• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tara - 1989

  Przeczytaj także...
  Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.Globalne ocieplenie – obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości.
  Przeminęło z wiatrem (tytuł oryginału: Gone with the Wind) – powieść amerykańskiej pisarki Margaret Mitchell z 1936 roku. Historia w niej opowiedziana dotyczy czasów wojny secesyjnej i ukazuje losy bogatej córki plantatora bawełny, Scarlett O’Hary, w czasie tego burzliwego okresu.

  RV Taraszkuner służący jako statek badawczy.


  Historia i rejsy[ | edytuj kod]

  RV Tara, ekspedycja 2007

  W latach 2007-2008 uczestniczył w ekspedycji naukowo-badawczej nazwanej Tara Arctic. Była to wyprawa w kierunku bieguna północnego, a jej celem było zbadanie tempa globalnego ocieplenia i zanieczyszczeń okolic okołobiegunowych. Ponad 500 dni dryfowała w kierunku bieguna, uwięziona w lodach i dotarła na odległość zaledwie 160 km od bieguna. Wyniki ekspedycji były kluczowe dla europejskiego programu naukowo-badawczego Damokles.

  Tara Arctic - wyprawa naukowo-badawcza na statku Tara w latach 2007-2008. Ekspedycja brała udział w badaniach związanych z Międzynarodowym Rokiem Polarnym, który zakończył się w marcu 2009. Jej celem było zbadanie tempa globalnego ocieplenia i zanieczyszczeń okolic okołobiegunowych. Ponad 500 dni dryfowała w kierunku bieguna, uwięziona w lodowym paku i dotarła na odległość zaledwie 160 km od bieguna. Dryfowanie zakończyło się u zachodnich wybrzeży Grenlandii. Szkuner „Tara” niesiony lodem Arktyki przebył ponad 2200 km zygzakiem przez Ocean Arktyczny. Po sześciu miesiącach prawie otarł się o Biegun Północny. „Tarze” udało się to, co nie powiodło się Norwegowi Nansenowi na jego „Framie”, na statku, który tak skonstruowano, aby zaciskające się na burtach obręcze lodu nie skruszyły statku, ale żeby unosiły go na powierzchnię. Wyniki ekspedycji były kluczowe dla europejskiego programu naukowo-badawczego Damokles.Lód morski – lód powstający na powierzchni mórz i oceanów wyższych szerokości geograficznych, także sezonowo w średnich szerokościach geograficznych, w wodzie o temperaturze ok. -1°C do -2°C (w zależności od jej zasolenia).

  W roku 2009 rozpoczęła się kolejna ekspedycja na pokładzie Tary. Jest to misja badawcza zaplanowana na lata 2009-2012 pod nazwą Tara Oceans. Jej celem jest szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Rezultaty badań mają przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia co dzieje się z klimatem i jakie są skutki zmian.

  Tara Oceans – wyprawa badawcza na statku Tara, mająca na celu szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Badania koncentrują się m.in. na badaniu planktonicznych protistów i roślin, a zwłaszcza relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla i związanym z nimi globalnym ociepleniem i zakwaszeniem wód. Wśród innych badanych zagadnień przewidywane są również badania raf koralowych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia funkcjonowania klimatu i skutków jego zmian.Statek badawczy - jednostka pływająca której podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań na morzu. Badania te mogą być prowadzone na potrzeby nauki, ale także dla podmiotów komercyjnych, np. przedsiębiorstw wydobywczych czy rybackich. W międzynarodowej terminologii żeglugowej statki badawcze określa się skrótem RV, z jęz. angielskiego research vessel.

  Właścicielem Tary od 2003 roku jest Etienne Bourgois, który jest jednocześnie dyrektorem zarządzającym Tara Foundation . On również nazwał ją Tarą, gdyż tak nazywał się pierwszy statek jego dziadka. Natomiast nazwa Tara została zaczerpnięta z powieści Przeminęło z wiatrem (w powieści plantacja o tej nazwie była miejscem, do którego zawsze się wraca).

  Fram (norw. Naprzód) – norweski statek, który wsławił się wyprawami do Arktyki i Antarktyki, obecnie znajduje się w muzeum statku polarnego Fram w Oslo – Frammuseet. International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Tara Oceans
 • Fram
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. „Wiedza i Życie”, 01.2010. ISSN 0137-8929. 

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dane techniczne statku (ang.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Szkuner – typ osprzętu żaglowego lub żaglowiec noszący ten typ osprzętu. Ma dwa lub więcej masztów o ożaglowaniu skośnym. Przy dwóch masztach pierwszy jest niższy lub równy drugiemu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.