• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tannaici

  Przeczytaj także...
  Szymon bar Jochaj (hebr. רבן שמעון בר יוחאי, Rabban Szimon bar Jochaj; znany pod akronimem Raszbi lub także krótko Jochaj) (ur. ok. 100, zm. 160) – rabin, czynny w II wieku; Miszna często określa go po prostu mianem Rabin Szymon. Był słynnym tannaitą, uczniem rabina Akiby ben Josefa. Tradycja przypisuje mu autorstwo księgi Zohar, która do dnia dzisiejszego pozostaje podstawowym tekstem żydowskiej mistyki i kabały.Gamaliel - Gamaliel Starszy (I w. p.n.e./I w. n.e.) – faryzeusz, wnuk Hillela, członek Sanhedrynu, nauczyciel Pawła z Tarsu.
  Język aramejski (aram. ܐܪܡܝܐ – Ārāmāyâ, hebr. ארמית – Arāmît) – język z grupy semickiej, używany na Bliskim Wschodzie od II tysiąclecia p.n.e. do czasów dzisiejszych.

  Tannaici (aram. תנאים tanaim; z rdzenia תנא, który oznacza zarówno „powtarzać”, jak i wtórnie „nauczać”) – w judaizmie początków n.e. nauczyciele prawa ustnego, mędrcy, których pouczenia zawarte są w Misznie i w Baraicie. Byli to uczeni żydowscy zajmujący się komentowaniem i wyjaśnianiem Biblii Hebrajskiej, przede wszystkim Tory, czyli prawa pisanego, oraz dostosowywaniem jego zasad do zmieniającej się sytuacji i warunków życia. Działali w okresie od ok. 20 (często również cezura 70) roku do 220 roku. Tannaici zostali pogrupowani w sześć generacji:

  Tora (hebr. תורה – wskazówka, pouczenie, wtórnie prawo) – pięć pierwszych ksiąg Biblii (stąd także Pięcioksiąg, Pentateuch), najważniejszy tekst objawiony judaizmu. Głównym tematem Tory jest Przymierze pomiędzy Bogiem, a narodem Izraela za pośrednictwem Mojżesza zawarte podczas wędrówki z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Opis kształtowania się narodu i kultu za czasów Mojżesza poprzedzony jest znajdującymi się w Księdze Rodzaju opowieściami o prapoczątkach ludzkości (od Stworzenia do Potopu i Wieży Babel) oraz pradziejach Izraela (dzieje Patriarchów: Abrahama, Izaaka oraz Jakuba i jego synów).Juda ha-Nasi także w formie Jehuda ha-Nasi (hebr. רבי יהודה הנשיא) Jehuda Książę (135 – 220) – uznawany przez Rzymian zwierzchnik społeczności żydowskiej w Palestynie w czasach represji po powstaniu Bar Kochby.
 • I: Jednym z przedstawicieli był Gamaliel I Starszy (20–40 n.e.),
 • II: Obok innych wymienia się w tym pokoleniu Szymona ben Gamaliel, Jochanana ben Zakkai (40–80 n.e.),
 • III: m.in. Gamaliel II z Jawne, Eleazar ben Arach, Eleazar ben Cadok, Jechoszua ben Chanania (80–110 n.e.),
 • IV: m.in. Abba Szaul, Akiba ben Josef, Elezar ben Azaria, Eleazar z Modiin, Elisza ben Abuja, Chanania (110–135 n.e.),
 • V: m.in. Szymon ben Gamaliel II, Meir, Juda ben Elai, Szymon bar Jochaj, Nechemia (125–170),
 • VI: Jehuda ha-Nasi (170–200).
 • W okresie 200–220 umieszcza się tzw. półtannaitów: m.in. Chija, Ben Kapara

  Miszna (hebr. משנה miszna „powtarzanie”, „badanie”, od hebr. שנה szana „powtarzać”, „badać”) – jeden z podstawowych tekstów rabinicznych, zawierający głównie rozstrzygnięcia halachiczne, czyli prawne normy postępowania oparte na Torze i z niej wyinterpretowane. Były one systematycznie zbierane przez uczonych żydowskich, zwanych soferim. Ostateczną postać pisaną nadał jej po powstaniu Bar Kochby około roku 220 Juda ha-Nasi. Uważana jest za pierwsze dzieło judaizmu rabinicznego.Judaizm – religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym „nadzorcą”, czy też „opiekunem”. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wilhelm Bacher, Jacob Zallel Lauterbach, Joseph Jacobs and Louis Ginzberg: Tannaim and Amoraim. W: Jewish Encyclopedia. T. 12. 1906, s. 49.
  Akiba ben Josef (ok. 50-135) – żydowski rabin, tannanita. Przyczynił się do ustalenia ostatecznego kanonu Biblii hebrajskiej. Opowiadał się za wliczaniem Księgi Estery oraz Pieśń nad pieśniami do ksiąg biblinych. Zebrał prawo ustne co dało podwaliny Miszny.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.595 sek.