• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Taniec historyczny

  Przeczytaj także...
  Drabant to taniec polski, znany od XVII w., połączenie poloneza z mazurem. Jego nazwa pochodzi od żołnierza straży przybocznej króla.Taniec – forma sztuki performance, składająca się z celowo wybranych sekwencji ludzkiego ruchu. Ruch ten ma wartość estetyczną i symboliczną, i jest uznawany jako taniec przez wykonawców i obserwatorów w danej kulturze. Taniec może być podzielone i opisany ze względu na rodzaj choreografii, rodzaj ruchów lub historyczne pochodzenie.
  Taniec w renesansie – w okresie renesansu tańce popularne w średniowieczu uległy pewnej ewolucji, głównie pod wpływem wybitnych twórców tańców dworskich. Z tego powodu w większości są zaliczane właśnie do tej kategorii. Według innej terminologii, zalicza się je do tańców historycznych.

  Taniec historycznytaniec popularny w późnym średniowieczu i głównie w renesansie. Do tańców historycznych zalicza się tańce dworskie, i czasami używa się tych terminów jako synonimów.

  Na temat historii i ewolucji tańca w nowożytnej Europie:

 • taniec w średniowieczu
 • taniec w renesansie
 • Obecnie tańce historyczne są odtwarzane przez zespoły interesujące się tańcami i muzyką dawnych epok, biorące często udział w rekonstrukcjach zabaw dworskich na zamkach i w czasie turniejów rycerskich.

  Taniec dworski – forma tańca, która ukształtowała się pod koniec średniowiecza i była popularna do XVIII w. na najbogatszych dworach europejskich, wśród koronowanych głów, najwyższej arystokracji i dworzan. Największym powodzeniem cieszył się na dworach włoskich, francuskich i angielskich. Kiedy rozrywce tego typu zaczęto poświęcać coraz więcej czasu, powstał nowy zawód organizatora zabaw, prototyp choreografa.Hajduk (węg.hajdútánc) – taniec pochodzenia węgierskiego, rozpowszechniony w Polsce w XVI wieku. Pierwsze znane zapisy muzyczne tego tańca znajdują się w pochodzącej z połowy XVI w. tabulaturze organowej Jana z Lublina oraz w tabulaturze lutniowej Wojciecha Długoraja (1619 r.). Kolejne zapisy powstały już w XIX i XX wieku. Taniec w żywym tempie o parzystym metrum (2/4). Tempo często ulega różnym zmianom, muzycy zazwyczaj dostosowują się do tancerza.

  Można zaliczyć do tej grupy tańce staropolskie, takie jak:

 • drabant
 • hajduk
 • Warto wiedzieć że... beta

  Renesans lub odrodzenie (z fr. renaissance – odrodzenie) – okres w historii kultury europejskiej, obejmujący przede wszystkim XV i XVI wiek, określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" oraz koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520 (Il Rinascimento).
  Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.651 sek.