie osadnicy z Fryzji i Niderlandów, najczęściej wyznania mennonickiego, którzy w XVI-XVII wieku zakładali wsie w Prusach Królewskich, wzdłuż Wisły i jej dopływów, na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce. Posiadali umiejętność melioracji i reprezentowali wysoką kulturę rolną. Byli wówczas najzamożniejszą grupą chłopów. Zachowywali wolność osobistą, własną religię i przekonania. Po I rozbiorze Polski częściowo osiedli na Ukrainie.

W 1848 do Dóbr Tarchomin należał: Tarchomin, Dąbrówki Szlacheckie, Dąbrówki Grzybowskie, Folwark Nowy Dwór, Płudy, Kępa Tarchomińska, Ułuczek, Tarchomin Mały, czyli Świdry z oddzielną kępą nad brzegiem Wisły, mające rozległość włók miary nowopolskiej 120, morgów 26, prętów 207, obfitujące w łąki obszerne z lasem włók 21 obejmujących, z kompletnym inwentarzem żywym, gorzelnią i browarem w najlepszym stanie, urządzonym wzorowo gospodarstwem, zostały wystawione na sprzedaż publiczną z powodu działów rodzinnych, licytacja od sumy Zł. 456,754 gr. 20, czyli Rsr. 68513, k. 20 wadium wynosi 500 000 Zł.

Kościół pod wezwaniem św. Jakuba - kościół parafialny przy ul. Mehoffera 2 leżący na terenie diecezji warszawsko-praskiej, w dekanacie tarchomińskim. Kościół jest siedzibą parafii Św. Jakuba Apostoła. Jest on jedyną gotycką świątynią w Warszawie, która dotrwała do naszych czasów w niemal nienaruszonym stanie.Erazm Cziotko (Erazm z Zakroczymia, Erazm Giotto) – mieszczanin z Zakroczymia, który w latach 1567-1573 kierował budową Mostu Zygmunta Augusta w Warszawie. Przedtem był szyprem transportującym towary. Parał się również dzierżawieniem przewozu i pobieraniem cła na Wiśle.

W 1854 Propinacja składająca się z pięciu Karczm, z których dwie Oberże murowane, położone przy szosie Petersburgskiej, na prawym brzegu Wisły, 9 wiorst od Warszawy, w Dobrach Tarchomin są do wydzierżawienia. Żądający tej dzierżawy zgłosić się mogą do Kancelarii dóbr na Folwarku Nowodwory, zaraz za wsią Tarchomin będącym. Tychże dobrach są dwie Kuźnie, przy szosie powyższej położone, z dniem 1 Kwietnia do wydzierżawienia.

Cmentarz na Tarchominie – cmentarz rzymskokatolicki położony na osiedlu Tarchomin w warszawskiej dzielnicy Białołęka. Polfa Tarchomin – polskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne mające swą siedzibę w Warszawie. Obecnie jest jednym z największych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce, największym wytwórcą antybiotyków, producentem insuliny oraz leków anksjolitycznych, takich jak Estazolam, Klonazepam.

W XIX wieku w rejonie Tarchomina osiedlali się Olędrzy – koloniści mennoniccy. O ich obecności świadczą ruiny cmentarza przy ulicy Mehoffera na Tarchominie, obok obecnego cmentarza.

W 1823 na terenie Tarchomina powstała fabryka octu, która po 1860 stała się znaczącym producentem nawozów sztucznych, a w późniejszych latach produkowała leki i kosmetyki jako Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn. Jej tradycje od 1945 kontynuuje Polfa Tarchomin.

W II połowie XIX wieku w rejonie Tarchomina istniała rezydencja dworska i kilka folwarków. W okresie międzywojennym wieś Tarchomin wchodziła w skład gminy Jabłonna.

Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne „Ludwik Spiess i Syn” SA w Warszawie – przedsiębiorstwo farmaceutyczne istniejące w lata 1823-1944 w Tarchominie k. Warszawy. Przez całe swoje istnienie przedsiębiorstwo należało w całości lub w części udziałów do rodziny Spiess. Po nacjonalizacji w 1945 utworzono na ich kanwie Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa.Dąbrówka Grzybowska - osiedle w północno-wschodniej części Warszawy, w dzielnicy Białołęka. Dąbrówka Grzybowska jest uznawana za część Białołęki Dworskiej .

Podczas okupacji niemieckiej na terenie Tarchomina (w Piekiełku) funkcjonował obóz pracy dla ludności żydowskiej, zlikwidowany w listopadzie 1942.

Tereny Tarchomina przyłączono do Warszawy w 1951.

W 1979 rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego Tarchomin, według projektu arch. Jerzego Androsiuka. Nadal powstają tu nowe kompleksy budynków mieszkaniowych. Przy skrzyżowaniu ul. Modlińskiej i Światowida, w miejscu styku osiedli Tarchomin, Anecin, Henryków i Wiśniewo w latach 90. XX wieku powstał budynek Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Most Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (Poprzednia nazwa Most Północny) – most w Warszawie, na Wiśle, otwarty 24 marca 2012 roku, w ciągu planowanej Trasy Mostu Północnego. Zbudowany, aby poprawić komunikację Białołęki z lewobrzeżną częścią miasta. Trzecia część mostu (zawierająca tory tramwajowe, ścieżkę rowerową i chodnik) została otwarta 21 stycznia 2013.Tablica pamiątkowa – w architekturze, podobnie jak pomnik, dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne, posąg, obelisk, płyta itp., wzniesiona dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego.

Otwarty 24 marca 2012 most Marii Skłodowskiej-Curie ułatwił komunikację z lewobrzeżną częścią miasta.

We wrześniu 2017 u zbiegu ulic Światowida i Traktu Nadwiślańskiego otwarto wielkopowierzchniowe centrum handlowe Galeria Północna.

Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).
<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
Żydzi (dosł. "chwalcy /Jahwe/" lub "czciciele /Jahwe/" z hebr. Jehudim, יהודים, jid. Jidn, ייִדן, ladino ג׳ודיוס Djudios) – naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę (określany wtedy jako Hebrajczycy albo Izraelici), posługujący się wtedy językiem hebrajskim, a w średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkający w diasporze na całym świecie i posługujący się wieloma różnymi językami. Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej. Dla żydów ortodoksyjnych Żydem jest tylko osoba, która ma ortodoksyjną matkę lub przeszła konwersję na judaizm. Za Żydów uważa się jednak wiele osób, które nie są żydami ortodoksyjnymi. Kto jest Żydem (hebr.? מיהו יהודי) jest pytaniem, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż może to być identyfikacja kulturowa, etniczna lub religijna. Wiele osób, które uważają się z jakichś powodów za Żydów, nie są uznawane przez inne grupy lub instytucje. Dotyczy to na przykład żydów reformowanych, którzy nawet pomimo etnicznego pochodzenia żydowskiego czasem nie są uznawani przez żydów ortodoksyjnych. Według prawa izraelskiego Żydem jest osoba, która ma ortodoksyjną żydowską matkę, chociaż prawo do obywatelstwa bez oficjalnego uznania takiej osoby za Żyda ma każda osoba, która ma przynajmniej jednego dziadka, który był ortodoksyjnym Żydem. Stąd wielu Żydów mieszkających w Izraelu czy USA nie ma według prawa tego kraju oficjalnego statusu Żyda.
Jerzy Aleksy Androsiuk (ur. 24 grudnia 1922 w Białowieży, zm. 24 marca 1995) – polski architekt, profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
Centrum handlowe – forma koncentracji przestrzennej różnorodnych detalicznych jednostek handlowych i usługowych, prowadzonych zazwyczaj przez różne przedsiębiorstwa, stanowiąca pewną całość i przystosowana do kompleksowej obsługi klientów.

Reklama