• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Talidomid  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Racemizacja - powstawanie mieszanin enancjomerów z substratów będących czystymi enencjomerami , powstaje racemat; zachodzi pod wpływem temperatury lub podczas reakcji chemicznej.Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) – amerykańska agencja rządowa utworzona w 1906. Wchodzi w skład Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych i jest odpowiedzialna za kontrolę żywności (dla ludzi i zwierząt), suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych i urządzeń emitujących promieniowanie (w tym także niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w Stanach Zjednoczonych.
  Przypisy[]
  1. Talidomid – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
  2. Talidomid (APRD01251) – informacje o substancji aktywnej (ang.). DrugBank.
  3. Ando Y., Fuse E., Figg W. D. Thalidomide metabolism by the CYP2C subfamily. „Clinical cancer research – an official journal of the American Association for Cancer Research”. 6 (8), s. 1964–73, czerwiec 2002. PMID: 12060642. 
  4. Blaschke G., Kraft H. P., Markgraf H.: Chromatographic resolutions of racemates. X. Optical resolution of thalidomide and other glutarimide derivatives. Chemische Berichte 1980 113:6 (2318–2322)
  5. Ernst Mutschler: Farmakologia i toksykologia. Wrocław: MedPharm Polska, 2010, s. 102, 214–215, 952. ISBN 978-83-60466-81-0.
  6. Shoji A., Kuwahara M., Ozaki H., Sawai H.: Modified DNA aptamer that binds the (R)- isomer of a thalidomide derivative with high enantioselectivity. Journal of the American Chemical Society 2007 129:5 (1456–1464)
  7. Koch H. P., Czejka M. J.: Evidence for the intercalation of thalidomide into DNA: clue to the molecular mechanism of thalidomide teratogenicity. Zeitschrift für Naturforschung. C, Journal of biosciences 1986 41:11–12 (1057–1061)
  8. Ito T., Ando H., Suzuki T., Ogura T., Hotta K., Imamura Y., Yamaguchi Y., Handa H.: Identification of a primary target of thalidomide teratogenicity. Science 2010 327:5971 (1345–1350)
  9. Rajangam S.: Birth defects - A review. Perinatology 2006 8:6 (291–300)
  10. Frances Oldham Kelsey: FDA Medical Reviewer Leaves Her Mark on History, FDA Consumer magazine, March-April 2001
  11. Haas PS., Denz U., Ihorst G., Engelhardt M. Thalidomide in consecutive multiple myeloma patients: single-center analysis on practical aspects, efficacy, side effects and prognostic factors with lower thalidomide doses. „European journal of haematology”. 4 (80), s. 303–309, kwiecień 2008. DOI: 10.1111/j.1600-0609.2007.01022.x. PMID: 18182082. 
  12. Małgorzata Rokicka-Piotrowicz, Talidomid w leczeniu szpiczaka mnogiego, Współcz Onkol (2001) vol. 5, 4, 161–164
  13. Andrzej Hellmann, Grażyna Dietrich, Hanna Ciepłuch, Wanda Knopińska-Posłuszny, Witold Prejzner, Wojciech Baran, Talidomid w monoterapii oraz w połączeniu z deksametazonem u chorych z oporną postacią szpiczaka mnogiego, Współcz Onkol (2001) vol. 5, 6 (273–277)
  14. Use of thalidomide in leprosy. Stanowisko WHO

  Linki zewnętrzne[]

 • Stowarzyszenie osób i ich rodzin dotkniętych talidomidem w Wielkiej Brytanii (ang.)
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Deksametazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid o silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym (około 30-krotnie przewyższającym hydrokortyzon) i immunosupresyjnym. Ma silne działanie przeciwobrzękowe w obrzęku mózgu pochodzenia naczynioruchowego, w nowotworach mózgu, po urazach głowy, a także po zabiegach neurochirurgicznych. Przeciwzapalne i przeciwalergiczne działanie ujawnia się już po kilku minutach po podaniu dożylnym, jak i domięśniowym.Angiogeneza (gr. Angeion = naczynie + genesis = pochodzenie, powstawanie), inaczej neowaskularyzacja - to proces tworzenia nowych naczyń włosowatych. Zachodzi w rozwoju embrionalnym, może także zachodzić w życiu pozapłodowym zarówno jako proces fizjologiczny jak i patologiczny.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Synteza asymetryczna - reakcja chemiczna, w której następuje wytworzenie nowego centrum stereogenicznego o ustalonej konfiguracji absolutnej. Zwykle centrum stereogenicznym jest węgiel asymetryczny (atom węgla z czterema różnymi podstawnikami).
  DrugBank — ogólnodostępna i bezpłatna baza informacji o lekach, utworzona w 2006 roku przez zespół Craiga Knoxa i Davida Wisharta z Wydziału Informatyki i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Łączy dane z dziedziny chemii, biochemii, genetyki, farmakologii i farmakokinetyki.
  Amelia (łac. amelia, z gr. α = "bez" + μέλος, μέλεα = "kończyna, kończyny") – wada wrodzona polegająca na całkowitym braku kończyny lub kończyn. Może stanowić część zespołu wad wrodzonych lub występować jako wada izolowana, w części przypadków będąca wynikiem działania szkodliwych czynników (teratogenów) na rozwijający się zarodek lub płód.
  Czynnik teratogenny a. teratogen (od teratos, potwór) – czynnik pochodzący ze środowiska zewnętrznego, działający na organizm w okresie jego rozwoju wewnątrzłonowego, wywołujący u niego odchylenia przekraczające granicę osobniczych zmienności fenotypu bądź defektów czynności metabolicznych, tj. wady wrodzone.
  Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.
  Enancjomery to izomery optyczne, które są własnymi lustrzanymi odbiciami – mniej więcej tak jak prawa i lewa rękawiczka. Mogą istnieć tylko dwa enancjomery danego związku chemicznego.
  Embriopatia talidomidowa – zespół wad wrodzonych związanych z wewnątrzmaciczną ekspozycją na talidomid (Thalidomide, nazwa handlowa w Niemczech Contergan). Lek ten był dopuszczony do stosowania w latach 50. jako środek uspokajający i przeciwdziałający wymiotom ciężarnych. W latach 60. był powszechnie stosowany w większości krajów Europy. Z czasem okazało się, że wywiera bardzo silny efekt teratogenny, objawiający się symetrycznymi wadami ubytkowymi kończyn górnych i dolnych lub polidaktylią przedosiową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.