• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tar - informatyka

  Przeczytaj także...
  xz – format kompresji bezstratnej, w którym używany jest algorytm LZMA2. Format xz jest obsługiwany przez GNU Coreutils od wersji 7.1 oraz przez archiwizer 7-Zip od wersji 9.04 beta.Pamięć taśmowa (ang. tape memory) – typ masowej pamięci zewnętrznej, w której jako nośnik informacji jest wykorzystywana taśma magnetyczna.
  Archiwizacja danych (ang. data archiving) – w rozumieniu informatyki, jest to czynność przeniesienia danych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania. W Polsce pojęcie często mylone z kopią bezpieczeństwa. W procesie archiwizacji dane starsze, mniej używane przenoszone są na wolniejsze, tańsze nośniki danych. Wykorzystuje się przy tym tzw. hierarchiczne zarządzanie pamięcią masową.

  tar (od ang. Tape Archiver – „archiwizator taśmowy”) – uniksowy program do umieszczania grupy plików w jednym zbiorczym pliku (tzw. archiwum), który następnie może zostać skompresowany programami gzip, bzip2, compress lub lzma, co daje odpowiednio pliki .tar.gz (w skrócie .tgz), .tar.bz2, .tar.Z, i .tar.lzma. Istnieją również inne algorytmy kompresji które można zastosować po spakowaniu przy pomocy programu tar (narzędzia takie wtedy są prostsze, ponieważ nie muszą zajmować się nazwami plików, dowiązaniami, katalogami, prawami dostępu, co wykonuje sam program tar, i pozostawiając sobie kompresje tylko jednego pliku/strumienia). Dodawany do archiwum tar plik jest zawsze umieszczany na jego końcu.

  Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.

  Takie skompresowane pliki tar są nazywane tarball.

  Jak sama nazwa wskazuje, program ten był początkowo używany do przygotowania plików do archiwizacji na taśmach magnetycznych, a obecnie jest wykorzystywany do przygotowywania archiwów zapisywanych na dowolnym nośniku.

  Program ten jest powszechnie używany w systemach operacyjnych typu Unix, jednak istnieją też wersje dla innych systemów operacyjnych.

  compress - uniksowy program kompresujący wykorzystujący wariant algorytmu kompresji LZW nazywany LZC. Tworzy pliki z rozszerzeniem .Z i może być używany jako kompresor w programie tar.bzip2 – algorytm i program komputerowy będącego jedną z jego implementacji, do bezstratnej kompresji danych. Jest on dostępny na licencji analogicznej do licencji BSD.

  Podstawowe opcje wiersza poleceń[ | edytuj kod]

 • -c – tworzy plik w formacie tar
 • -f – określa nazwę pliku archiwum tar
 • -v – wypisuje nazwy wszystkich plików
 • -x – wyodrębnia wymienione pliki
 • -t – wyświetla zawartość archiwum
 • -r – włącza bezwarunkowe dołączanie plików do archiwum
 • -u – powoduje dołączenie do archiwum tylko tych plików, które są nowsze niż ich odpowiedniki w archiwum
 • -z – włącza kompresję programem gzip
 • -j – włącza kompresję programem bzip2
 • -Z – włącza kompresje programem compress
 • -J – włącza kompresję programem xz
 • Przykład użycia[ | edytuj kod]

  1. Tworzymy archiwum katalogu roboczego /home/robo. Wpisujemy z poziomu /home

  Kilobajt (KB, rzadziej kB, ang. Kbyte, kbyte, kilobyte) – jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci.LZMA (ang. Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm) – algorytm kompresji bezstratnej opracowany przez Igora Pawłowa w latach 1999-2001.
  tar -cvf moje.tar robo
  

  Zostaje utworzony plik moje.tar

  2. Wypakowujemy zawartość z wyświetleniem plików:

  tar -xvf moje.tar
  

  Z pliku moje.tar zostanie wypakowana zawartość archiwum z wypisaniem nazw plików na standardowe wyjście.

  3. Sprawdzamy ile kilobajtów zajmuje archiwum

  du --apparent-size -BkB moje.tar
  

  Zostaje wyświetlona nam po lewej stronie wielkość archiwum w kilobajtach, np. 17kB moje.tar, co oznacza że archiwum zajmuje 17 kilobajtów.

  4. Tworzymy nowy plik nowy

  touch nowy
  

  Zostaje utworzony nowy plik o nazwie nowy.

  5. Dodajemy plik nowy do istniejącego archiwum

  tar -rvf moje.tar nowy
  

  Do naszego archiwum moje.tar został dodany plik nowy.

  6. Sprawdzamy zawartość archiwum

  tar -tvf moje.tar
  

  Zostaje wyświetlona zawartość pliku moje.tar

  7. Kompresujemy archiwum za pomocą gzip

  gzip moje.tar
  

  Dotychczas pliki były tylko zarchiwizowane jako moje.tar, teraz za pomocą algorytmu gzip archiwum zostało skompresowane.

  8. Tworzymy katalog temp w /home/robo/

  mkdir temp
  

  Zostaje nam utworzony katalog temp w /home/robo

  9. Następnie przenosimy plik moje.tar.gz do /home/robo/temp i rozpakowujemy go

  tar -xvzf moje.tar.gz
  

  Zawartość archiwum moje.tar.gz zostaje wypakowana do katalogu /home/robo/temp

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nazwa ta nawiązuje do mazistych grudek częściowo zestalonej ropy naftowej unoszących się na wodzie i znajdowanych na plaży po katastrofie tankowców.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona domowa GNU Tar
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.